Showing 811015 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Hafod Henri,

Amlinelliadau o bedair pennod gwahanol o'r drydedd gyfres o'r ddrama gomedi Hafod Henri, 1986, gan Rhydderch Jones a Gwenlyn Parry.

Jones, Rhydderch, d. 1987

Dilyn y Ddraig: y Cartref,

Sgript o'r ddrama Dilyn y Ddraig: y Cartref, 1989, a chopi o'r cyfieithiad Saesneg, Dragon Trail: the Home; ynghyd â drafftiau cynnar o'r ddrama, yn dwyn y teitl gwreiddiol Dirwasgiad a Throthwy Rhyfel.

Cylchgronau,

Cylchgronau, 1973-1988, gan gynnwys cyfweliadau gyda Gwenlyn Parry ac erthyglau yn ymwneud â'i waith.

Torion o'r wasg,

Torion o'r wasg, [1978]-[1991], gan gynnwys adolygiadau o ddramâu teledu a llwyfan Gwenlyn Parry ac erthyglau amrywiol yn ymwneud â'i waith.

Cerddi,

Cerddi, 1971-[1991], gan gynnwys dwy gerdd deyrnged i Gwenlyn Parry, ynghyd â chopi teipysgrif o benillion John Ormond, 'Ancient Monuments', wedi ei gyfeirio ato.

[Gwenlyn Parry at his desk]

Gwenlyn Parry at a desk, variously reading or writing. In some frames he looks directly at the camera, in others he is seen in profile.

Milner, Sion, Porthaethwy

Slides

Six glazed and mounted 35mm slides showing the set of an unknown drama that takes place in a dilapidated barn. This is probably a television programme as vast quantities of lights are visible above the set.

Results 810181 to 810200 of 811015