Showing 21 results

Archival description
Ellis, Mari, 1913-2015
Print preview View:

Cronfa J. E. Jones / J. E. Jones Committee

Gohebiaeth a phapurau amrywiol, Medi-Tachwedd 1953, yn ymwneud â sefydlu a chynnal cronfa i anfon J. E. Jones, ysgrifennydd cyffredinol Plaid Cymru, ar daith i Fôr y Canoldir er mwyn ei gynorthwyo i adfer ei iechyd yn dilyn triniaeth lawfeddygol./Correspondence and miscellaneous papers, September-November 1953, concerning the setting up and the administration of a fund to send J. E. Jones, general secretary of Plaid Cymru, on a voyage to the Mediterranean to assist him to recover his health following major surgery. -- Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: W. Ambrose Bebb; Cassie Davies; Marion Eames; Thomas Charles Edwards; Islwyn Ffowc Elis; Mari Ellis; J. Gwyn Griffiths; A. O. H. Jarman; Dr Gwenan Jones; Daydd Orwig Jones; Dr Emyr Wyn Jones; Thomas Parry; Dewi Watkin Powell; D. J. Williams, Abergwaun.

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Syr/Sir Goronwy Daniel (2); Cassie Davies (2); Mari Ellis; Tom Ellis AS/MP (2); Gwyn Erfyl; Meredydd Evans (2); Winifred Ewing; Raymond Garlick; Peter Hughes Griffiths; R. Geraint Gruffydd (3); Dan Lynn James; Ben G. Jones; R. Brinley Jones; Robyn Lewis (4); Hywel Moseley; Delwyn Phillips; Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; Keith Robbins (2); Chris Smith AS/MP (3); J. Beverley Smith; Ben Bowen Thomas; Athro/Professor Brinley Thomas; Ned Thomas (2); Peter Thomas AS/MP; Gwilym R. Tilsley; Dafydd Wyn Wiliam; Dr Phil Williams.

Daniel, Goronwy H. (Goronwy Hopcyn), 1914-2003

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Mae amryw o'r gohebwyr yn llongyfarch Gwynfor Evans ar ail-gipio etholaeth Sir Gaerfyrddin yn etholiad seneddol Hydref 1974./Many of the correspondents write to congratulate Gwynfor Evans on re-capturing Carmarthenshire in the general election of October 1974. Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen, Wyn Calvin; Syr/Sir Goronwy Daniel; Athro/Professor Alun Davies, Abertawe/Swansea; Dewi Eirug Davies; Per Denez; Nicholas Edwards; Mari Ellis; Meg Ellis; D. Simon Evans; Raymond Garlick; W. R. P. George; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths (2); R. Geraint Gruffydd; Dr Goronwy Alun Hughes; Norah Isaac; Mari James; David Jenkins; Derec Llwyd Morgan; Deulwyn Morgan; John Morris AS/MP; Jack Oliver, Emrys Bennett Owen; Dewi Watkin Powell; Alwyn D. Rees; Brinley Richards, Eigra Lewis Roberts; Elan Closs Stephens; Jeremy Thorpe; Gwyn Williams, Trefenter.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen (2); Syr/Sir Goronwy Daniel (2); Alun Talfan Davies (2); Dr Noëlle Davies; Mari Ellis; Syr/Sir Charles Evans; Raymond Garlick; R. E. Griffith; Peter Hughes Griffiths (6); Mathonwy Hughes; David Jenkins (3); Francis Jones, Caerfyrddin/Carmarthen; Athro/Professor Gwyn Jones; R. Brinley Jones; Robyn Lewis (2); D. Tecwyn Lloyd; Thomas Parry; Chris Smith AS/MP; Athro/Professor Brinley Thomas; George Thomas.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Tony Benn; Dewi Eirug Davies; Dr Noëlle Davies; Mari Ellis; Peter Hughes Griffiths (3); Tweli Griffiths; Gwyndaf; A. O. H. Jarman (2); Dafydd Jenkins; T. Mervyn Jones; Robyn Lewis (2); Derec Llwyd Morgan; Hywel Moseley; Alwyn D. Rees (2); William Whitelaw; J. E. Caerwyn Williams.

Benn, Tony, 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Clive Betts; Alun Talfan Davies; Gwilym Prys Davies; Dr Noelle Davies (2); Thomas Charles Edwards; Mari Ellis; R. E. Griffith; Peter Hughes Griffiths (3); Tweli Griffiths; Robat Gruffudd; David Jenkins; Saunders Lewis; Athro/Professor T. J. Morgan; Thomas Parry; Delwyn Phillips (2); Alwyn D. Rees; Ted Rowlands AS/MP; Elan Closs Stephens (3); Ben Bowen Thomas (2); Dafydd Elis Thomas; Dafydd Wigley (3); Jac L. Williams.

