Interludes, Welsh -- 18th century

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Interludes, Welsh -- 18th century

Equivalent terms

Interludes, Welsh -- 18th century

Associated terms

Interludes, Welsh -- 18th century

11 Archival description results for Interludes, Welsh -- 18th century

11 results directly related Exclude narrower terms

Anterliwt: 'Einion Ap Gwalchmai',

A transcript of an interlude generally referred to as 'Einion ap Gwalchmai' and attributed to John Cadwaladr, Bala and Huw Jones, Llangwm ('Chwâryddiaeth a gyfansoddwyd fel y tybir Gan Sion o'r Bala a Huw Jones o Langwm'). The transcript was made by Rowland Vab Owen at York Mills, Oneida County, New York and is dated 18 March 1870. The source is not specified but a transcript of this manuscript with a note on the transcriber may be found in NLW MS 2629, p. 223.

Anterliwt: 'Frederick Brenin Denmark',

An incomplete interlude of unknown authorship which is generally referred to as ['Frederick Brenin Denmark']. The characters include Sir Waltro Arglwydd (?) Maria, Frederick Brenin Denmark, Marteinws (Merteinws), Francus Prins o Gandi, Griffrii y Duwk o holant, etc. The number '3' is written on the original brown paper wrapper.

Anterliwt Oliphurnes,

An anonymous interlude, 'Anterliwt Oliphurnes (Oluphernes)', written at Plas [?Gwynfryn], Llanbedr, 1732, by Edward Evans (see E. D. Jones: 'Rhai o Anterliwtiau Cwrt Mawr', The National Library of Wales Journal, 1958, pp. 421-2). This interlude is not to be identified with the one by Ellis Roberts ('Elis y Cowper') contained in Cwrtmawr MSS 46, 123.

Anterliwt Oluphernes, etc.

A manuscript in several hands containing an incomplete text of an interlude, 'Hannes Oliffernes a Jiwdath' by Elis Roberts ('Elis y Cowper'), 1766 (see MSS 103, 123); free-metre poetry by Elisabeth Dauiuis [sic], Thomas Edwards ('or Nant'), Elis Roberts, John Richard, and Robert Richard (1768); and anonymous 'englynion' and free-metre compositions; and farming memoranda.

Anterliwt: Y Dywysoges Genefetha,

A transcript, in two hands, of Cwrtmawr MS 120. The interlude is said on the dorse of the title-page to have been 'Copied from an old MS by John Owen Thomas (Ioan Tachwedd) Llanrwst for 4/- October 1885 for Gwilym Cowlyd'.

Barddoniaeth,

A composite volume, in four sections, containing annotated transcripts of 'cywyddau' and 'englynion' by Sion Philyp, Wm. Lleyn, Robert Hughes (Ceint bach, 'Rhobyn Ddu Ieuaf o Fon'), Meredydd ab Rhys, Syr Dafydd Trefor, Wm. Wynne ('person Llangynhafal'), [Evan Prichard (Richard)] 'I[euan] Lleyn' ('Ifan Bryncroes'), 'W. Eryri', Ellis Roberts, and Rhys Jones; 'carolau', 'cerddi', 'penillion', etc. in free metres by Lewis Owen, Lewis Morris, Edward Morris, Hugh Roberts, Dafydd Sion James (Dafydd Jones) ('Bookbinder o'r Penrhyn Deudraeth Y Meirion'), Ellis Roberts, Tho. Edwards, Hugh Jones ('o Langwm'), John Thomas ('o Bentre Foelas'), Rice Hughes ('o Ddinam'), Thomas Jones, Robert William, Edward Williams ('o Blwy Gwyddelwern'), Robert Lloyd, Richard Jones, Rhys Jones, and Evan James, and anonymous compositions; and incomplete interludes entitled ['Squire Gaulove a Clarinda'] by John Kadwalader and ['Y Brenin Dafydd a Gwraig Urias'] by [Hugh Jones and John Cadwaladr]. The respective sections are in the hands of Evan Prichard ('Ieuan Lleyn') (written at Llangian, Lleyn, 23-24 January 1797), David Jones ('Dewi Fardd'), Trefriw, Henry Par[r]y, Brynllech [Llanuwchllyn], and [ ] Roberts, Ty du, Parc [Llanycil].

