File NLW MS 23969F. - Llyfr Melyn Tyfrydog

Identity area

Reference code

NLW MS 23969F.

Title

Llyfr Melyn Tyfrydog

Date(s)

  • 1763-1769 (Creation)

Level of description

File

Extent and medium

179 ff. (tudalenwyd i-xxx a 1a yn LlGC o flaen y tudaleniad gwreiddiol o 1-326; tt. 6-9, 16-17, 22-23, 26-27, 48a-b, 93-96, 297-298, 305-306, 311-312 o'r tudaleniad gwreiddiol ar goll) ; 320 x 205 mm.

Trwsiwyd, digidwyd ac ail-rwymwyd y llawysgrif yn LlGC, Hydref 2008-Mawrth 2009. Plygwyd un ddalen (tt. xxiii-xxiv) cyn ei rhwymo. Diogelwyd y cloriau lledr gwreiddiol gyda'r gyfrol, ynghyd â chopi o ewyllys Hugh Hughes, dyddiedig 27 Chwefror 1776, a dau ddernyn o lythyrau, 19 ganrif.

Context area

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Evan Evans (Ieuan Fardd or Ieuan Brydydd Hir, 1731-1788), scholar, poet and critic, was born in the parish of Lledrod, Cardiganshire. Even before he entered Merton College, Oxford, in 1750 Evans had made the acquaintance of such prominent literary and antiquarian figures as the Morris brothers - Lewis, Richard and William - of Anglesey, William Wynn of Llangynhafal and Goronwy Owen. Throughout his clerical career - he was ordained in 1755 - Evans would spend much of his time collecting and copying Welsh manuscripts of literary and historical interest, including poetry from the Red Book of Hergest, all the while making contact with others engaged in the same pursuit such as David Jones of Trefriw, Rhys Jones of Blaenau and John Powel of Llansannan, as well as English antiquaries such as Daines Barrington. In 1764 Evans published his seminal work Some specimens of the Poetry of the Antient Welsh Bards, in which he attempted to interpret the substantial output of Welsh poetry, much of it produced at court, from the sixth to the sixteenth century. Arguably the greatest Welsh scholar of his age, Evans possessed an in-depth knowledge of the contents of Welsh manuscripts in the various private libraries of the time and was well acquainted with the works of the great Welsh scholars from the Renaissance onwards. He realised that the chief requirement of Welsh scholarship in his day and age was the publication of the texts of the principal manuscripts which related to the history and literature of Wales. Although Evans himself ultimately failed in his endeavours to achieve this goal, the brilliant work he did accomplish earned him a position of unquestioned importance within the field of Welsh scholarship.

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Archival history

'Hugh Hughes Ty Mawr Llandyfrydog Ner Llanner[chymedd]' (t.v), 'Y Llyfr Hwn wyf yn ei hodi i fy mab Dafydd Hughes ar ôl i mi derfynu or Byd yma' (t. vii). Ychwanegwyd englyn mewn pensil 'i Lyfr y Bardd Coch' gan 'G. Caledfryn', dyddiedig 29 Rhagfyr 1828, ar t. xxix (bu William Williams, 'Caledfryn', yn weinidog yn Llannerch-y-medd, 1829-1832).

Immediate source of acquisition or transfer

Mr John Iwan Parry Hughes, disgynnydd i Hugh Hughes; Dinbych-y-pysgod; Pryniad; Hydref 2007; 004488308.

