Showing 815165 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Amrywiol

Papurau amrywiol gan gynnwys llyfr nodiadau 'Nodiadau a dyfyniadau. Llên a barddoniaeth', 1930 a llyfrau nodiadau amrywiol; llyfr torion o'r Faner, 1970, am 'Stori Oberammergau' gan Gwilym R. Jones; taflen dathlu chwarter...

Gwaith cynnal a chadw; llif arian; cyflog a swyddi; digwyddiadau; yr ŵyl ieithoedd EWROSGOL Cymru; sêl Plas Pistyll; achos HTV yn erbyn cyfreithwyr Hugh James

Gohebiaeth a phapurau, 1990-97, yn ymwneud â materion gweinyddol amrywiol, yn cynnwys grantiau, llif arian a chyfrifon, cyflog a swyddi, digwyddiadau; marchnata; a gwaith cynnal a chadw. Mae’r ffeil hefyd yn cynnwys papurau a gohebiaeth parthed yr...

Datblygiad arfaethedig Plas Pistyll yn cynnwys cynllun costau amcangyfrifedig; ceisiadau grant; tendrau gwaith; cynlluniau busnes Plas Pistyll; a chynlluniau pensaernïol

Papurau a gohebiaeth, 1989-1993, yn ymwneud â’r datblygiad arfaethedig Plas Pistyll, yn cynnwys cynllun costau amcangyfrifed a chostau gwaith (1989-1993), a cheisiadau ariannol (1989-1990); tendrau gwaith (1990); cynlluniau busnes (1989-1991); a c...

Llythyrau, 1941-[1971]

Llythyrau a phapurau'n ymwneud â'i yrfa, ynghyd â llythyr o Malta, 1948, yn nodi iddo fynychu cyfres o ddarlithiau ar Gemeg Organig yn y Brifysgol yn Valletta a'i gerdyn adnabyddiaeth fel gohebyddd i'r BBC, [1971].

Results 814961 to 814980 of 815165