Showing 815166 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Papurau amrywiol

Papurau amrywiol, gan gynnwys ei ddogfen awdurdodi adeg Yr Arwisgo, 1969, fel newyddiadurwr i’r BBC; rhaglenni cymdeithasau y bu’n eu hannerch am farddoni yn 1957, a Chymdeithas Gymreig Sir Gaerloyw, 1982; ynghyd â thaflen ei angladd ar 14 Ebrill ...

Cerddi

Cyfrol o gerddi yn ei law, ynghyd â cherddi teipysgrif yn rhydd yn y gyfrol. Nodir lle cyfansoddwyd y cerddi, nifer ohonynt ym Machynlleth a hefyd os cawsant eu cyhoeddi, yn Y Faner yn bennaf.

Llwch

Drafftiau o’i bryddest anfuddugol ‘Llwch’, Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun, 1986, ynghyd â nodiadau gwreiddiol a'r drafft cyntaf .

Rhyddiaith

Sgriptiau dramâu, sgriptiau ar gyfer rhaglenni radio a phapurau'n ymwneud â'i nofel Marged.

Sgriptiau radio

Sgriptiau rhaglenni radio, 1957-1988, yn y cyfresi 'Ddoe yn ôl', 'Tasa' ac ' Ar fynd' (cyfres am jazz); ‘Fy nghydymaith fy hun’, 1957; rhaglen nodwedd ar Sir Drefaldwyn, 1957; Wales Today, 1967, a rhaglen nodwedd ar D...

Papurau Nansi Selwood

  • GB 0210 NANWOOD
  • Fonds
  • [1934]-2017

Papurau’r nofelydd a’r hanesydd lleol Nansi Selwood, [1934]-2017, yn cynnwys gohebiaeth, drafftiau o'i nofelau Brychan dir, Dan faner Dafydd Gam a Y rhod yn troi, erthyglau a sgriptiau radio. = Papers of the novelist and local historian Nansi...

Selwood, Nansi

Adroddiadau darllenwyr

Adroddiad gan Nesta Wyn Jones ar y nofel Brychan dir gyda'i theitl gwreiddiol 'Rhwng dau dywysog', Y rhod yn troi gan R. Cyril Hughes a Dan faner Dafydd Gam gan Philip Wyn Jones, 1987-1991.

Jones, Nesta Wyn.

Brychan dir

Drafftiau llawysgrif a theipysgrif o'i nofel gyntaf, adolygiadau o'r nofel a gyhoeddwyd yn 1993, ynghyd â llyfr lloffion, 1985-1988, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Gerallt Lloyd Owen ar ran Gwasg Gwynedd. Ceir llythyrau oddi wrth ddarll...

Dan faner Dafydd Gam

Drafftiau llawysgrif a theipysgrif o'r nofel a alwyd yn 'Rhwng dau dywysog' yn wreiddiol, ynghyd ag adolygiadau o'r nofel a gyhoeddwyd yn 1991. [Comisiynwyd y nofel gan Gyngor y Celfyddydau ac fe'i cyhoeddwyd dan nawdd Cyn...

Papurau personol

Gohebiaeth yn ymwneud â’i chyfansoddiadau llenyddol, 1937-2011, papurau'n deillio o’i chyfnod fel disgybl ysgol, 1934-1940, a phersonalia, 1947-2017.

Bugeilio'r gwenith gwyn,

Arrangement of the tune 'Bugeilio'r Gwenith Gwyn, (voices of S.S.A.) for the Medieval Banqueting, at Ruthin Castle. Photocopy of score with words.

Ganwyd Crist i'r byd,

Arrangement of the tune 'Ganwyd Crist i'r byd', words by J. Arnold Jones, for the Medieval Banqueting, at Ruthin Castle. Photocopy of score with words.

Seven veils,

Arrangement of the tune 'Seven veils', for the Medieval Banqueting, at Ruthin Castle. Including a vocal score with accompaniment and English lyrics.

Some enchanted evening,

Arrangement of the tune 'Some Enchanted Evening' for the Rhyl Operatic Society. An arrangement by Gilmor Griffiths' of the Rogers and Hammerstein (South Pacific) composition.

Mary Carol,

Manuscript score with copies and sketches of 'Mary Carol', words and music by Gilmor Griffiths.

Results 814981 to 815000 of 815166