Welsh poetry -- 20th century

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh poetry -- 20th century

Equivalent terms

Welsh poetry -- 20th century

Associated terms

Welsh poetry -- 20th century

22 Results for Welsh poetry -- 20th century

22 results directly related Exclude narrower terms

Brythonydd Papers,

 • GB 0210 BRYYDD
 • Fonds
 • [early 18th century]-1952 (accumulated [1891x1952]) /

Papers of Brythonydd and others, [early 18th century]-1952, comprising essays and notes on Teifiside history, 1902-1909; notes on sermons and lectures; diaries, 1906-1923; transcripts of various historical, literary and religious material includin...

Williams, D. Pryse (David Pryse), 1878-1952

Cerddi Iwan Llwyd

 • NLW ex 2073
 • File
 • 2000

Allbrintiau o bedair ar ddeg o gerddi a gyfansoddwyd gan Iwan Llwyd ar gyfer arddangosfa, 8 Ebrill-30 Medi 2000, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, i ddathlu chwecanmlwyddiant dechrau gwrthryfel Owain Glyn Dŵr. Fe'u cyhoeddwyd yn Owain Glyn Dŵr...

Llwyd, Iwan, 1957-

Dail Pren gan Waldo Williams,

 • NLW MS 23706C.
 • File
 • [1956]

Twelve holograph poems by Waldo Williams, [1956] (ff. 1-10), written down from memory with the encouragement of Prof. J. Gwyn Griffiths and Dr Kate Bosse-Griffiths at their flat in 1 Eaton Crescent, Swansea; with the exception of 'Arfau'...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Huw T. Edwards Papers

 • GB 0210 HUWRDS
 • Fonds
 • 1894-1974 (accumulated [c. 1923]-1974)

Letters addressed to Huw T. Edwards, 1929-1970, and carbon copies of letters sent by him, 1945-1969, concerning politics, literature, and the Council for Wales and Monmouthshire, including letters to and from political figures in the Labour Party ...

Edwards, Huw T. (Huw Thomas), 1892-1970

J. Glyn Davies Papers,

 • GB 0210 JGLIES
 • Fonds
 • [17 cent.]-2016 (with gaps)

Papers of J. Glyn Davies, mainly letters, many relating to antiquarian, academic and library interests, including 400 from Robert Scourfield Mills ('Owen Rhoscomyl'), 1903-1919, almost 200 from Jennie Thomas relating to Llyfr mawr y plan...

Davies, J. Glyn (John Glyn), 1870-1953

Meic Stephens Papers,

 • GB 0210 MEIPHENS
 • Fonds
 • 1970-1987 /

Correspondence, 1970-1977, accumulated by Meic Stephens in the course of editing Artists in Wales, volumes 1-3 (Llandysul, 1971-1977), from artists in the fields of literature, drama, music and the visual arts; letters, 1977-1978, from poets invit...

Untitled

Tro'r Haul Arno

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd Tro'r Haul Arno (1982), gan gynnwys rhagair i'r gyfrol gan yr aelod seneddol Dafydd Elis Thomas a llythyr oddi wrth yr Athro John Rowlands ynghylch cyhoeddi ail-argraffiad o'r gyfrol.

Papurau Gwilym Alaw,

 • GB 0210 GWILYMALAW
 • fonds
 • 1832-1917 (crynhowyd [1860au]-1917) /

Papurau Gwilym Alaw, 1832-1917, Castell Rhigos, yn cynnwys cerddi a rhyddiaith a gyfansoddwyd ganddo ef ac eraill, ynghyd â llyfrau nodiadau, torion o'r wasg a defnyddiau eraill perthynol, a hefyd nodiadau ganddo a deunydd arall a gasglodd yn...

Morgan, William Thomas, 1844-1917

Barddoniaeth a chaneuon

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfr barddoniaeth Islwyn Ffowc Elis tra roedd yn chweched dosbarth Ysgol Sir Llangollen. Mae'r cerddi mewn Cymraeg a Saesneg ac yn dyddio rhwng 1940 a 1942. Ceir hefyd 13 dalen rhydd yn cynnwys geiriau caneuon ac...

Cerddi

Llyfr nodiadau gan gynnwys ei bryddest i 'Abraham Lincoln' [a enillodd goron iddo yn San Ffransisco yn 1913]; llyfr nodiadau, 1913, yn cynnwys cerdd i G[oronwy] O[wen]; amlen gyda drafftiau o'r cerddi 'Morgannwg (Gwlad y glo)&#...

