fonds GB 0210 IPEATE - Papurau Iorwerth C. Peate,

Identity area

Reference code

GB 0210 IPEATE

Title

Papurau Iorwerth C. Peate,

Date(s)

  • 1826-1983 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.317 metrau ciwbig (33 bocs).

Context area

Name of creator

Archival history

Ymddengys fod rhai o'r papurau, yn cynnwys llythyrau'r 'byw', wedi eu chwynnu cyn iddynt gyrraedd LlGC (nodyn yn llaw Mr Daniel Huws).

Immediate source of acquisition or transfer

Rhodd gan Mrs Nansi Peate ac Mrs Eirlys Peate yng Ngorffennaf 1983, Awst 1985 a Mawrth 1988.; A1983/127, A1985/109, A1988/21.

Content and structure area

Scope and content

Papurau llenyddol, proffesiynol a phersonol Iorwerth C. Peate, 1826-1983, gan gynnwys nifer helaeth o lythyrau; papurau yn ymwneud ag amryw o'i weithiau llenyddol; papurau ynglŷn â'i yrfa broffesiynol, yn cynnwys sefydlu Amgueddfa Werin Cymru; a ffeiliau ar bynciau penodol yn ymwneud â diwylliant gwerin. Yn ogystal ceir papurau aelodau o'i deulu, yn eu plith dyddiaduron, llyfrau nodiadau, llythyrau a chyfrifon. Ceir hefyd bapurau a grynhowyd gan Iorwerth Peate a'i berthnasau. -- Literary, professional and personal papers of Iorwerth C. Peate, 1826-1983, including a substantial group of letters; papers relating to various literary works by him; papers regarding his professional career, including the establishment of the Welsh Folk Museum; and files concerning specific subjects relating to folk culture. In addition, the archive contains papers pertaining to members of his family, among which are diaries, notebooks, letters and accounts. Also included are papers accumulated by Iorwerth Peate and his relatives.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn LlGC yn ddau grŵp: papurau Iorwerth C. Peate a phapurau teuluol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â hawlfraint Iorwerth Peate at Mrs Eirlys Peate, Y Bont-faen, Bro Morgannwg.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg a Saesneg (gweler y disgrifiadau ar y lefelau perthnasol). Mae'r ohebiaeth yn gymysgedd o lythyrau Cymraeg a Saesneg, er ymddengys fod nifer helaethach o lythyrau Cymraeg; a'r papurau yn ymwneud a'i yrfa broffesiynol ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn Saesneg yn bennaf. Cymraeg yw iaith y papurau teuluol fwyaf. -- Welsh and English (see descriptions on appropriate levels). The correspondence comprises letters in both Welsh and English, although it appears that the Welsh letters are more numerous; and the papers relating to his professional career and the National Museum of Wales are mainly English. The majority of family papers are in Welsh.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir atgofion byr am nifer o enwogion gan gynnwys Iorwerth Peate ymhlith papurau Mati Rees (rhif 8) yn LlGC; ynghyd ag adysgrifau o gasetiau o atgofion am lenorion Cymraeg, yn cynnwys Iorwerth Peate, a recordiwyd gan staff Cynllun Ymchwil yr Academi Gymreig (Yr Academi Gymreig: Cynllun Ymchwil. Llenorion Cymraeg Diweddar, 19). Ceir papurau yn ymwneud â Iorwerth Peate yn NLW ex 2087; ac 'Astudiaeth feirniadol o farddoniaeth Iorwerth C. Peate' gan "Bryn y Ffydd" ymhlith papurau W. R. Jones (cyfansoddiadau anfuddugol Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 29). Yn ogystal, cedwir 35 ffotograff o blith y casgliad (rhif derbyn: 0200409184), ffotograff du a gwyn o Iorwerth Peate, 1974 (rhif derbyn: PB9199), a blwch o negyddion gwydr (Casgliad Iorwerth Peate, rhodd 1985) yn LlGC. Ceir hefyd gopi o'r rhaglen amdano 'Gwerinwr yn ei gastell', 1982, yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru (UM/173/01); a gohebiaeth a phapurau yn Amgueddfa Werin Cymru (cyfrolau 1-3).

Related descriptions

Notes area

Note

Mae'r dyddiad creu cynharaf yn gynt na blwyddyn geni Iorwerth Peate, a'r dyddiad olaf wedi iddo farw, oherwydd ceir papurau a grynhowyd ganddo ac aelodau eraill o'i deulu.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004326835

GEAC system control number

(WlAbNL)0000326835

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Medi 2004.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Siân Bowyer.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Iorwerth C. Peate, Rhwng dau fyd (Dinbych, 1976); R. Alun Evans, Iorwerth Cyfeiliog Peate (Bro a bywyd: 2003); Catrin Stevens, Iorwerth C. Peate (Writers of Wales: 1986); T. Robin Chapman, Iorwerth Peate (Llên y llenor: Caernarfon, 1987); Cydymaith i lenyddiaeth Cymru, gol. M. Stephens (Caerdydd, 1997); teyrnged Trefor M. Owen, Welsh History Review, cyf. 11, (1982-1983); teyrngedau Trefor M. Owen a Thomas Parry, Barn, 1982, rhif 238; 'Iorwerth Cyfeiliog Peate' gan Bobi Jones, Barn, 1983, rhif 244; a phapurau o fewn archif Iorwerth C. Peate.

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Iorwerth C. Peate.