Betts, Clive, 1943-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Syr/Sir Goronwy Daniel; Cassie Davies; Jennie Eirian Davies; John Davies; Mari Ellis; Michael Foot; Peter Hughes Griffiths (4); T. Elwyn Griffiths; Dr Gareth Morgan Jones; Derec Llwyd Morgan; W. Rhys Nicholas; John Osmond; D. Ben Rees (2); Alwyn Roberts, Bangor; Margaret Thatcher; Syr/Sir Cennydd Traherne; Dafydd Wigley (3).

Daniel, Goronwy H. (Goronwy Hopcyn), 1914-2003

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Gwennant Davies (later Gillespie), Urdd Gobaith Cymru; Gwilym Prys Davies (3); Ithel Davies; Dr Noelle Davies (5), T. I. Ellis (13); William George; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths (2); T. Elwyn Griffiths; Mari Headley (Ellis) (3); A. O. H. Jarman; Dafydd Jenkins (3); Gwenallt; Rhys Hopkin Morris; J. Dyfnallt Owen; Thomas Parry; Iorwerth C. Peate; Delwyn Phillips; Dewi Watkin Powell (2); Mati Rees; Keidrych Rhys; Kate Roberts; Ben Bowen Thomas (2); Griffith John Williams.

Gillespie, Gwennant

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Alun Oldfield Davies, 1947; Gwilym Prys Davies, 1947; Ithel Davies, 1947; Dr Noelle Davies, 1948 (3); T. I. Ellis, (4), 1947-1948; J. Gwyn Griffiths, 1948; Mari Headley (Ellis), 1947; Gwenallt, 1948; Saunders Lewis, 1947; D. Myrddin Lloyd, 1948; Thomas Parry, 1947; Iorwerth C. Peate, 1947; Delwyn Phillips, (4), 1947; Dewi Watkin Powell, 1947-1948; Kate Roberts, 1948; Ceinwen H. Thomas (2), 1947-1948; Alun Llywelyn Williams, 1948.

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Dr Noëlle Davies; Mari Ellis; Peter Hughes Griffiths (3); Dafydd Iwan; David Jones (1895-1974); Harri Pritchard Jones; R. Gerallt Jones; D. Tecwyn Lloyd; Derec Llwyd Morgan; John Morris AS/MP; Dewi Watkin Powell; Melvyn Rosser; Eurys Rowlands; Dafydd Wigley.

Davies, Noëlle, 1899-1983

Jean Ware Papers

  • NLW ex 2339
  • File
  • 1979-1981

Papers, 1979-1981, of Jean Hunt (née Ware), relating to the publication of a book she co-wrote with her husband Hugh Hunt, on her grandfather, Dr Griffith Evans (1835-1935), described by some as the father of modern veterinary science. The papers include letters from Jean Ware to Mari Ellis, who assisted with the translations into Welsh for the press releases, press cuttings relating to the publication of the book, and notes by Jean Ware on Griffith Evans taken from sources at the National Library of Wales.

Ware, Jean

Letters to Goronwy Roberts

The file contains letters from Gwilym Prys Davies, Mari Ellis (2), T. I. Ellis, Sir Charles Evans, Hugh Gaitskell, Lady Megan Lloyd George, James Griffiths, Loti Rees Hughes, Frank Price Jones, T. W. Jones, D. Tecwyn Lloyd, and Cliff Prothero.

Prys-Davies, Gwilym Prys Davies, Baron, 1923-2017

Llythyrau,

Llythyrau, 1953-[1999], gan gynnwys rhai oddi wrth Bleddyn J. Roberts, Katrin [Kate Bosse-Griffiths], Iorwerth Jones, Prys Morgan, Aneirin Talfan Davies, Mathonwy Hughes, R. Brinley Jones, Gwilym R. Jones, Gwilym Rees Hughes, Gareth [Alban Davies] (2), D. Ellis Evans (2), Melfyn R. Williams, Bobi Jones (2), John Tudno Williams (2), Brinley Rees, Dafydd Orwig (3), [D.] Myrddin [Lloyd], Cyril Williams (4), Gwilym H. Jones (3), W. D. Davies (4), Marian Henry Jones (5), Euros [Bowen], Nigel Jenkins, Gwilym Ll[oyd] Edwards (2), Alan Llwyd, Telfryn [Pritchard] (5), W. Eifion Powell, Cedric Maby, Mari Ellis, Gerald Morgan, Dafydd Islwyn, Ned Thomas (2), Alun R. Jones (2), Simon Brooks, Rob[at] [Gruffudd], D. Densil Morgan, Pennar [Davies] (2) ac Aneirin [Talfan Davies]. Ceir drafftiau o rai o lythyrau J. Gwyn Griffiths ar ddiwedd y rhediad.

