Showing 650 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Eglwys y Tabernacl, Porthmadog

 • GB 0210 TABPOR
 • fonds
 • 1860-1985

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion ariannol, cofnodion gweithgareddau diwylliannol a chofnodion gweinyddol Capel y Tabernacl, Porthmadog. Ceir llyfr cyfrifon, 1860-1917, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1927-1937, llyfrau derbyniadau a thaliada...

Eglwys y Tabernacl (Porthmadog, Wales)

Papurau Siôn Phylip,

 • GB 0210 SIONPLIP
 • fonds
 • 1832-1960 /

Papurau Siôn Phylip, Hebron, sir Benfro, 1832-1960, yn ymwneud yn bennaf â'r Clwb Ffermwyr Ifainc, 1933-1959, dyddiaduron, 1933-195, a phapurau ei gyfaill John Devonald Griffiths,1799-1895, yn ymwneud yn bennaf â fferm Glandwr, 1832-1895 = Pa...

Phylip, Siôn, d. 1961.

Gohebiaeth ynglŷn â Colofn Pobl Ieuainc y Tyst,

 • NLW MS 14027D.
 • file
 • 1924 /

Gohebiaeth, Mawrth-Mai 1924, rhwng Beriah Gwynfe Evans a Iorwerth C. Peate yn amlygu ffrae rhyngddynt ynglŷn â golygu Colofn Bobl Ieuainc yn y Tyst. = Correspondence, March-May 1924, between Beriah Gwynfe Evans and Iorwerth C. Peate revealing a qu...

Peate, Iorwerth Cyfeiliog, 1901-1982.

Cerdd gan Waldo Williams,

 • NLW MS 23897B.
 • file
 • 1955-1956.

Copi o E. Llwyd Williams a Waldo Williams, Cerddi'r Plant, 2il arg. (Aberystwyth, 1955), yn cynnwys cerdd ddi-deitl, 6 Mai 1956, gan Waldo Williams, yn llaw yr awdur, wedi ei gyflwyno i Enid Jones (t. 2). Cyhoeddwyd a thrafodwyd y gerdd yn er...

Williams, Waldo, 1904-1971.

'Cân y caniadau',

 • NLW ex 2130.
 • file
 • [1960] /

Llawysgrif holograff o 'Cân y Caniadau' sef 'trosiad telynegol' gan Cynan a gyflwynodd i Olwen Caradoc Evans ym mis Ebrill 1960.

Cynan, 1895-1970.

Hanes Eglwys Seion (W), Pwllheli,

 • NLW ex 2777.
 • file
 • 2012 /

Hanes Eglwys Fethodistaidd (Wesla) Seion, Pwllheli gan W. Arvon Roberts, 2012.

Roberts, W. Arvon.

Papurau'n ymwneud â T. Gwynn Jones,

 • NLW ex 2437.
 • file
 • [1958]-[1971].

Taflen gwasanaeth dadorchuddio carreg goffa T. Gwynn Jones, 25 Hydref 1958, a dathlu ei ganmlwyddiant, 9 Hydref 1971, yn Betws yn Rhos, ynghyd â llungopïau o lythyrau oddi wrth y llenor.

Bydd yn Wrol,

 • NLW ex 2827.
 • file
 • 1996 /

Sgript a sgript camera (ail ddrafft) y ffilm 'Bydd yn Wrol' gan John Owen, 1996, wedi ei chynhyrchu gan Terry Dyddgen-Jones, cynhyrchiad HTV ar gyfer S4C, ac a enwebwyd ar gyfer gwobr y ffilm deledu orau yng Ngŵyl Prix Europa TV Festival...

Owen, John, 1952-

Llŷn ac America,

 • NLW ex 2778.
 • file
 • 2011 /

Traethawd gan W. Arvon Roberts ar ymfudo o Lŷn i'r Amerig, 2011.

Roberts, W. Arvon.

Cymdeithas Gymraeg Napoli,

 • NLW ex 2490.
 • file
 • 1944-1945.

Llyfr cyfrifon ariannol, 1944-1945, Cymdeithas Gymraeg Napoli, a fu ym meddiant diweddar dad y rhoddwr pan oedd yn filwr yn yr Eidal yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Cymdeithas Gymraeg Napoli.

