Showing 44 results

Archival description
Roberts, Kate, 1891-1985
Print preview View:

Awduron

Portraits of Welsh and Anglo-Welsh writers. Many of these are photographs taken by Julian Sheppard for the Welsh Arts Council and are duplicates of photos found elsewhere in the collection.

Darnau rhyddiaith amrywiol,

  • NLW MS 21819E.
  • File
  • 1945-1970s.

Autograph drafts or texts of prose pieces, 1945-1970s, of miscellaneous provenance, by twentieth-century writers, mostly published. They include short stories: 'Tedi' by Harri Pritchard Jones, 'Cyfri Bysedd' by Marged Pritchard, and 'Yr Wylan Deg' by Kate Roberts; and two addresses, 'Y Broses Greadigol' and 'Saunders Lewis' by John Gwilym Jones, both published in 'Y Traethodydd'.

General correspondence: Sally Roberts Jones, 1968-1969

The file contains corresondence, 1968-1969, accumulated by Sally Roberts Jones as secretary of the English Language Section of the Academi. The correspondence relates to the first and other early meetings of the section and includes letters and references to many prominent Anglo-Welsh and Welsh language writers including Dannie Abse, Alison Bielski, W. H. Boore, Brenda Chamberlain, Alexander Cordell, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Rhys Davies, Tom Earley, Raymond Garlick, Ll. Wyn Griffiths, Peter Gruffydd, Cledwyn Hughes, Richard Hughes, A.O.H. Jarman, Glyn Jones, Harri Pritchard Jones, John Idris Jones, R. Brinley Jones, R. Gerallt Jones, Sally Roberts Jones, T. Gwynn Jones, Roland Mathias, Bill Meilen, Gerald Morgan, Robert Morgan, T. J. Morgan, James Morris, Leslie Norris, D. Parry-Jones, T. H. Parry-Williams, Cecil J. L. Price, A. G. Prys-Jones, Alun Richards, Kate Roberts, Meic Stephens, Gwyn Thomas (Bangor), R. George Thomas, Aled Vaughan, Richard Vaughan, Gwyn Williams (Trefenter), Herbert Williams and Raymond Williams.

Abse, Dannie

Gohebiaeth gyffredinol: 1958

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwenallt, Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Waldo Williams, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Euros Bowen, Aneurin Talfan Davies, Alun Llywelyn-Williams, Elis Gwyn Jones, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, John Gwilym Jones a Pennar Davies. Ar gefn drafft o lythyr gan Bobi Jones mae copi o eirda a roddwyd iddo gan Griffith John Williams ym 1952.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1959

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys, trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Alun Llywelyn-Williams, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Iorwerth Peate, Saunders Lewis, G. J. Williams, D. J. Williams, J. M. Edwards a Crwys. Yn ogystal â hyn ceir trafodaeth ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1960

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod cyfarfodydd cynnar yr Academi ac ethol ei swyddogion cyntaf; Yr Athro Griffith John Williams (Llywydd), Iorwerth Peate (Cadeirydd), Bobi Jones (Ysgrifennydd) a Gwilym R. Jones (Trysorydd), ynghyd â llungopïau o'r drafodaeth a fu yn y wasg a sylwadau ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' ac a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin. Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, John Gwilym Jones, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Saunders Lewis, J. M. Edwards, Thomas Parry, Gwenallt, Waldo Williams, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Euros Bowen, D. J. Williams, T. J. Morgan a D. Myrddin Lloyd.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1963

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Bobi Jones, a threfnaiadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Kate Roberts, Iorwerth Peate a Griffith John Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1965

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Gwenallt, Bobi Jones, Alun Talfan Davies, John Gwilym Jones, Kate Roberts, Bedwyr Lewis Jones, Gwyn Thomas, Rhiannon Davies Jones, Alun Jones, Y Cilie, Gareth Miles a G. J. Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1968

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Gwyn Thomas, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Hugh Bevan, Kate Roberts ac R. S. Thomas. Ceir cyfeiriadau at ystyried, a gwrthod, rhoi Gwobr Griffith John Williams i Cymru Fydd, Saunders Lewis, at sefydlu Cymdeithas Awduron Cymru ac Adran Saesneg yr Academi Gymreig yn sgîl anogaeth gan Meic Stephens a than ysgrifenyddiaeth Sally Roberts.

Thomas, Gwyn, 1936-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: David Butler, Rhydychen/Oxford; Gwennant Davies, Urdd Gobaith Cymru; Sephora Davies (Mrs S. O. Davies); R. T. Jenkins; Dr Ben G. Jones; D. Tecwyn Lloyd; J. Dyfnallt Owen; Dewi Watkin Powell (7); Kate Roberts (3); J. R. Lloyd Thomas, Llanbedr Pont Stephan/Lampeter.

Butler, David, 1924-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Cassie Davies; Dr Noelle Davies; Syr/Sir Ian Gilmour; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths; Gwyndaf (2); Dafydd Iwan; Dan Lyn James; Harri Pritchard Jones; Leopold Kohr; Derec Llwyd Morgan; Gerald R. Morgan; Kate Roberts; Dr Ceinwen H. Thomas; Gwilym R. Tilsley; Parch./Rev. Lewis Valentine; Urien Wiliam.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Trefor Beasley; Gwennant Davies, Urdd Gobaith Cymru; Dr Noelle Davies (5); T. I. Ellis (2); Meredydd Evans; William George; J. Gwyn Griffiths (7), Roparz Hemon (2); Saunders Lewis; Rhys Hopkin Morris; Delwyn Phillips; Kate Roberts (3); Mallt Williams.

Beasley, Trefor

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: E. G. Bowen; Cynog Dafis; Jenkin Alban Davies; John Davies; Dr Noelle Davies; Peter Garbett-Edwards; Syr/Sir Raymond Gower; Moses Griffith (2); Mathonwy Hughes; Syr/Sir Keith Joseph; Deulwyn Morgan; Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; Keidrych Rhys; Kate Roberts; Peter Thomas AS/MP; Sir Cennydd Treharne.

Bowen, E. G. (Emrys George), 1900-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Syr/Sir Goronwy Daniel; Aneirin Talfan Davies (2); Cassie Davies; J. Eirian Davies; Dr Noelle Davies; Meg Elis (later Dafydd); Raymond Garlick; Peter Hughes Griffiths (2); Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; Kate Roberts; Ned Thomas.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Dr David Butler, Rhydychen/Oxford; Hafina Clwyd; Cassie Davies; Geraint Talfan Davies; Dr Noëlle Davies; J. Gwyn Griffiths; Peter Hughes Griffiths (3); R. Geraint Gruffydd; Harri Pritchard Jones; Ieuan Wyn Jones; Jan Morris; Kate Roberts; Eurys Rowlands; George Thomas; Dafydd Wigley; J. E. Caerwyn Williams.

Butler, David, 1924-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Alun Oldfield-Davies (2); Cassie Davies (2); D. Hywel Davies; Gareth Alban Davies (3); Dr Noelle Davies (3); Huw T. Edwards (2); T. I. Ellis; J. Gwyn Griffiths (6); Mathonwy Hughes (2); Saunders Lewis; Geraint Morgan AS/MP; E. T. Nevin (2); Thomas Parry; Kate Roberts; Syr/Sir Wyn Roberts; Meic Stephens; David Gibson-Watt (2); Jac L. Williams; Gordon Wilson (3).

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

Results 1 to 20 of 44