Showing 812932 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Papurau Cronfa Goffa Saunders Lewis,

  • GB 0210 SAUNDERS
  • Fonds
  • 1986, 1989-2002

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli a phwyllgor Sir Gaernarfon Cronfa Apêl Saunders Lewis, 1989-2001; llythyron a phapurau amrywiol yn ymwneud â sefydlu a lansio'r Apêl, a llythyron yn ymwneud â threfnu gweithg...

Cronfa Goffa Saunders Lewis

Gohebiaeth a phapurau cyffredinol

Mae'r gyfres yn cynnwys gohebiaeth yn ymwneud â'r Apêl, megis llythyron cyffredinol ynglŷn â sefydlu Pwyllgor Rheoli'r Gronfa Goffa; llythyron Pwyllgor Sir Gaernarfon; gohebiaeth y Pwyllgorau ac Isbwyllgorau; llythyron yn ymwneud â ...

Results 812141 to 812160 of 812932