Welsh literature -- 20th century.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh literature -- 20th century.

Equivalent terms

Welsh literature -- 20th century.

Associated terms

Welsh literature -- 20th century.

27 Archival description results for Welsh literature -- 20th century.

27 results directly related Exclude narrower terms

David Jones letters to Saunders Lewis

Fifty-three letters and cards, 1948-1974, from the artist and writer David Jones to Saunders Lewis, discussing his creative work, the Welsh language, aspects of Welsh and Classical antiquity and literature, the Roman Catholic faith and culture in general. Drawing on f. 51 and inscriptions on ff. 10-13, 29 verso, 36 verso, 44 verso. Also included are three letters, 1937, from David Jones to Margaret Lewis, written during her husband's imprisonment (ff. 91-3 verso) and a copy of a speech by David Jones, delivered in absentia when he was awarded the honorary degree of DLitt by the University of Wales in 1960 (ff. 21-7).

Jones, David, 1895-1974

Erthyglau, etc. gan T. Gwynn Jones

 • NLW MS 12584C.
 • File
 • 1919-1926

Holograph copies of articles, etc., by T[homas] Gwynn Jones [professor of Welsh Literature, University College of Wales, Aberystwyth], published in Y Darian, 1919-1926, including a series of articles entitled 'Iwerddon' (18, 25 Medi, 2, 9, 16 Hydref 1919, subsequently published as a booklet (50 pp.) under the same title, Aberdar, 1919); a series of articles entitled 'I Leddfu Gofid' (26 Mai, 9, 16, 23, 30 Mehefin, 7 Gorffennaf 1921, subsequently published as a booklet (63 pp.) under the title Peth Nas Lleddir, Aberdar, 1921); an essay entitled 'Colofnau Mwg' ( 16 Rhagfyr 1926, subsequently published in the author's Beirniadaeth a Myfyrdod, Wrecsam, 1935, pp.119-27); reviews of Saunders Lewis: A School of Welsh Augustans, Wrexham, 1924 (29 Mai 1924), and of Kate Roberts: O Gors y Bryniau. Naw Stori Fer, Wrecsam, 1925 (7 Mai 1925); a letter headed 'Tafodiaith', in reply to a correspondent's observations in Y Darian, 4 Mehefin 1925, on comments by T. Gwynn Jones in his review of O Gors y Bryniau (see above) on the author's use of dialect (11 Mehefin 1925); and adjudications on 'englynion' submitted in a literary competition organised by Y Darian (28 Rhagfyr 1922), on the 'rhieingerddi' and 'myfyrdraethau' submitted for competition at the National Eisteddfod of Wales, 1923 (16 Awst 1923; for the adjudication on the 'rhieingerddi', see also Cofnodion a Chyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol 1923 . . . Barddoniaeth a Beirniadaethau, pp.95-6), on the chair poems and 'englynion' submitted at the Cardiff and District Welsh Societies Eisteddfod, 1925 (2, 9 Ebrill 1925), and on the short stories submitted in a competition organised by Y Darian, 1925 (26 Tachwedd 1925). Most of these items are listed in A Bibliography of Thomas Gwynn Jones. Reprinted from The Bibliography of Denbighshire, Part 3, Wrexham, 1938. See also the supplement to this work, published in Denbighshire Historical Society Transactions, vol. 5, 1956, pp. 131-49.

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949

Llythyrau at Saunders Lewis,

Ninety-four letters, 1919-1984, in Welsh and English, to Saunders Lewis from various correspondents, together with a few draft letters from Saunders Lewis and four letters to Margaret Lewis, written during her husband's imprisonment in 1937. Subjects discussed include Welsh nationalism, the award of DLitt honoris causa to Saunders Lewis, the Welsh Burial Grounds issue, 1928, and literary topics; enclosures include a copy of a draft constitution and articles of agreement, 1934, relating to self-government for Wales (ff. 161-95). Among the main correspondents are Edward Glyn Jones (13) 1919-28, Robert Williams Parry (14) 1927-44, John Arthur Price (5) 1928, E. Prosser Rhys (3) 1927-9, D. J. Williams, Fishguard (7) 1948-67, and Griffith John Williams (3) 1935-56.

