Ffeil NLW MS 10221D. - Llythyrau,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 10221D.

Teitl

Llythyrau,

Dyddiad(au)

  • [1816]-1924. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Letters mainly addressed to Robert Ellis ('Cynddelw'). The correspondents include Thomas Essile Davies ('Dewi Wyn o Essyllt'); John Edwards ('Meiriadog') (1881); Richard Foulkes Edwards ('Rhisiart Ddu o Wynedd') (1860); David Howell ('Llawdden'); John Ceiriog Hughes ('Ceiriog') (1871); James Spinther James (1875); Lewis William Lewis ('Llew Llwyfo') (1872); Richard Parry ('Gwalchmai') (1858); Robert John Pryse ('Gweirydd ap Rhys') (1870); William Rees ('Gwilym Hiraethog') (1867); Jonathan Reynolds ('Nathan Dyfed') (1869); William Roberts ('Nefydd') (1862); David Thomas ('Dafydd Ddu Eryri') (1820-1821); Williams Thomas ('Islwyn') (1874); Griffith Williams ('Gutyn Peris') ([1816]); John Davies ('Brychan') (1862); Hugh Brython Hughes ('Brython') (1871); and Thomas Gwallter Price ('Cuhelyn') (1856); together with copies of testimonials in support of Robert Ellis junior's application for the classical tutorship at Llangollen Baptist College, 1870.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Welsh, English.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, Volume III (Aberystwyth, 1961), p. 201.

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title based on contents.

Nodiadau

Formerly Cynddelw MS 6.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 10221D.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004547735

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn