Fonds GB 0210 BOBJON - Papurau Bobi Jones

Identity area

Reference code

GB 0210 BOBJON

Title

Papurau Bobi Jones

Date(s)

  • 1923-2016 (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

0.081 metrau ciwbig (9 bocs)

Context area

Name of creator

(1929-2017)

Biographical history

Yr oedd Bobi Jones (Robert Maynard Jones) yn fardd, awdur straeon byrion, nofelydd ac ysgolhaig a anwyd ar 20 Mai 1929 yng Nghaerdydd i rieni di-Gymraeg. Dysgodd Gymraeg yn yr ysgol ac enillodd radd Dosbarth Cyntaf yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, yn 1949. Bu'n athro yn Llanidloes, sir Drefaldwyn, a Llangefni, sir Fôn cyn dod yn ddarlithydd yn y Gymraeg yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, ac wedyn yn ddarlithydd yn Adran Addysg Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Yn 1966 ymunodd â staff Adran Gymraeg y coleg hwnnw, a bu'n Athro Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg o 1980 tan ei ymddeoliad yn 1989. Yr oedd yn briod â Beti a ganwyd dau o blant iddynt, Lowri a Rhodri. Fe'i etholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Bu farw Bobi Jones ar 22 Tachwedd 2017.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Yr Athro Bobi Jones; Rhodd; Hydref 1997; A1997/175.
Mrs Beti Jones; Aberystwyth; Rhodd; Mai 2018; 99192024702419.
Mrs Beti Jones trwy law Mr Dafydd Ifans; Aberystwyth; Rhodd; Mai 2019; 99192024702419.

Content and structure area

Scope and content

Mae'r casgliad yn cynnwys: gohebiaeth gyffredinol at Bobi Jones,1950-1997, nifer ohonynt oddi wrth bwysigion Cymru; gohebiaeth a phapurau, 1971-1979, yn ymwneud â gwaith golygu'r gyfres Storiâu Tramor; papurau amrywiol, 1951-[1990au], yn cynnwys beirniadaethau ar gyfer eisteddfodau, cyfrolau o nodiadau darlithoedd, papurau gwleidyddol, adolygiadau, sgriptiau radio, ddrafftiau barddoniaeth ac erthyglau; papurau,1968-1969, yn ymwneud â thaith Bobi Jones i Fecsico; gohebiaeth a phapurau ynglŷn â pharatoi a chyhoeddi Cyfrol Deyrnged Kate Roberts (Dinbych, 1969); eitemau printiedig, 1951-1992, yn cynnwys rhaglenni theatr, gwahanlithoedd a phroflenni deunydd a gyhoeddwyd, anerchiadau etholaethol a thaflenni gwleidyddol, a chardiau gwasanaeth angladdau; torion o'r wasg,1948-1994, yn cynnwys torion cerddi, beirniadaeth lenyddol ac adolygiadau gan Bobi Jones; grŵp o bapurau A. W. Wade-Evans, 1923-1960; gohebiaeth, papurau’n ymwneud â’r Mudiad Efengylaidd, darlithiau ar grefydd, llyfryddiaeth a gwefan Bobi Jones a chyfieithiadau o’i gerddi, 1950-2016. = The collection comprises: general correspondence to Bobi Jones, 1950-1997, many from prominent figures in Welsh life; correspondence and papers, 1971-1979, relating to the work of editing the series Storiau Tramor; miscellaneous papers, 1951-[1990s], including adjudications for eisteddfodau, volumes of lecture notes, political papers, reviews, radio scripts, drafts of poetry and articles; papers, 1968-1969, relating to Bobi Jones's trip to Mexico; correspondence and papers concerning the preparation and publication of the volume Cyfrol Deyrnged Kate Roberts (Dinbych, 1969); printed items, 1951-1992, including theatre programmes, offprints and proofs of published material, election addresses and political leaflets, and funeral service cards; press cuttings, 1948-1994, including cuttings of poems, literary criticism and reviews by Bobi Jones; a group of papers of A. W. Wade-Evans, 1923-1960; correspondence, papers relating to the Evangelical movement, lectures on religion, bibliography and website of Bobi Jones and translations of his poems, 1950-2016.

Appraisal, destruction and scheduling

Cadwyd yr holl gofnodion.

Accruals

Disgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth yn nhrefn yr wyddor yn ôl enw y gohebydd: gohebiaeth a phapurau'n ymwneud â gwaith golygu'r gyfres Storiau Tramor; papurau amrywiol; y daith i Fecsico,1968; Cyfrol Deyrnged Kate Roberts (Dinbych, 1969); eitemau printiedig, 1951-1992; torion o'r wasg; papurau A.W.Wade-Evans; a Rhoddion Mai 2018 a Mai 2019.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Derbyniwyd dau lun gan yr hen Adran Darluniau a Mapiau yn rhan o'r rhodd gyntaf, un gan Mrs Florence May Wade-Evans a'r llall gan J. R. Evans, Rheithor Stow-on-the-Wold (rhif derbyn 199700494-5).

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Note

Mae rhai o bapurau A. W. Wade-Evans yn dyddio'n ôl i 1923.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

CAIRS System Control Number

GEAC system control number

Alma system control number

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Medi 2006 a Medi 2019.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Bobi Jones (2000); The new companion to the Literature of Wales (Caerdydd, 1997).

Archivist's note

Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW ac Ann Francis Evans (Rhoddion Mai 2018 a Mai 2019).

Accession area