Content and structure area

Scope and content

Cyfrol o achau, cerddi a nodion hynafiaethol, dyddiedig 1766 (ond a luniwyd tua 1763-1769), yn llaw Hugh Hughes (Y Bardd Coch o Fôn), ac sy'n dwyn y teitl 'Llyfr Melyn Tyfrydog [ne]u'r Gell Gymmysg' (t. xxv). Canolbwyntia rhan gyntaf y gyfrol ar achau disgynyddion Pymtheg Llwyth Gwynedd, y mwyafrif yn deuluoedd o Fôn (tt. 1-91; rhestrir y teuluoedd ar tt. xxvii-xxix). Ychwanegwyd arfbais liwiedig teulu Llwydiarth Esgob i gyd-fynd ag ach Hugh Hughes ei hunan ar t. 40. = A volume of pedigrees, poems and antiquarian notes, dated 1766 (but compiled around 1763-1769), in the hand of Hugh Hughes (Y Bardd Coch o Fôn), and entitled 'Llyfr Melyn Tyfrydog [ne]u'r Gell Gymmysg' (p. xxv). Pedigrees of the descendants of the Fifteen Tribes of North Wales, mostly Anglesey families, fill the first part of the volume (pp. 1-91; the families are listed on pp. xxvii-xxix). The coloured arms of the family of Llwydiarth Esgob are appended to the pedigree of Hugh Hughes himself (p. 40).
Cynhwysa'r gyfrol hefyd nodiadau hynafiaethol (t. 97 passim), trioedd a chynghorion (tt. 107-110, 116-119), ynghyd â nifer helaeth o gerddi Cymraeg (t. xiii passim), rhai wedi eu copïo o 'Delyn Ledr' William Morris, Caergybi (bellach BL Add. MS 14873) (tt. xvi, 119), ac eraill o gyfrol Evan Evans, Some Specimens of the Poetry of the Antient Welsh Bards (London, 1764) (t. 182). Ymysg cerddi cyfoes y llawysgrif, ceir rhai gan David Ellis (t. 282), Evan Evans (Ieuan Brydydd Hir) (t. 269), Hugh Hughes (tt. 260, 272, 275), Robert Hughes (Robin Ddu yr Ail o Fôn) (t. 235), a Goronwy Owen (t. 263). Diweddarwyd rhai o nodiadau hynafiaethol y gyfrol mewn dwylo diweddarach, hyd oddeutu 1858 (t. 50). Am restr o gynnwys y gyfrol, yn llaw Hugh Hughes, gweler t. xvii. = The volume also contains antiquarian notes (p. 97 passim), triads and wisdom (pp. 107-110, 116-119), together with a great number of Welsh poems (p. xiii passim), some copied from the 'Telyn Ledr' of William Morris of Holyhead (now BL Add. MS 14873) (pp. xvi, 119), and others from Evan Evans' Some Specimens of the Poetry of the Antient Welsh Bards (London, 1764) (p. 182). Amongst contemporary poems in the manuscript are compositions by David Ellis (p. 282), Evan Evans (Ieuan Brydydd Hir) (p. 269), Hugh Hughes (pp. 260, 272, 275), Robert Hughes (Robin Ddu yr Ail o Fôn) (p. 235), and Goronwy Owen (p. 263). Antiquarian notes of a later period were added to the manuscript, until c. 1858 (p. 50). For a list of the volume's contents, in the hand of Hugh Hughes, see p. xvii.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Mynediad at y llawysgrif wreiddiol trwy ganiatad yn unig. Cyfeirir defnyddwyr ar gopiau dirprwyol.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Related units of description

Ceir casgliad Hughes o'i gerddi ei hunan ar gyfer eu cyhoeddi yn Wynnstay MS 8, a cheir copi diweddarach o achau'r Llyfr Melyn yn NLW MS 825D. Copïwyd dogfennau perthnasol sydd ym meddiant teulu'r gwerthwr, a chedwir hwy bellach yn NLW ex 2579.

Related descriptions

Publication note

Maredudd ap Huw, 'Diogelu "Llyfr Melyn Tyfrydog"', Tlysau'r Hen Oesoedd, 26 (Hydref 2009), 3.

Notes area

Note

Teitl gwreiddiol.

Note

Cyfeirir at gyflwr drylliedig y llawysgrif yng nghyfrol Richard Parry (Gwalchmai), Enwogion Mon (Amlwch, 1877), 56-57.

Note

Preferred citation: NLW MS 23969F.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004488308

Access points

Subject access points

Place access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mawrth 2011.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan Maredudd ap Huw;

Accession area