Showing 812771 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

[Gwenlyn Parry at his desk]

Gwenlyn Parry at a desk, variously reading or writing. In some frames he looks directly at the camera, in others he is seen in profile.

Milner, Sion, Porthaethwy

Slides

Six glazed and mounted 35mm slides showing the set of an unknown drama that takes place in a dilapidated barn. This is probably a television programme as vast quantities of lights are visible above the set.

Erthyglau i'r Cymro

Llungopïau o bedair erthygl a luniodd i'r Cymro o Ceylon ar T. Gwynn Jones, W. J. Gruffydd, R. Williams Parry a Saunders Lewis yn 1937; ynghyd â llungopïau o erthyglau i'r Cymro a ysgrifennodd gan ddefnyddio'r ffugenw 'Robin Bw...

Cylchgronau

Copïau o’r Haul a’r Gangell (adargraffiadau),1960, yn cynnwys ‘Mae rhwyg y Methodistiaid a ni yn dechrau cau’ a ‘Cymru yn y chwedegau’ ac o’r Llenor, ynghyd ag allbrintiau o wefan Cylchgronau Cymru o erthyglau ganddo o’r Llenor a Cymru.

Hanes teulu

Gwybodaeth achyddol o Gyfrifiad 1891 a 1911, adroddiad o'r wasg am ddadorchuddio plac iddo ar ei gartref yn 2004, ac ysgrif ‘Miss Jones (Miss Jôs)’ am fam John Eilian gyda nodiadau esboniadol gan [y rhoddwr].

Erthyglau teipysgrif

Erthyglau gan gynnwys 'David William Williams - arloeswr meddygaeth Gymraeg' a gyhoeddwyd yn Cennad, rhif 14 (1995); 'Modd i fyw - nodiadau ar bynciau maethegol'; 'Enwau blodau yng Ngwent'; 'Charles Varley a Chym...

Colegau

Mae’r ffeil yn cynnwys gohebiaeth, 1988-1997, ynglŷn â pholisïau iaith Gymraeg o fewn sefydliadau addysgol yng Nghaerdydd. Mae’n cynnwys gohebiaeth rhwng Cymdeithas yr Iaith a'r Swyddfa Gymraeg; y Gymdeithas Myfyrwyr De-ddwyrain Cymru; Coleg ...

Results 812701 to 812720 of 812771