Llythyrau llenorion Cymraeg

 • NLW MS 22036D.
 • File
 • 1917-1986

Over seventy letters and cards, 1917-1986, of miscellaneous provenance from twentieth-century Welsh writers to various recipients; the correspondents include E. Tegla Davies (1) 1956, W. J. Gruffydd (1) 1952, R. T. Jenkins (1), 1946, David James Jones (Gwenallt) (1) 1953, T. Gwynn Jones (9) 1923-1939, J. Saunders Lewis (5) 1931-1976, Caradog Prichard (4) 1962-1972, Kate Roberts (28) 1937-1983, D. J. Williams (6) 1917-1969, and T. H. Parry-Williams (1) 1953.

Llythyrau,

 • NLW MS 21755C.
 • File
 • 1925-1946 /

Some thirty letters, 1925-1940, from the Dutch scholar Theodor Max Chotzen to Dr E. D. Jones. Written mainly in Welsh, they contain personal news, details of the writer's publications, references to contemporary Welsh scholars, and observations on political events in Wales. Also included is a letter, 1946, from his widow containing information concerning her husband's imprisonment by the Germans and subsequent death on 27 February 1945.

Chotzen, Th. M. Th. (Theodor Max Thomas), 1901-1945.

R. Bryn Williams Papers,

 • GB 0210 RBRYNIAMS
 • Fonds
 • 1865-1962 /

Papers of and acquired by R. Bryn Williams, mainly relating to the Welsh settlement in Patagonia, including a diary of Joseph Seth Jones, one of the first wave of emigrants on the Mimosa to Patagonia, 1865, and correspondence, 1865-1868; correspondence of his brother, Robert Charles Jones, 1867-1877; copy records of the Welsh courts in Y Wladfa, 1872-1881; letters and minute books relating to Vrondeg Baptist Chapel, 1875-1887, Gaiman, 1877-1891, Eglwys Llanddewi, 1891, Eglwys Bryn Gwyn and Cyfarfod Misol Y Wladfa (Calvinistic Methodists), 1881-1955; papers relating to the Centenary Celebrations of the Welsh settlement in Patagonia, 1952-1962; letters from the founders of the Welsh colony, 1866, and from others who had experienced life there; letters to R. Bryn Williams from Patagonia and from Wales relating to Patagonia, [c. 1941-1961]; research notes and manuscripts of books and radio plays by R. Bryn Williams, 1942-1962; miscellaneous records relating to Wales and elsewhere collected by Williams, 1865-1962; papers relating to John S. Williams, 1901-1962; papers and press cuttings on the history, culture and industry of Patagonia, 1869-1962; and typescripts of published and unpublished works, lectures, scripts, etc.

Williams, R. Bryn.

Y Llenor,

 • NLW MS 12069E.
 • File
 • 1925-1927.

Original manuscripts and typescripts of editorial notes, articles, poems, and reviews published in Y Llenor during the period 1925-1927.

Papurau Wil Ifan,

 • GB 0210 WILFAN
 • Fonds
 • 1896-1966, 2019

Papurau Wil Ifan, 1896-1982, yn cynnwys llythyrau ato, 1902-1966, ac oddi wrtho at ei deulu, 1915-1966; gweithiau cyhoeddedig a barddoniaeth a rhyddiaith, yn Saesneg yn bennaf, yn cynnwys nodiadau, [1920]-1956; pregethau, 1921-1933; dyddiaduron, 1900-1947; sgriptiau radio, 1952-1963; a chopïau o Celt a olygwyd gan Dan Evans, 1896-1897. = Papers of Wil Ifan, 1896-1982, including letters to him, 1902-1966, and from him to his family, 1915-1966; published works and poetry and prose, mainly in English, including notes, [1920]-1956; sermons, 1921-1933; diaries, 1900-1947; radio scripts, 1952-1963; and copies of Celt, edited by Dan Evans, 1896-1897.