Archif sioeau cerdd Cymru,

 • NLW ex 2863.
 • file

Casgliad o sgriptiau a geiriau sioeau cerdd, gwreiddiol ac addasiadau, a berfformiwyd yng Nghymru mewn eisteddfodau cenedlaethol a'r Urdd yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys 'Ffantasmagoria', 'Olifar', 'Streic!', �...

Davies, Aled Lloyd.

Papurau Tu Chwith,

 • NLW ex 2864.
 • file
 • 1992-1995.

Papurau’n ymwneud â Tu Chwith, cylchgrawn llenyddol cyfoes, a sefydlwyd yn 1993 o dan olygyddiaeth Simon Brooks ac Elin Llwyd Morgan, gyda thema arbennig i bob rhifyn. Ceir llythyrau oddi wrthynt a llenorion a chyfranwyr i’r cylchgrawn.

Brooks, Simon, 1971-

Papurau cerddorol Haf Morris,

 • NLW ex 2853 (i) & (ii)
 • file
 • [1946]-[2005].

Llyfrau nodiadau Haf Morris (1933-2012) a'i mam Mrs Laura Morris, Eirianfa, Trawsfynydd, yn cynnwys gosodiadau cerdd dant niferus ar ffurf sol-ffa yn bennaf ar gyfer cystadlaethau mewn eisteddfodau, a gosodiadau cyntaf Haf Morris. Bu'r d...

Morris, Haf.

Papurau'n ymwneud â'r Hen Gapel, Llanbrynmair,

 • NLW ex 2850.
 • file
 • 1864-1919.

Casgliad bychan o bapurau yn ymwneud â'r Hen Gapel (Annibynwyr), Llanbrynmair, gan gynnwys rhestr testunau 'eisteddfod fawreddog' a gynhaliwyd yn ysgoldy'r eglwys yn 1874, a llythyr oddi wrth Abraham Thomas, Iowa, 1882, at John...

Papurau Tegwen Clee,

 • GB 0210 TEGLEE
 • fonds
 • 1928-1967 /

Papurau Tegwen Clee,1928-1967, yn cynnwys cyfrifon Plaid Cymru,1928-1943; llyfrau nodiadau,1928-1958; torion papur newydd yn ymwneud â Phlaid Cymru,1929-1949, a deunydd printiedig yn ymwneud â Phlaid Cymru a Llosgi'r Ysgol Fomio yn Llŷn,1934-...

Clee, Tegwen, 1901-1965

Papurau Huw Tudor Papers,

 • GB 0210 HUWTUDOR
 • fonds
 • 1913-1998 /

Mae'r casgliad yn cynnwys papurau teuluol a phersonol,1913-1997, gan gynnwys tystysgrifau cofrestru sifil, gohebiaeth deuluol, tystysgrifau'n ymwneud â chysylltiad Huw Tudor â'r Seiri Rhyddion, a thaflenni gwasanaethau angladdau; pa...

Tudor, Huw, 1939-

Papurau Lilian Rees,

 • GB 0210 LILIANREES
 • fonds
 • [1920au]-1996 /

Papurau llenyddol Lilian Rees, llyfrau nodiadau yn bennaf yn cynnwys cyfansoddiadau gan gynnwys Llyfr Eiry a rhyddiaith a barddoniaeth a gyfrannwyd i gyfnodolion ac eisteddfodau, ynghyd ag atgofion personol,[1920au]-1996 = Literary papers of Lilia...

Rees, Lilian.

Llyfr cyfrifon a nodiadau,

 • NLW MS 16480A.
 • file
 • 1846-1869 /

Llyfr cyfrifon a nodiadau, 1846-1869, yn cynnwys cofnodion amaethyddol ac ariannol gan Rees Jones, Cefnllwyn, Lledrod, sir Aberteifi, ffermwr. = Account and memorandum book, 1846-1869, containing agricultural entries and accounts by Rees Jones, Ce...

Jones, Rees, Cefnllwyn, Lledrod.

Cerddi Caersallwg,

 • NLW MS 16306A.
 • file
 • 1849-1862 /

Llyfr poced masnachol, 1849-1862, yn cynnwys cerddi gan, ac yn llaw, W. J. Roberts ('Caersallwg'), dilledydd, Caernarfon, ynghyd â nodiadau ganddo yn ymwneud â dirwest. = Commercial pocket book, 1849-1862, containing poems by, and in the...

Roberts, W. J. (William J.).

Results 101 to 120 of 650