Print preview Close

Showing 1072 results

Archival description
Wales
Advanced search options
Print preview View:

Personalia and miscellanea

The file consists of miscellaneous items accumulated by Dr Roderic Bowen during the course of his career. They include copies of his election address circulated to the Cardiganshire electorate in 1945 and 1951, photocopies of papers relating to Dr...

The New Campaign in Wales

Papers and letters relating to Christian missions in Wales, 1942-1950, 1974; papers relating to the mission in Blaendulais, 1952; the 'Yr Ymgyrch Newydd yng Nghymru' newsletter, and letters 1949-1951 and correspondence between Erastus Jo...

Untitled

Diaries

The series comprises diaries detailing farming activities on the farms of Penyffridd, 1883-1891, Felindre, 1892-1914, Cil, 1926, all in Berriew, Wales, and Lower House farm, Little Ness, England, 1933. 1/1-5, 1/8 also include notes on the sermons ...

The Arts in Wales,

Mainly manuscript and typescript notes, 1970-1987, prepared by Sir Goronwy Daniel for addresses and speeches on themes relating to the arts in Wales, together with a small quantity of related printed items and press cuttings. The file also contain...

Gohebiaeth gyffredinol 1980,

Ymhlith y gohebwyr mae Dyfed Thomas, Dafydd Parri yn trafod Y Llewod, Derrick K. Hearne, Eleri Llewelyn Morris yn trafod Pais a bod Robat Gruffudd yn tynnu lluniau ar gyfer y cylchgrawn, a Catrin Stevens. Trafodir hefyd Y Camau Cyntaf: Dwylo ar y ...

Is-Bwyllgor yr Amgylchedd,

Cofnodion cyfarfodydd Is-Bwyllgor yr Amgylchedd, ynghyd â gohebiaeth rhwng y Gymdeithas a chyrff cyhoeddus (Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn bennaf), mudiadau cyhoeddus, gwleidyddion a gweision sifil. Ymgyrchoedd i ddiogelu amgylchedd cefn gwlad Cymru y...

Exhibition addresses

The file, 1970-2000, comprises Michael Holroyd's address at the opening of 'Themes and variations: the drawings of Augustus John 1901-1931' at the National Museums and Galleries of Wales, Cardiff, 1996, together with letters, 1994, ...

Toriadau o'r wasg

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau oddi wrth W. O. Jones ac eraill, 1888-1901, ynglŷn â Phwnc y Tir, ymddiriedolaeth elusennol Waunfawr 1893, 'Cymry yn y Senedd', ac etholiad Bwrdeistref Arfon 1888, ynghyd ag erthyglau gwleidyddol, c...

Free Church of the Welsh (Liverpool)

Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Papurau, [1936]-1970, yn deillio'n bennaf o'r cyfnod pan oedd Norah Isaac yn Brifathrawes Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth, 1939-1949, gan gynnwys rhai'n ymwneud â'r gwersi a gweithgareddau allgyrsiol.

Ysgol Gymraeg Aberystwyth (Aberystwyth, Wales)

Cuttings on the Aberfan disaster,

The file comprises various newspaper and magazine cuttings, [Oct.] 1966-Dec. 1967, some in photocopied form, concerning the disaster at Aberfan on 21 October 1966, including cuttings regarding the subsequent public inquiry at Merthyr Tydfil, as re...

Results 1 to 20 of 1072