Hefyd yn cynnwys astudiaeth Shirley Wynne Vinall, 2019, wedi ei argraffu a’i rwymo yn ddwy gyfrol, o 'Llyfr yr Achau' gan 'Wil Ifan', yn cynnwys detholiadau o lyfr nodiadau ei thaid ar hanes ei deulu, gwybodaeth am deuluoedd ei fam a’i dad yn Sir Gaerfyrddin, Cwmafan a Sir Aberteifi, a theulu ei wraig Nesta Wyn Edwards, Dolgellau, ynghyd â phennod ychwanegol gan y rhoddwr ar ei yrfa a’i ysgrifau. Ceir hefyd gopi llawysgrif o’r emyn "O Jesu, King most wonderful", a gyfieithwyd gan y Parch. E. Caswall, gyda cherddoriaeth gan B[ertram] J. Orsman, 1946, wedi’i lofnodi a’i gyflwyno gan y cyfansoddwr i’r Parch. W. Evans ('Wil Ifan'). = Also includes a study by Shirley Wynne Vinall, 2019, printed and bound in two volumes, of 'Llyfr yr Achau' by 'Wil Ifan', including extracts from her grandfather’s notebook on his family history, and containing information about his maternal and paternal families in Carmarthenshire, Cwmavon and Cardiganshire, and the family of his wife Nesta Wyn Edwards, Dolgellau, together with an additional chapter by the donor on his career and writings. Also included is a manuscript copy of the hymn "O Jesu, King most wonderful", translated by Rev. E. Caswall, with music by B[ertram] J. Orsman, 1946, signed and presented by the composer to the Rev. W. Evans ('Wil Ifan').

Papurau a roddwyd Hydref 2022: gweler y disgrifiad dan y Gyfres ychwanegol.

Wil Ifan, 1883-1968.

Papurau D. J. Williams, Abergwaun

 • GB 0210 DJWILL
 • Fonds
 • 1810-1969 (gyda bylchau) (crynhowyd 1908-1969)

Papurau personol, cyhoeddus a llenyddol D. J. Williams, Abergwaun, 1810-1969, gan gynnwys nifer helaeth o lythyrau teuluol a llythyrau oddi wrth gyfeillion a chyd lenorion; dyddiaduron; a llyfrau coleg. Ceir papurau'n ymwneud â'i ran yn Llosgi'r Ysgol Fomio ym Mhenyberth yn 1936 ac fel aelod allweddol o Blaid Cymru, ynghyd â phapurau ei wraig Siân Wiliams. Ymhlith y rhain ceir llythyrau oddi wrth aelodau o'i theulu, llythyrau a dderbyniodd tra roedd ei gŵr yn y carchar a dyddiaduron. Yn ogystal ceir papurau a grynhowyd ganddo.

Williams, D. J. (David John), 1885-1970

Papurau Winnie Parry,

 • GB 0210 WINRRY
 • fonds
 • 1818-1960 (crynhowyd 1893-1960) /

Deunydd bywgraffyddol yn ymwneud â Winnie Parry, 1953-1960; gohebiaeth,1893-1949, gan gynnwys llythyrau oddi wrth O. M. Edwards, 1893-1915, a J. Glyn Davies, 1895-1897; llythyrau ynglŷn â'r Eisteddfod Genedlaethol, 1911-1932; llyfrau nodiadau, yn cynnwys drafftiau o'i chyfansoddiadau cynnar, 1894-1912; copi teipysgrif o 'Catrin Prisiard', 1896; storïau byrion a barddoniaeth a gyhoeddwyd yn Cymru, 1893-1910; storïau byrion eraill,1897; ysgrifau Saesneg, 1901-1907; copïau o Cymru'r Plant yn cynnwys ei gwaith, 1893-1947; torion papur newydd, 1908-1942; deunydd printiedig, 1818-1920; papurau, rai llenyddol yn bennaf, yn ymwneud â Margaret Parry, 1861-1875, a John Roberts, 1876-1903. = Biographical material relating to Winnie Parry, 1953-1960; correspondence, 1893-1949, including letters from O. M. Edwards, 1893-1915, and J. Glyn Davies, 1895-1897; letters concerning the National Eisteddfod, 1911-1932; notebooks, including drafts of early compositions, 1894-1912; typescript of 'Catrin Prisiard', 1896; short stories and poetry published in Cymru, 1893-1910; other short stories, 1897; English compositions, 1901-1907; copies of Cymru'r Plant containing her works, 1893-1947; newspaper cuttings, 1908-1942; printed material, 1818-1920; papers, mainly literary, relating to Margaret Parry, 1861-1875, and John Roberts, 1876-1903.

