Showing 11 results

Archival description
Morris, Rhys Hopkin, Sir, 1888-1956
Print preview View:

Messages of Condolence on the illness and death of D. Lloyd George

The file includes letters addressed to D. Lloyd George during his final illness in February and March 1945, and messages of condolence sent to Frances following his death on 26 March 1945. The file includes letters from Margaret, Lady Birkenhead, Lady Violet Bonham-Carter, Sir Maurice Hankey, Sir Percy Harris, Sir Rhys Hopkin Morris, Herbert Morrison (Lord Morrison of Lambeth), and Sir Archibald Sinclair (Lord Thurso).

Birkenhead, Margaret, Lady,

Llythyrau at E. Pryce Jones,

  • NLW MS 21749D.
  • File
  • 1951-1969.

Letters to the Reverend Edwin Pryce Jones from J. Glyn Davies (1) 1952, D. Gwenallt Jones (2) 1962 and 1969, R. Hopkin Morris (1) 1953, and Kate Roberts (2) 1951 and 1953.

Letters to Goronwy O. Roberts

The file includes letters from David Maxwell Fyfe, 1953, James Griffiths, 1950, T. W. Jones (Lord Maelor), 1952, and Sir Rhys Hopkin Morris, 1951.

Fyfe, David Maxwell, Sir, 1900-1967

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Trefor Beasley; Gwennant Davies, Urdd Gobaith Cymru; Dr Noelle Davies (5); T. I. Ellis (2); Meredydd Evans; William George; J. Gwyn Griffiths (7), Roparz Hemon (2); Saunders Lewis; Rhys Hopkin Morris; Delwyn Phillips; Kate Roberts (3); Mallt Williams.

Beasley, Trefor

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Tegwen Clee, 1943; Alun Talfan Davies, 1943; E. Curig Davies, 1943; J. Eirian Davies, 1942; Ithel Davies (4), 1943; Dr Noelle Davies (3), 1943; Huw T. Edwards, 1943; Ifan ab Owen Edwards (2), 1943; T. I. Ellis (3), 1942-1943; J. Gwyn Griffiths, 1943; Saunders Lewis (2), 1942; D. Myrddin Lloyd (3), 1942; Rhys Hopkin Morris (2), 1942-1943; Bob Owen, Croesor (2), 1942; J. Dynallt Owen (2), 1943; Iorwerth C. Peate (4), 1943; Mati Rees (4), 1942; Keidrych Rhys (10), 1942-1943; Gomer M. Roberts, 1943; Morris T. Williams (4), 1943; Sian Williams (Mrs D. J. Williams), 1943.

Clee, Tegwen, 1901-1965

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: W. Ambrose Bebb; Gwilym Bowyer; Dr D. J. Davies; E. Tegla Davies (2); Dr Noelle Davies (2); Marion Eames; T. I. Ellis (2); D. Ellis Evans; Moses Griffith (3), J. Gwyn Griffiths; E. D. Jones; Parch./Rev. Fred Jones, Talybont; Huw Morris-Jones; T. I. Jeffreys Jones; Saunders Lewis, D. Eirwyn Morgan (2); Rhys Hopkin Morris (3); Parch./Rev. Rhys Nicholas; Mati Rees (5); Keidrych Rhys, Morris T. Williams; W. Nantlais Williams.

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Gwennant Davies (later Gillespie), Urdd Gobaith Cymru; Gwilym Prys Davies (3); Ithel Davies; Dr Noelle Davies (5), T. I. Ellis (13); William George; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths (2); T. Elwyn Griffiths; Mari Headley (Ellis) (3); A. O. H. Jarman; Dafydd Jenkins (3); Gwenallt; Rhys Hopkin Morris; J. Dyfnallt Owen; Thomas Parry; Iorwerth C. Peate; Delwyn Phillips; Dewi Watkin Powell (2); Mati Rees; Keidrych Rhys; Kate Roberts; Ben Bowen Thomas (2); Griffith John Williams.

Gillespie, Gwennant

Cardiganshire Liberal Association,

Correspondence and other papers relating to the activities of the Cardiganshire Liberal Association, 1917-1923, in particular the selection of a parliamentary candidate, and reflecting the schism in the ranks of local Asquithian and Lloyd Georgian supporters. The correspondents include J. H. Davies (2) 1917, Captain Ernest Evans (1) 1921, Professor T. A. Levi (2) 1921-1923, Sir Rhys Hopkin Morris (2) 1922, and W. Llewelyn Williams (3) 1918-1921.

Llythyrau M (Morgan-Moss)

Llythyrau, [1922]-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Derec [Llwyd Morgan] (4), Dyfnallt Morgan (3), Elena Puw Morgan (1), Herbert Morgan (2), Prys Morgan (1), T. J. Morgan (9), R[hys] Hopkin Morris (1) a Gwenfron Moss (1).

Morgan, Derec Llwyd

Llythyrau amrywiol: 1933-1953 a 1970

Llythyrau, 1933-1953 a 1970, a gyfeiriwyd at Iorwerth Peate yn yr Adran Ddiwylliant Gwerin, gan gynnwys rhai oddi wrth Alun Oldfield Davies; J. Glyn Davies; Nan Davies (3); D. Owen Evans; Gwynfor Evans (4); J. C. Wynne Finch; R. M. Fleming (2); Ll. Wyn Griffith; W. J. Gruffydd; D. R. Hughes (22); E. K. Jones; Gwilym R. Jones (3); Sam Jones (8); Ceri Lewis; R. Hopkin Morris (2); J. Dyfnallt Owen (3); Tom Parry (4); Ffransis G. Payne; T. K. Penniman; John Petts; Stewart Sanderson; J. Oliver Stephens; John Summerson; J. B. Willans; ac Ifor Williams. Yn eu plith ceir ymholiadau yn ymwneud รข diwylliant gwerin a llythyrau ynghylch gweithiau Iorwerth Peate, megis Hen Gapel Llanbrynmair 1739-1939 (Llandysul, 1939), a Diwylliant gwerin Cymru (Lerpwl, 1942).

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

Llythyrau M

Llythyrau, 1917-1979, gan gynnwys rhai oddi wrth S. F. Markham (2, yn cynnwys copi o'r daflen Museums and war-time publicity); Howard Wight Marshall; Basil Megaw (3); Huw Menai; Meuryn (4); H. Harries Meyler (6, yn cynnwys dau lythyr at Nansi Peate); D. Eirwyn Morgan (2); Derec Llwyd Morgan; Dyfnallt Morgan (3); Herbert Morgan (4); John Morgan (21, yn eu plith rhai gan Elena Puw Morgan); Kenneth O. Morgan (4); Prys Morgan (8); T. J. Morgan (5); Carey Morris; E. Ronald Morris (4); R. Hopkin Morris (2); a J. Middleton Murry (31).

Markham, S. F. (Sydney Frank), b. 1897