Papurau'r Parch. W. Rhys Watkin,

 • GB 0210 WRHKIN
 • fonds
 • 1787-1945 (crynhowyd [1900]-[1947]) /

Papurau'r Parch. William Rhys Watkin, yn cynnwys nodiadau pregethau a phapurau eraill,1899-1936; gohebiaeth, 1878-1948, blwyddlyfrau printiedig Undeb Bedyddwyr Cymru yn cynnwys cofnodion gan WRW, 1891-1945; nodiadau ymchwil ac erthyglau ar Be...

Watkin, W. R. (William Rhys), 1875-1947

Papurau Amanwy,

 • GB 0210 AMANWY
 • fonds
 • 1909-1975 /

Papurau llenyddol Amanwy, yn cynnwys cerddi, caneuon a gweithiau mewn amryw ffurf, 1909-1953, yn enwedig pryddestau, 1909-1953, telynegion, 1910-1946, a sonedau, 1929-[1953]; rhyddiaith, 1924-1949, sy'n cynnwys darlithoedd, anerchiadau, stori...

Amanwy, 1882-1953

Papurau barddonol

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfrau nodiadau o gerddi, emynau a nodiadau, 1862 - [1937], a nifer ohonynt yn cynnwys amgaeëdigion, un yn dyddio i 1964. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys amlen o gerddi yn cynnwys rhai cyfieithiadau o gerddi Robert...

Papurau J. W. Jones

 • GB 0210 JWJNES
 • Fonds
 • 1759-1954 (crynhowyd [1920au cynnar?]-1954)

Gohebiaeth, barddoniaeth, rhyddiaith a phapurau teuluol, yn ymwneud â J. W. Jones, 1878-1954, a'i dad, 'Glan Barlwyd', 1866-1917; deunydd a gasglwyd gan J. W. Jones yn ymnweud ag unigolion a sefydliadau yn ardal Blaenau Ffestiniog, ...

Jones, J. W. (John William), 1883-1954.

Papurau W. J. Gruffydd

 • GB 0210 WJGRUFFYD
 • Fonds
 • [1903]-[1952]

Papurau W. J. Gruffydd,[1903]-[1952], yn cynnwys drafftiau o erthyglau'n ymwneud â'r Mabinogi; nodiadau darlith ar gyfer ei gyrsiau Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd; nodiadau darlithoedd ac erthyglau eraill; sgyrsiau a darll...

Gruffydd, W. J. (William John), 1881-1954.

Papurau Eifion Wyn,

 • GB 0210 EIFWYN
 • fonds
 • 1839-1980 /

Papurau Eifion Wyn yn cynnwys copïau llawysgrif o'i gerddi, 1885-1925, rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi yn Caniadau'r Allt (1927) ac O Drum i Draeth (1929); ei gyfieithiadau o farddoniaeth a rhyddiaith, 1906-1923; pregethau, emynau a chaneu...

Eifion Wyn, 1867-1926.

Barddoniaeth

Llawysgrifau a theipysgrifau, 1911-[1982], o gerddi a ymddengys i gyd i fod yn waith Iorwerth Peate, yn eu plith pryddestau ar gyfer eisteddfodau, a theipysgrif Cerddi diweddar (Dinbych, 1982). Yn ogystal, mae'r ffeil yn cynnwys cyfieithiadau...

Owen, Leonard

Papurau Pennar Davies,

 • GB 0210 PENIES
 • fonds
 • 1913-1999 /

Papurau Pennar Davies, 1913-1999, yn cynnwys copïau teipysgrif o'i weithiau llenyddol, ynghyd â phapurau academaidd a phapurau llenyddol.

Davies, Pennar

Papurau Idwal Jones,

 • GB 0210 IDWNES
 • fonds
 • 1915-1957 /

Llythyrau, 1915-1936, yn bennaf at ei deulu tra bu'n gwasanaethu yn y fyddin, 1915-1919; teipysgrifau a llawysgrifau o'i ddramâu a sgriptiau radio, 1920-1936, a thorion papur newydd o adolygiadau, 1926-1940; barddoniaeth, caneuon, parodï...

Jones, Idwal, 1895-1937

Results 1 to 20 of 22