Parry, Winnie, 1870-1953.

Papurau'r Parch. W. Rhys Nicholas,

 • GB 0210 RHYNIS
 • fonds
 • [1864]-[1999] /

Mae'r grŵp cyntaf (1-185) o bapurau'r Parch. W. Rhys Nicholas, [1864]-1996, a dderbyniwyd yn 1996 yn cynnwys llythyrau personol ac eraill yn ymwneud â'i waith fel golygydd; ei gyfansoddiadau megis emynau, yn arbennig ei emyn enwog 'Pantyfedwen'; ei waith ymchwil ar gyfer cyhoeddiadau; anerchiadau; papurau bywgraffyddol; papurau unigolion eraill; a deunydd printiedig.-- Mae'r papurau ychwanegol (186), 1914-[1998], a dderbyniwyd yn Ionawr a Medi 2002 yn cynnwys papurau personol y Parch. W. Rhys Nicholas gan gynnwys tystysgrifau amrywiol a dderbyniodd; llythyr, 1952, yn ei wahodd i fod yn weinidog ar eglwysi Horeb a Bwlchygroes, Llandysul; ynghyd â phapurau a gasglwyd gan y rhoddwr ar ôl marwolaeth ei ewythr. --Ymhlith rhodd 2008 (187) mae teyrngedau i W. Rhys Nicholas o'r wasg gan gynnwys teyrnged Derwyn Morris Jones a gyhoeddwyd ym mhapur bro Yr Hogwr, Rhagfyr 1996 (yn seiliedig ar yr hyn a draddodwyd ganddo yn yr angladd); taflen y gwasanaeth angladd, 2 Hydref 1996, a'r gwasanaeth coffa, 23 Tachwedd [1996]; ac adroddiad am ddadorchuddio cofeb iddo yng Nghapel y Tabernacl, Porth-cawl, 1997. = The first group of Rev. W. Rhys Nicholas papers, [1864]-1996, which were donated in 1996 (1-185), and are not described here, comprise personal letters and other letters relating to his work as editor; his compositions such as his hymns, especially his famous hymn 'Pantyfedwen'; his research work for publications; addresses; biographical papers; papers of other individuals; and printed material. The additional papers, 1914-[1988], received January and September 2002 (186), comprise personal papers of the Rev. W. Rhys Nicholas including various certificates presented to him; a letter, 1952, inviting him to be minister of Horeb and Bwlchygroes, Llandysul; together with papers collected by the donor after his uncle's death. There are tributes to W. Rhys Nicholas among the papers received in 2008 (187) among the papers received in 2008 including a tribute by Derwyn Morris Jones published in Yr Hogwr (community paper), December 1996 (based on what he said in the funeral service); funeral service card, 2 October 1996 and the memorial service, 23 November [1996]; and a report of the unveiling of a memorial to him at Tabernacl Church, Porth-cawl, 1997.

Nicholas, W. Rhys.

Papurau Iorwerth C. Peate,

 • GB 0210 IPEATE
 • fonds
 • 1826-1983 /

Papurau llenyddol, proffesiynol a phersonol Iorwerth C. Peate, 1826-1983, gan gynnwys nifer helaeth o lythyrau; papurau yn ymwneud ag amryw o'i weithiau llenyddol; papurau ynglŷn â'i yrfa broffesiynol, yn cynnwys sefydlu Amgueddfa Werin Cymru; a ffeiliau ar bynciau penodol yn ymwneud â diwylliant gwerin. Yn ogystal ceir papurau aelodau o'i deulu, yn eu plith dyddiaduron, llyfrau nodiadau, llythyrau a chyfrifon. Ceir hefyd bapurau a grynhowyd gan Iorwerth Peate a'i berthnasau. -- Literary, professional and personal papers of Iorwerth C. Peate, 1826-1983, including a substantial group of letters; papers relating to various literary works by him; papers regarding his professional career, including the establishment of the Welsh Folk Museum; and files concerning specific subjects relating to folk culture. In addition, the archive contains papers pertaining to members of his family, among which are diaries, notebooks, letters and accounts. Also included are papers accumulated by Iorwerth Peate and his relatives.