Barddoniaeth,

A volume compiled by, and in the hand of, David Evans ('Dewi Glan Llugwy'), Dolgellau, formerly of Llanrwst, containing a collection of 900 unpublished 'penillion' ('Casgliad o Benillion Cymreig, Anghyoeddedig') which was awarded the prize at Rhuddlan Eisteddfod, 1850, under the pseudonym of 'Diwyd', together with a report of the adjudication; a second collection of 285 and some unnumbered 'penillion' compiled at Llanrwst after the completion of the first; a collection made at Llanrwst, 1865, of 'cywyddau', 'englynion', 'awdlau', 'carolau', 'penillion' and hymns ('Casgliad o hen Farddoniaeth') by Dafydd Llwyd ap Ll'n ap Gryffydd, Cutto'r [sic] Glyn, Rhys Goch Eryri, Gruffydd Llwyd Dafydd ap Einion Lygliw, Huw Arwystl, William Lleyn, Rowland Fychan, Caergai, William Byrchinshaw, E[dward] Kyffin, Simmwnt Fychan, Hopcin ab Thomas ap Einion ('o ynys Dawy'), Rhys Jones ('o'r Blaenau'), Morris Powell, Rosier Cyffin, William Morris, Gwerfil Goch ('neu Mynor Vychan Caer Gai'), H. Hughes ('Y Bardd Coch o Fon'), [Evan Evans] ('Ifan Brydydd Hir'), [Edward Richard] ('Iorwerth Rhisiard'), Roger y Gweydd, Dafydd Benwyn, Llywelyn ab Rossers ('o Sain ffagys'), Sion Brwynog, Hugh Lloyd Cynfal, Huw Ceiriog, Huw Llyn, Huw Pennant, Ieuan Tew, Bedo Hafhesb, Sion Tudur, Owen Gwynedd, Dafydd o'r Nant, Lewis Morris ['Llywelyn Ddu o Fôn'], [John Davies] ('Sion Dafydd Las'), Syr Rhys, William Phillip, William Elias, Ieuan Lleyn, Dafydd Nanmor, Cadwaladr Cesail, Huw Ifan ab Huw, John Ifans, John Williams, Llangwm, Humprey [sic] Owen, John Rhydderch, Dafydd Manuel, John Prichard, Dafydd Jenkin, Meurig Llwyd, Michael Prichard, Llanllyfni, Robert Edward Lewis, Hugh Gruffydd, Rhys Cain, Dafydd ap Edmwnt, Edmunt Prys, David Evans, Llanfair, Goronwy Owen, Henry Humpreys [sic], Rees Llwyd, Ap Ioan, John Morgan, M.A. (1714), Ellis Wynn, Lasynys, Tudur Aled, Thomas Prys, Plas Iolyn, Dafydd Williams (1650), William Sawndwr ('o Landaf'), Rhisiart Phylip, Gwerfyl Mechain, Margaret Jones (1734), Rowlant Hugh ('o'r Graienyn'), Sion Cain, D[avid] Jones ('Dewi ab Sion') ('Dewi Fardd'), Howel Pirs, John Richards ('o'r Fryniog'), Hugh Jones, Llangwm, Margrad Llwyd Ragad, Sion Richard ('o'r Garth'), and Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), together with anonymous poems (including one signed 'Nis gwyddai Sion Llannor Pwy a'i Cant'); 'Perllan Clwyd', being a collection made at Llanrwst, 1856, of poetry, poetical reminiscences, and witty sayings ('Casgliad o Farddoniaeth yn Cynwys Carolau Cerddi Englynion a Man Gofion Barddonol ac hefyd Ffraeth Ddywediadau') of Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), together with a poem ('cân') by William Jones, Cefn Berain, Llanefydd ('Yn gymaint ac na allaf gyd fyned a chwi yn eich Canu diweddaf i'r offeiriadau ...'), and an index to first lines of Gardd o Gerddi (Merthyr [1846]) and five interludes by Thomas Edwards. The collection entitled 'Casgliad o hen Farddoniaeth' contains a section transcribed from manuscripts ('o hen ysgrifau') of David Jones ('Dewi Fardd'), Trefriw, including much of the material contained in Cwrtmawr MS 98.

Interlude Morgan y Gogrwr ...,

An imperfect copy, completed in manuscript by J. H. Davies, of William Roberts (O Lanor yn Llyn), Interlude Morgan y Gogrwr ar Gariadogs Neu Ffrewyll y Methodistiaid ...(Mwythig. Argraphwyd gan R. Lathrob .... 1745). Bound in at the end of the volume is a transcript by John Jones ('Myrddin Fardd') of 'Englynion o waith [William Roberts] Clochydd Llannor i'r gau athrawon neu'r pregethwyr sydd yn y Bala yn pregethu ag mewn llawer o fanne eraill' (cf Cwrtmawr MS 226, 28-31). There are some notes by J. H. Davies on the flyleaf.

Llyfr Anterlute ar ddull y Crus Gwaedlyd,

An interlude entitled 'Llyfr Anterlute ar ddull y Crus Gwaedlyd' by William Cadwaladr, 'Clochydd Plwu Caerdrudion'. Characters indicated are: Emprwr, Sina, Iarll Tophet, Balchder, Cenfigen, Ffwl, Cybydd, Pedler, Sibli, Marchog, Cariad perpheth. The manuscript is imperfect and the end wanting but it is possible that very little of the interlude is missing.