Ffeil NLW MS 872D. - Llyfr John Brooke o Vowddwy

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 872D.

Teitl

Llyfr John Brooke o Vowddwy

Dyddiad(au)

  • 1590-1592 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

484 tt. ; 285 x 195 mm.

Croen dafad dros fyrddau derw, wedi ei drwsio [?yn LlGC].

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ceir nodyn yn llaw Robert Vaughan, Hengwrt, ar waelod t. 428. Roedd y llawysgrif, neu o leiaf yr ail ran ohoni, ar un adeg yng nghasgliad Sebright (sêl a'r rhif '43' ar t. 467).

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cyfrol o achau, barddoniaeth, rhestr o gantrefi, cymydau a phlwyfi Cymru, ryseitiau meddygol, ayyb, 1590-1592, yn nwylo John Brooke o Mucklewicke, plwyf Hyssington, sir Amwythig, a Mawddwy, sir Feirionnydd (tt. 1-406), a Dr John Davies o Fallwyd (tt. 407-20, 425-54, 461, 477-9, ac yn ôl bob tebyg 463-76, 481-4). = A volume of pedigrees, poetry, lists of the hundreds, commotes and parishes of Wales, medical receipts, etc., 1590-1592, in the autographs of John Brooke of Mucklewicke, parish of Hyssington, Shropshire, and Mawddwy, Merioneth (pp. 1-406), and Dr John Davies of Mallwyd (pp. 407-20, 425-54, 461, 477-9, and probably 463-76, 481-4).
Copïwyd yr achau o lyfrau Gruffudd Hiraethog, Gutyn Owain ac eraill. Ar dudalen 296 mae Brooke yn dweud iddo wneud copi cynharach a gollwyd. Ceir rhestr cynnwys i ran gyntaf y gyfrol (tt. 1-406) ar tt. [1]-[10]. = The pedigrees are copied from the books of Gruffudd Hiraethog, Gutyn Owain and others. On page 296 Brooke states that he had made a previous copy, subsequently lost. A table of contents for the first part of the volume (pp. 1-406) is on pp. [1]-[10].

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Ymylon nifer o ddail ar gychwyn a diwedd y gyfrol wedi eu difrodi, a'u trwsio [?yn LlGC].

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Wrexham MS 1 yn flaenorol.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 872D.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006632953

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 872D; $q - Ymylon nifer o ddail ar gychwyn a diwedd y gyfrol wedi eu difrodi, a'u trwsio [?yn LlGC].