Peate, Iorwerth Cyfeiliog, 1901-1982.

Papurau Alun T. Lewis,

 • GB 0210 ALULEWIS
 • fonds
 • [1932x1986] /

Papurau Alun Tudor Lewis, [1932x1986], yn cynnwys llyfrau nodiadau gyda drafftiau o'r storiâu byrion a cherddi, 1938-1984; cyfieithiadau gan Alun Tudor Lewis o dair stori a gyhoeddwyd yn Y Piser Trwm, [1957x1986]; sgyrsiau, erthyglau ac adolygiadau c. 1950s-1970s; gohebiaeth, 1948-1984; ac eitemau amrywiol, yn cynnwys eitemau printiedig, drafft o gerdd a cherddi a theyrngedau er cof am Alun Tudor Lewis, [1932x1986] = Papers of Alun Tudor Lewis, [1932x1986], including notebooks containing drafts of short stories and poems, 1938-1984; translations by Alun Tudor Lewis of three stories published in Y Piser Trwm, [1957x1986]; talks, articles and reviews c. 1950's-1970's; correspondence, 1948-1984; and miscellaneous items, including printed items, notes, a draft poem and poems and memorial tributes to Alun Tudor Lewis, [1932x1986].

Lewis, Alun T. (Alun Tudor), 1905-1986

Papurau D. Tecwyn Lloyd,

 • GB 0210 TECLLO
 • Fonds
 • [1870]-1998

Papurau personol, proffesiynol a llenyddol D. Tecwyn Lloyd, [1870]-1998, gan gynnwys papurau pan fu'n Gymrawd Ymchwil yn Rhufain, 1951-1952; nifer fawr o lythyrau yn deillio o’i gyfnod yn olygydd y cylchgrawn Taliesin, 1965-1987; dyddiaduron, 1931-1992; papurau'n ymwneud â'i waith ymchwil ar Saunders Lewis; ynghyd â’i draethawd MA, 1961. Ceir hefyd papurau a grynhowyd ganddo. -- Personal, professional and literary papers of D. Tecwyn Lloyd, [1870]-1998, including papers relating to his time as Research Fellow in Rome; 1951-1952; letters relating to his work as editor of the literary periodical Taliesin, 1965-1987; his diaries, 1931-1992; his research on Saunders Lewis; together with his MA thesis, 1961. Also included are papers accumulated by him.

Lloyd, D. Tecwyn (David Tecwyn).

Papurau Anthropos

 • GB 0210 ANTHROPOS
 • Fonds
 • 1869-1944

Papurau Anthropos, 1869-1944, yn cynnwys gohebiaeth, 1869-1944, a llythyrau o gydymdeimlad at ei weddw, 1944; papurau personol eraill, 1878-1944, yn cynnwys dyddiaduron, llyfrau nodiadau ar bynciau llenyddol a diwinyddol; torion o'r wasg, 1880-1937; papurau llenyddol yn cynnwys cerddi gan Anthropos, 1876-1939, anerchiadau, erthyglau, traethodau a chyfansoddiadau rhyddiaith eraill, 1898-1922; barddoniaeth a rhyddiaith gan awduron eraill (rhai llawysgrifau gwreiddiol), yn enwedig Llew Llwyfo, 1877-1939. = Papers of Anthropos, 1869-1944, including correspondence, 1869-1944, and letters of condolence to his widow, 1944; other personal papers, 1878-1944, including diaries, notebooks on literary and theological matters; newspaper cuttings, 1880-1937; literary papers including poems by Anthropos, 1876-1939, addresses, articles, essays and other prose compositions, 1898-1922; poetry and prose by other writers (some original manuscripts), in particular Llew Llwyfo, 1877-1939.

