Showing 8 results

Archival description
Owen, William, 1830-1865
Print preview View:

Anthemau

An anthem entitled 'By the streams of Babylon', but with Welsh words, by William Owen, Tremadog, a chorus ('Y Mab Afradlon') by J[ohn] Ambrose Lloyd, Handel's 'Great Dagon', with Welsh words, and 'Ymadawiad' by William Jones.

Anthemau ac emyn-donau

Anthems and hymn-tunes, including 'Anthem angladdawl mewn coffadwriaeth am y diweddar Barch. John Elias, Môn' by Richard Mills [Rhydderch Hael], 'Seion, y geiriau gan y Parch W[illiam] Ambrose', 'Prynedigaeth', and 'Cwymp Meddwdod' by J[ohn] Ambrose Lloyd, 'Mawl yn Seion' by W. Matthews, and anthems on biblical themes by W[illiam] Owen, Foulk Roberts, and others.

Cerddoriaeth amrywiol

A miscellaneous collection of hymn-tunes, anthems and songs by Welsh composers, including 'Seren Bethlehem' by Edward Stephen ('Tanymarian'), 'Waterloo' by D. J. Morgans, 'Yr hen aelwyd Gymreig' by 'Isallt', 'Cyfraith yr Arglwydd' by D. W. Lewis, 'Trywead alawon' by W. O. Jones, 'Gwyn fyd y gwr' by Dan Protheroe, with Christmas cards in the form of carols, 1907-1912, 'Diangaist i'r Bedd' by D. Emlyn Evans, 'O'r dyfnder y llefais' by W. T. Samuel, 'Gras ein Harglwydd' by M. Morgan, Cwmtawe, 'Atgofion yr hen amser gynt' and 'Cartref fy mebyd' by R. S. Hughes, 'Bow down the knee' by Edward Stephen, 'I will lay me down in peace' by C. Francis Lloyd, 'Prize Composition, 1893' by D. Pughe Evans, and hymn-tunes by W. T. David, John Davies, Godre'r Parc, A. Evans, Llandudno, D. Emlyn Evans, M. O. Jones, T. Amos Jones, D. W. Lewis, William Owen, Porthmadog, and Joseph Parry.

Llyfr tonau

An extensive collection of hymn-tunes begun by Thomas Jones at the age of twenty-three, in 1841. A large number of the signed tunes are by John Ambrose Lloyd. Other composers represented are J. Hughes [Allt-lwyd], R[obert] J[ohn] Pryse ['Gweirydd ap Rhys'], C. Jones, R. Williams, D. Williams, W[illiam] Owens [or Owen], W. Pritchard, R. Griffith, R[osser] Beynon ['Asaph Glan Taf'], D[avid] J[enkin] [Dafydd Siencyn] Morgan, W. Griffith, D[avid] Roberts ['Alawydd'] and D[avid] Hughes ['Cristiolus Môn']; and examples of Welsh hymns.

Llyfr tonau,

A tune book containing hymn-tunes and duets by Thomas Jones (Tynyffordd, near Bala), John Pugh (Bala), C[harles] James [Llanilar], J. Evans, William Owen, R[owland] H[uw] Prichard (Bala), John Williams (Dolgelley), Edward Stephen ['Tanymarian'] (Dwygyfylchi), R. Edwards, and J[ohn] A[mbrose] Lloyd, together with anonymous compositions and a Welsh air ('Glan yr Afon').

Llyfrau tonau

Six tune books written by David Lewis, Evan Lewis and John Lewis, Llanrhystyd, 1847-1852, and containing hymn-tunes, anthems and songs by David Lewis, D[aniel] T[homas] Williams, J. Hughes, Alltlwyd, J[ohn] Jones, Towyn, R[owland] H[uw] Pritchard, Bala, ('Hiraeth y Cymro yn Lle'r-pwll'), E. Samuel, Racine, John Ambrose Lloyd, C[harles] James, Llanilar, J[ohn] Edwards, Llangadog, William Roberts, Caerfyrddin, M. Thomas, T[homas] Jarman and William Owen. The anthems include 'Y meirw ni folianant yr Arglwydd' by William Davies, Cae'r blaidd, Ffestiniog ('buddugol yn Eisteddfod Ffestiniog, 1854') and 'Gwyn ei fyd a ystyria wrth y tlawd' by John Owen ('Owain Alaw').

Tonau ac anthemau

A large collection of hymn-tunes and anthems copied by J. D. Jones, 1849-50. A large number of his own compositions are included, together with works by R. Mills, J. Ambrose Lloyd, Charles James, John Roberts, Aberystwyth, J. Edwards, T. Price, J. R. Evans ('Primrose Hill'; 'aged 10 years'), W. Mathews, R. Beynon, T. E. Jones, T. Jarman, R. Edwards, Edward Stephens ('Tanymarian'), J. D. Edwards, D. J. Morgan, J. Morgan, Aberystwyth, R. H. Prichard, D. T. Williams, William Owens, Griffith Owen, J. Morgan, Cadnant, and English and continental composers.