Roberts, Bleddyn J. (Bleddyn Jones)

Llythyrau E-I

Mae'r ffeil hon yn cynnwys llythyrau oddi wrth Ifan ab Owen Edwards (3), Mari Ellis (npounde Headley) (1), T. I. Ellis (1), A. W. Wade-Evans (2), Idris Foster (1), William Gibson (Arglwydd Ashbourne) (1), W. J. Gruffydd (2), Roparz Hemon (1), Loeiz Herrieu (1), a T. Rowland Hughes (2).

Eames, William, 1874-1958

Cerddi o'r Lladin (1962),

Rhifyn o’r Llenor, Gaeaf, 1934, yn cynnwys papurau’n ymwneud â chyhoeddi’r gyfrol o drosiadau a olygwyd ganddo, gan gynnwys llythyrau oddi wrth Hudson [Williams], 1954, Cynan, 1947, Mari Headley [Ellis], 1947, E. Tegla Davies, 1954, T. I. Ellis, 1947, a chyfieithiadau drafft.

Hudson-Williams, T. (Thomas), 1873-1961.

Llythyrau,

Llythyrau oddi wrth gyfranwyr i Taliesin gan gynnwys rhai oddi wrth Euros Bowen (13), Harri Pritchard Jones (2), Gareth [Alban Davies] (3), Rhydwen Williams (2), Gwyn Williams, Steve Eaves (3), Gerallt [Jones] (4), Gwilym R. [Jones], [R.] Bryn [Williams] (2), [T.] Llew [Jones], Hafina Clwyd, J. Gwyn Griffiths (3), Prys [Morgan] (3), Aled Jones-Williams, Gwyn Thomas (15), J. R. Jones, Bedwyr [Lewis Jones], John Rowlands, Mari [Ellis], Leslie [Richards], Eluned Phillips, Nesta [Wyn Jones] (2), Bryan [Martin Davies] (7), Derec [Llwyd Morgan] (3), Siôn Eirian (3), B[en] B[owen] T[homas], W. D. [Williams] (4), Iorwerth [Peate] (3), Kate Roberts, Caradog [Prichard] (5), Eigra [Lewis Roberts], Meic [Stephens], Harri [Gwynn], Islwyn [Ffowc Elis] (2), Gwenallt, John [Gwilym Jones], a Dyddgu [Owen].

Bowen, Euros.

Llythyrau,

Llythyrau, [1935]-[1949], a dderbyniodd adeg yr Ail Ryfel Byd yn bennaf, gan gynnwys rhai oddi wrth Ifor Williams (4), Morris Williams, G. J. Williams (2), R. O. F. Wynne, Iorwerth Peate (4), Aneirin [Talfan Davies] (2), T. Jones Pierce, David Thomas (Lleufer) (3), Moelona, T. E. Nicholas (6), Bob Owen, Robert Herring, Dafydd Jenkins (2), Mari [Ellis], R. T. Jenkins, J. E. [Jones], Cynan (2), Cybi, Cassie Davies (2), Gwyndaf, O. Llew [Owain] a chyfeillion yn y fyddin.

Williams, Ifor, Sir, 1881-1965.

Llythyrau cydymdeimlad,

Llythyrau cydymdeimlad, 1985, a anfonwyd at deulu Harri Gwynn, gan gynnwys rhai oddi wrth Glyn Ashton, Teleri [Bevan], Marged Dafydd, Eirian Davies, Islwyn Ffowc [Elis], Mari [Ellis], Gwynfor Evans, Mered[ydd Evans], R. Geraint Gruffydd, D. G. Lloyd Hughes, Dafydd Islwyn, A. O. H. Jarman, Gwilym R. [Jones], Harri Pritchard Jones, John [Gwilym Jones], R. Gerallt Jones, D. Tecwyn Lloyd, Alan Llwyd, Emyr Price, Selyf [Roberts], Gwyn [Thomas] a Gwilym Tilsley. Ceir hefyd restr o'r rhai a anfonodd lythyr neu gerdyn cydymdeimlad.

Ashton, Glyn M

Dyddiaduron y Parch. John Jones,

Papurau’n ymwneud â’i erthygl 'Dyddiaduron y Parch. John Jones, M.A. (1773-1853)' a gyhoeddwyd yng Nghylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd, 1970, gan gynnwys llythyrau oddi wrth Idris [Foster], Mari [Ellis], T. I. Ellis (4). Ceir dyfyniadau hefyd o'r dyddiaduron, a gwahanlithoedd o'r erthygl, 1970, a thestun y dyddiaduron, 1971.

Foster, Idris, 1911-1984

Results 1 to 20 of 21