Anthropos, 1853?-1944.

Papurau Crwys,

 • GB 0210 CRWYS
 • fonds
 • 1863-1967 /

Papurau W. Crwys Williams, 1863-1967, yn cynnwys llythyrau, llyfrau nodiadau yn cynnwys cerddi, pryddestau a gyflwynwyd ar gyfer cystadleuaeth y goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol, sgriptiau, pregethau, copi teipysgrif o'i ewyllys, 22 Rhagfyr 1958, a fersiwn diweddarach, 15 Medi 1964. Ceir papurau hefyd, 1873-1891, yn perthyn i'w dad-yng-nghyfraith y Parchedig Robert Charles Jones (1847-1925), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a fu'n genhadwr yn Chile, 1874-1878. = Papers of W. Crwys Williams, 1863-1967, comprising letters, notebooks including poems, poems in free metre entered in competitions for the crown in National Eisteddfodau, scripts, sermons, typescript copy of his will, 22 December 1958, and an updated version, 15 September 1964. Also included are papers belonging to his father-in-law the Rev. Robert Charles Jones (1847-1925), Calvinistic Methodist minister who was a missionary in Chile, 1874-1878.

Crwys, 1875-1968

Papurau Leslie Richards

 • GB 0210 WLESARDS
 • Fonds
 • 1939-1989

Papurau William Leslie Richards o Gapel Isaac, sir Gaerfyrddin, deunydd llenyddol yn bennaf, 1939-1989, yn cynnwys barddoniaeth, 1957-1989; rhyddiaith, 1937-1972, beirniadaethau mewn gwahanol eisteddfodau, 1962-1980; sgriptiau radio, 1951-1963; sgriptiau a baratowyd ar gyfer rhaglenni teledu, 1965-1968; gohebiaeth, 1936-1989; dyddiaduron, 1932-1989; tystysgrifau, 1925-1928; a phapurau amrywiol,1930-1989. = Papers of William Leslie Richards from Capel Isaac, Carmarthenshire, mainly literay material, 1939-1989, including poetry, 1957-1989; prose writings, 1937-1972, adjudications in various eisteddfodau, 1962-1980; radio scripts, 1951-1963; scripts prepared for television programmes, 1965-1968; correspondence, 1936-1989; diaries, 1932-1989; certificates, 1925-1928; and miscellaneous papers, 1930-1989.

Richards, W. Leslie (William Leslie), 1916-1989.

Papurau T. Wilson Evans,

 • GB 0210 TWILSO
 • fonds
 • [1972]-[2013] /

Llawysgrifau rhai o nofelau T. Wilson Evans, cerddi a anfonwyd i eisteddfodau, a dramâu ganddo, ynghyd ag astudiaeth o’r elfen seicolegol yn ei waith gan Bethan Wyn Owen. = Manuscripts of novels by T. Wilson Evans, poems sent to eisteddfodau, and plays by him, together with a study of the psychological element in his work by Bethan Wyn Owen.

Evans, T. Wilson.

