Showing 44 results

Archival description
Roberts, Kate, 1891-1985
Print preview View:

General correspondence: Sally Roberts Jones, 1968-1969

The file contains corresondence, 1968-1969, accumulated by Sally Roberts Jones as secretary of the English Language Section of the Academi. The correspondence relates to the first and other early meetings of the section and includes letters and references to many prominent Anglo-Welsh and Welsh language writers including Dannie Abse, Alison Bielski, W. H. Boore, Brenda Chamberlain, Alexander Cordell, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Rhys Davies, Tom Earley, Raymond Garlick, Ll. Wyn Griffiths, Peter Gruffydd, Cledwyn Hughes, Richard Hughes, A.O.H. Jarman, Glyn Jones, Harri Pritchard Jones, John Idris Jones, R. Brinley Jones, R. Gerallt Jones, Sally Roberts Jones, T. Gwynn Jones, Roland Mathias, Bill Meilen, Gerald Morgan, Robert Morgan, T. J. Morgan, James Morris, Leslie Norris, D. Parry-Jones, T. H. Parry-Williams, Cecil J. L. Price, A. G. Prys-Jones, Alun Richards, Kate Roberts, Meic Stephens, Gwyn Thomas (Bangor), R. George Thomas, Aled Vaughan, Richard Vaughan, Gwyn Williams (Trefenter), Herbert Williams and Raymond Williams.

Abse, Dannie

Gohebiaeth gyffredinol: 1958

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwenallt, Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Waldo Williams, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Euros Bowen, Aneurin Talfan Davies, Alun Llywelyn-Williams, Elis Gwyn Jones, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, John Gwilym Jones a Pennar Davies. Ar gefn drafft o lythyr gan Bobi Jones mae copi o eirda a roddwyd iddo gan Griffith John Williams ym 1952.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: David Butler, Rhydychen/Oxford; Gwennant Davies, Urdd Gobaith Cymru; Sephora Davies (Mrs S. O. Davies); R. T. Jenkins; Dr Ben G. Jones; D. Tecwyn Lloyd; J. Dyfnallt Owen; Dewi Watkin Powell (7); Kate Roberts (3); J. R. Lloyd Thomas, Llanbedr Pont Stephan/Lampeter.

Butler, David, 1924-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Cassie Davies; Dr Noelle Davies; Syr/Sir Ian Gilmour; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths; Gwyndaf (2); Dafydd Iwan; Dan Lyn James; Harri Pritchard Jones; Leopold Kohr; Derec Llwyd Morgan; Gerald R. Morgan; Kate Roberts; Dr Ceinwen H. Thomas; Gwilym R. Tilsley; Parch./Rev. Lewis Valentine; Urien Wiliam.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Llythyrau 1936-1937

Llythyrau, 1936-1937, a dderbyniodd cyn ac yn ystod cyfnod D. J. Williams yng ngharchar Wormwood Scrubs, gan gynnwys rhai oddi wrth J. Dyfnallt Owen (1), Caradog Prichard (1), Prosser Rhys (1), Kate [Roberts] (2), Ben Bowen Thomas (10), ynghyd â thri llythyr oddi wrth lywodraethwr y carchar.

Dyfnallt, 1873-1956

Llythyrau R

Llythyrau, 1910-1981, gan gynnwys rhai oddi wrth Alwyn D. Rees (4); D. Ben Rees (2); Gwynfil Rees, ynghyd â cherdd ganddo; Richard Rees; Thomas Rees; Timothy Rees; William Rees (5); Nia Rhosier (5); Prosser Rhys (4, ynghyd â llawysgrif o deyrnged gan Iorwerth Peate iddo); Brinley Richards; Melville Richards (4); Nansi Richards (10); Tom Richards (4); Enid Roberts; Ernest Roberts (2); Goronwy Roberts (5); Hywel D. Roberts (5); Kate Roberts (11); R. Alun Roberts (3); Selyf Roberts (10); Gwen Robson (3); F. Gordon Roe (2); a Iarll Rosse.

Rees, Alwyn D.

