fonds GB 0210 WINRRY - Papurau Winnie Parry,

Identity area

Reference code

GB 0210 WINRRY

Title

Papurau Winnie Parry,

Date(s)

  • 1818-1960 (crynhowyd 1893-1960) / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Yr oedd Sarah Winifred (Winnie) Parry (1870-1953) yn awdures a golygydd. Fe'i ganed yn y Trallwng, yn ferch i Hugh Thomas a Margaret Parry. Bu'n byw gyda'i mam yn Croydon tan i honno farw yn 1876, ac yna gyda'i thaid, John Roberts (marw 1903) yn y Felinheli, sir Gaernarfon. Erbyn 1882 yr oedd ei thad yn byw yn Ne'r Affrig. Dechreuodd gyfrannu i gyfnodolion fel Cymru, Cymru'r Plant ac Y Cymro yn 1893, gan gynnwys y gyfres 'Catrin Prisiard', 1896. Yn ystod y cyfnod hwn bu'n gohebu â J. Glyn Davies. Casglwyd rhai o'i chyfraniadau i gyfnodolion a'u cyhoeddi, sef Sioned (Caernarfon, 1906), Cerrig y rhyd (Caernarfon, 1907) a Y ddau hogyn rheiny (Llundain: Storfa Gymreig cwmni Foyle, 1928). Yn 1908 ymunodd â'i thad oedd wedi dychwelyd i Croydon, a bu'n gweithio fel ysgrifenyddes yno. Rhwng 1908 a 1912 bu'n olygydd Cymru'r Plant. Bu Mrs Dora Davies yn ymdrin ag ychydig ohebiaeth fywgraffyddol ar ôl marwolaeth Winnie Parry.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mrs Dora Davies; Amlwch; Rhodd; 1977

Content and structure area

Scope and content

Deunydd bywgraffyddol yn ymwneud â Winnie Parry, 1953-1960; gohebiaeth,1893-1949, gan gynnwys llythyrau oddi wrth O. M. Edwards, 1893-1915, a J. Glyn Davies, 1895-1897; llythyrau ynglŷn â'r Eisteddfod Genedlaethol, 1911-1932; llyfrau nodiadau, yn cynnwys drafftiau o'i chyfansoddiadau cynnar, 1894-1912; copi teipysgrif o 'Catrin Prisiard', 1896; storïau byrion a barddoniaeth a gyhoeddwyd yn Cymru, 1893-1910; storïau byrion eraill,1897; ysgrifau Saesneg, 1901-1907; copïau o Cymru'r Plant yn cynnwys ei gwaith, 1893-1947; torion papur newydd, 1908-1942; deunydd printiedig, 1818-1920; papurau, rai llenyddol yn bennaf, yn ymwneud â Margaret Parry, 1861-1875, a John Roberts, 1876-1903. = Biographical material relating to Winnie Parry, 1953-1960; correspondence, 1893-1949, including letters from O. M. Edwards, 1893-1915, and J. Glyn Davies, 1895-1897; letters concerning the National Eisteddfod, 1911-1932; notebooks, including drafts of early compositions, 1894-1912; typescript of 'Catrin Prisiard', 1896; short stories and poetry published in Cymru, 1893-1910; other short stories, 1897; English compositions, 1901-1907; copies of Cymru'r Plant containing her works, 1893-1947; newspaper cuttings, 1908-1942; printed material, 1818-1920; papers, mainly literary, relating to Margaret Parry, 1861-1875, and John Roberts, 1876-1903.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: papurau John Roberts a Margaret Parry; deunydd bywgraffyddol; gohebiaeth gyffredinol; Eisteddfod; llyfrau nodiadau yn cynnwys cyfansoddiadau cynnar; 'Catrin Prisiard'; storïau byrion a cherddi o Cymru; ymdriniaeth â'i gwaith; storïau byrion eraill; ysgrifau yn Saesneg; 'When the Show came to Llanddeusant' a 'The White City'; Cymru'r Plant; torion papur newydd; amrywiol; deunydd printiedig.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau diweddar - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae peth deunydd bywgraffyddol yn ôl-ddyddio marwolaeth Winnie Parry.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mawrth 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Winnie Parry; Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001);

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Winnie Parry.