Dangos 6 canlyniad

Disgrifiad archifol
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920 Cymraeg
Rhagolwg argraffu Gweld:

Ifan ab Owen Edwards

Rhannau mewn teipysgrif, gydag ychwanegiadau mewn llawysgrif, gan Norah Isaac o'i phortread o Syr Ifan ab Owen Edwards, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1972. Nid yw'r tudalennau yn dilyn. Ceir hefyd sgript deledu ar gyfer plant,...

Llythyrau at Ben Bowen

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau at Ben Bowen, gan gynnwys llythyrau oddi wrth O. M. Edwards, John Gwili Jenkins, Lizzie Bowen, Dyfnallt, E. K. Jones, Elfed, Eluned Morgan, David Bowen, David Richards a Dafydd Morganwg. Ceir llythyrau yn cydy...

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Llythyrau at David Bowen, A-H

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan Euros Bowen, Hannah Bowen (gwraig gyntaf David Bowen), Lizzie Bowen (ail wraig David Bowen), Rhiannon Bowen (merch David Bowen), Thomas Orchwy Bowen (brawd David Bowen), Ifan ab Owen Edwards, O. M. Edwards...

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Llythyrau oddi wrth David Bowen

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau oddi wrth David Bowen at E. K. Jones, O. M. Edwards ac eraill, yn trafod materion crefyddol, Eglwys Horeb, Pump-hewl, a gwaith golygyddol David Bowen.

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Papurau wedi'u crynhoi

Ymhlith y papurau ceir llythyr, 1909, oddi wrth Cybi at 'Mr [O. M.] Edwards'; enghreifftiau o waith cwrs ei myfyrwyr drama gan gynnwys cyfieithiad Robert Wynne, 1951, o ddrama Saunders Lewis 'Amlyn ag Amig' i'r Saesneg gyd...

Cybi, 1871-1956

Toriadau amrywiol

Mae'r ffeil yn cynnwys llyfr lloffion 'Rhif 2, 1922-23' sydd yn cynnwys toriadau papur newydd 1922-1927. Mae'n cynnwys llythyrau a chardiau oddi wrth E. Tegla Davies, 1922, Owen Edwards, 1918, Ifan ab Owen Edwards, 1922, Ifor W...

Davies, E. Tegla (Edward Tegla), 1880-1967