Print preview Close

Showing 812771 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Letter book of Dewi Dawel,

Letter book, [1841]-1891, of David Evans (Dewi Dawel), also used by him as a minute book for the Glynsanan Benefit Society, Llanfynydd.The volume contains accounts, minutes and resolutions, [1841]-1870, of the Glynsanan Benefit Society (ff. 1-17, ...

Talley Abbey,

Papers from the collection of David Evans (Dewi Dawel) including an essay on the history of Talley parish and abbey, 1891; a statement on church rate at Talley; two letters, 1858, from Alcwyn C. Evans concerning a picture in the octagonal library ...

Llythyrau F. Wynn Jones

Llythyrau a dderbyniodd F. Wynn Jones ar achlysur ei anrhydeddu gydag OBE yn 1957. Ymhlith y gohebwyr mae Arthur ap Gwynn, Syr Wynn Wheldon, John Cecil-Williams. Llythyrau amrywiol, [?1872]-1974, oddi wrth J[ohn] Morris Jones [?at T. Gwynn Jones],...

Arthur ap Gwynn, 1902-1987

Papurau F. Wynn Jones

  • GB 0210 FRANWYJO
  • fonds
  • [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003)

Papurau, 1916-1971, yn ymwneud â chyhoeddiadau F. Wynn Jones sef Godre'r Berwyn (1953) a Canmlwydd Siloh (1962), ynghyd â phapurau ymchwil yn ymwneud â'r cofiant arfaethedig i'w dad-yng-nghyfraith T. Gwynn Jones. Ceir hefyd rhai o&#...

Jones, Francis Wynn, 1898-1970

Llyfr cyfrifon

Mae'r ffeil, 1860-1917, yn cynnwys cyfrifon yn ymwneud â chost adeiladu'r capel, y ddyled, yr eisteddleoedd, y Tŷ Capel, y Weinidogaeth, yr Ysgol Sul, y llyfrgell, amrywion, cymdeithasau, ynghyd â chyfriflenni.

Results 811561 to 811580 of 812771