Papurau Brinli,

 • GB 0210 BRINLI
 • fonds
 • 1841-1981 /

Papurau yn ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau Brinli yn cynnwys llyfrau ysgol a defnyddiau addysgiadol eraill, 1915-1977; papurau cyfreithiol, yn bennaf gohebiaeth a nodiadau, 1918-1980; cofnodion Cyngor Dosbarth Trefol Maesteg, 1927-1976; papurau Undeb Annibynwyr Cymru, 1931-1976; hanes lleol, 1927-1971; Amgueddfa Genedlaethol Cymru, 1976-1981; deunydd yn ymwneud â'i gyfrolau ar Iolo Morganwg, [1974]-[1979]; Yr Eisteddfod Genedlaethol, 1926-1981, a beirniadaethau eisteddfodol, 1943-1981; torion papur newydd, 1920-1980; rhyddiaith Brinli, 1919-1978, a barddoniaeth, 1932-1981; gweithiau llenyddol eraill ganddo ef ac eraill, 1913-1978; gohebiaeth bersonol, 1909-1981; papurau eraill personol a theuluol, 1887-1981; ei ddyddiaduron, 1922-1981, a rhai ei dad, Joshua, 1893-1944; cofnodion Cylchdaith Annibynnwyr De Morgannwg, 1841-1978, Capel Siloh, 1850-1977, Eisteddfod Genedlaethol 1932 a 1948 ac eraill, 1932-1981; papurau Lewis Davies, Y Cymer (1863-1951), awdur nofelau i blant, [1849?]-1946, yn cynnwys sawl llyfr rent o Benderyn; papurau, 1883-1925, Rhys Dafydd Morgan (1851-1934), cyfieithydd o Gymro a fferyllydd ym Maesteg; papurau, 1882-1968, 'Wil Ifan' William Evans (1882-1968), archdderwydd, gweinidog yr Annibynwyr ac awdur; a phapurau, 1929-1979, 'Trefin, Edgar Phillips (1889-1962), bardd ac archdderwydd. = Papers concerning a wide variety of Brinli's activities including school books and other educational material, 1915-1977; legal papers, mainly correspondence and notes, 1918-1980; Maesteg Urban District Council records, 1927-1976; the Welsh Congregational Union papers, 1931-1976; local history, 1927-1971; the National Museum of Wales, 1976-1981; material relating to his books on Iolo Morganwg, [1974]-[1979]; the National Eisteddfod, 1926-1981, and eisteddfod adjudications, 1943-1981; newspaper cuttings, 1920-1980; Brinli's prose, 1919-1978, and poetry, 1932-1981; other literary works by him and others, 1913-1978; personal correspondence, 1909-1981; other personal and family papers, 1887-1981; his diaries, 1922-1981, and those of his father, Joshua, 1893-1944; records of the South Glamorgan Congregational Circuit, 1841-1978, Siloh Chapel, 1850-1977, and of the National Eisteddfodau of 1932 and 1948 and others, 1932-1981; papers of Lewis Davies, Y Cymer (1863-1951), author of children's novels, 1849-1946, including several rate books for Penderyn; papers, 1883-1925, of Rhys Dafydd Morgan (1851-1934), Welsh translator and Maesteg pharmacist; papers, 1882-1968, of 'Wil Ifan', William Evans (1882-1968), archdruid, congregational minister and author; and papers, 1929-1975, of 'Trefin', Edgar Phillips (1889-1962), poet and archdruid.

Richards, Brinley.

Papurau Dyddgu Owen

 • GB 0210 DDYWEN
 • Fonds
 • 1934-1991

Papurau Dyddgu Owen, 1934-1991, yn cynnwys drafftiau teipysgrif a llawysgrif o'i nofelau a gweithiau llenyddol eraill,1953-1986; amrywiol darlithoedd ac anerchiadau, 1950au-1980au; sgriptiau ar gyfer radio a theledu, 1957-1976; dyddiaduron, 1978-1989; llyfrau nodiadau, 1957-1970; gohebiaeth, 1946-1991; dyddiaduron, 1978-1989; llyfrau lloffion o dorion o'r wasg, 1957-1970; papurau amrywiol yn ymwneud â'i diddordebau, 1969-1977; a phapurau Sarah Ceridwen (Ceri) Davies,1944-1991, yn cynnwys cofnodion gweinyddol cymdeithas 'Cyfeillion Ellis Wynne' [Lasynys] = Papers of Dyddgu Owen, 1934-1991, including typed and manuscripts drafts of her novels and other literary works, 1953-1986; various lectures and addresses, 1950s-1980s; radio and television scripts, 1957-1976; diaries, 1978-1989; notebooks, 1957-1970; correspondence, 1946-1991; diaries, 1978-1989; scrap books of press cuttings, 1957-1970; miscellaneous papers relating to her interests, 1969-1977; and papers of Sarah Ceridwen (Ceri) Davies, 1944-1991, which include administrative records of the society 'Cyfeillion Ellis Wynne' [Lasynys].

Owen, Dyddgu.

Results 1 to 20 of 27