Darnau rhyddiaith amrywiol,

  • NLW MS 21819E.
  • File
  • 1945-1970s.

Autograph drafts or texts of prose pieces, 1945-1970s, of miscellaneous provenance, by twentieth-century writers, mostly published. They include short stories: 'Tedi' by Harri Pritchard Jones, 'Cyfri Bysedd' by Marged Pritchard, and 'Yr Wylan Deg' by Kate Roberts; and two addresses, 'Y Broses Greadigol' and 'Saunders Lewis' by John Gwilym Jones, both published in 'Y Traethodydd'.

Obituaries

The file consists of a scrapbook of press cuttings, 1984-1992, of obituaries of Richard Burton, Emlyn Williams, Dr Kate Roberts, Sir Geraint Evans, Dylan Thomas, Ivor Novello and others prominent in Welsh literary, theatrical and musical circles.

Negeseuon triwyr y tân yn Llŷn,

Messages from Saunders Lewis, D. J. Williams and Lewis Valentine to the Welsh Nationalist Party newspaper Y Ddraig Goch, September 1937, following their release from prison after serving a sentence for the arson attack at the bombing-school at Penyberth; together with a note from Lewis Valentine to Morris T. Williams and his wife, Kate Roberts.

Saunders Lewis, D. J. Williams and Lewis Valentine.

Gohebiaeth gyffredinol: 1965

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Gwenallt, Bobi Jones, Alun Talfan Davies, John Gwilym Jones, Kate Roberts, Bedwyr Lewis Jones, Gwyn Thomas, Rhiannon Davies Jones, Alun Jones, Y Cilie, Gareth Miles a G. J. Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Papurau J. Gwyn Griffiths

  • NLW ex 2337
  • file
  • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. Gwenallt Jones, Gwynfor Evans, Aneirin Talfan Davies a Bobi Jones. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys papurau yn ymwneud â Phlaid Cymru, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1948-1958, Cangen Abertawe o'r Blaid, a phapurau amrywiol eraill.

Griffiths, John Gwyn

'Llythyrau eraill',

Llythyrau, [1952]-[1984], yn ymateb i adolygiadau gan Harri Gwynn o weithiau'r gohebwyr, yn Y Cymro yn bennaf. Ymlith y gohebwyr mae Bryan [Martin Davies], Jane [Edwards], Islwyn Ffowc [Elis], Hywel H[arries], Beti Hughes, Isfoel, Bedwyr [Lewis Jones], Bobi [Jones], englyn gan Derwyn [Jones], [R.] Gerallt Jones, Gwilym R. [Jones], J. E. [Jones], John Roderick Rees, Ernest Roberts, Kate Roberts, Selyf [Roberts], Gwilym R. Tilsley, a D. J. Williams (2).

Davies, Bryan Martin

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: E. G. Bowen; Cynog Dafis; Jenkin Alban Davies; John Davies; Dr Noelle Davies; Peter Garbett-Edwards; Syr/Sir Raymond Gower; Moses Griffith (2); Mathonwy Hughes; Syr/Sir Keith Joseph; Deulwyn Morgan; Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; Keidrych Rhys; Kate Roberts; Peter Thomas AS/MP; Sir Cennydd Treharne.

Bowen, E. G. (Emrys George), 1900-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Syr/Sir Goronwy Daniel; Aneirin Talfan Davies (2); Cassie Davies; J. Eirian Davies; Dr Noelle Davies; Meg Elis (later Dafydd); Raymond Garlick; Peter Hughes Griffiths (2); Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; Kate Roberts; Ned Thomas.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Dr David Butler, Rhydychen/Oxford; Hafina Clwyd; Cassie Davies; Geraint Talfan Davies; Dr Noëlle Davies; J. Gwyn Griffiths; Peter Hughes Griffiths (3); R. Geraint Gruffydd; Harri Pritchard Jones; Ieuan Wyn Jones; Jan Morris; Kate Roberts; Eurys Rowlands; George Thomas; Dafydd Wigley; J. E. Caerwyn Williams.

Butler, David, 1924-

Results 1 to 20 of 44