Showing 815263 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Nodiadau llenyddol

Llyfr nodiadau [yn llaw Dilys Williams] yn cynnwys bras nodiadau yn ymwneud yn bennaf â llenyddiaeth Gymraeg.

Aelodau eraill teulu Waldo Williams

Deunydd yn ymwneud ag aelodau eraill o deulu Waldo Williams (h. y., ar wahân i'w rieni, John Edwal ac Angharad Williams, a'i chwaer, Dilys Williams), gan gynnwys ei chwaer Mary Enid, ei frawd Roger, a'i ewythr William Williams (Gwil...

Cardiau post at Mary Williams

Cardiau post wedi'u cyfeirio at Mary Williams (yn ddiweddarach Francis), fel a ganlyn:Cerdyn, di-ddyddiad, wedi'i lofnodi gan George W[illiam] Roome, a oedd yn gyd-fyfyriwr i John Edwal Williams, tad Mary, yn y Coleg Normal, Bangor (gwel...

Ysgrif goffa Gwladys Llewellyn

Toriad papur newydd yn cynnwys ysgrif goffa Gwladys Llewellyn. Bu farw yn Glasfryn, Llanwnda, Wdig, Sir Benfro, cartref Benni ac Elsie Lewis (am Benni ac Elsie Lewis, gweler dan bennawdau Dilys Williams - Gohebiaeth at Dilys Williams, Dilys Willia...

Cyfrifiad

Allbrint o gyfrifiad 1911 yn dangos manylion teulu Waldo Williams, a oedd ar y pryd yn byw yn Nhŷ Ysgol Prendergast, Hwlffordd.

Cyfrifiad

Allbrint o gyfrifiad 1911 yn dangos manylion teulu Waldo Williams, a oedd ar y pryd yn byw yn Nhŷ Ysgol Prendergast, Hwlffordd, lle 'roedd John Edwal Williams, tad Waldo, yn brifathro. Mae'r cofnodion yn dangos fod y teulu bellach yn gyf...

Ysgrif goffa y Parchedig John Jenkins

Toriad papur newydd yn cynnwys ysgrif goffa y Parchedig John Jenkins, gweinidog Capel Bedyddwyr Hill Park, Hwlffordd, Sir Benfro, sef addoldy rhieni Waldo Williams pan oeddent yn byw yno yn ystod blynyddoedd cynharaf Waldo. 'Roedd John Jenki...

Torion papur newydd

Amrywiol dorion papur newydd, yn bennaf o ddiddordeb gwleidyddol, llenyddol, lleol neu genedlaethol, gan gynnwys deunydd o'r papurau newydd sosialaidd y Labour Leader a'r British Weekly.

Cerddi amrywiol

Teipysgrif a llungopïau o amrywiol gerddi yn dwyn y teitlau 'Dydd Barn A Diwedd Byd', 'Saunders Lewis', 'Brambles' a 'Ynys Ffri (O Saesneg W. B .Yeates [sic]' (y ddwy olaf wedi'u llungopïo o ffynhonell ...

Carolau Gilmor,

Carolau Gilmor, published by Y Lolfa, 2011 [first edition in 1991]. Content: Ganwyd Crist i'r byd; Fe anwyd mab ym Methlem; Hwn yw fy mhlentyn i; Nos Nadolig yw; Carol ben-blwydd; Beth yw'r seren dlos?; Ave Maria; Anwylyn Mair; Goleuni&#...

Results 815161 to 815180 of 815263