Fonds GB 0210 LDDNAM - Lord Davies of Llandinam Papers,

Biography of Lord Davies,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 LDDNAM

Teitl

Lord Davies of Llandinam Papers,

Dyddiad(au)

  • 1788-2015 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

184 large archival boxes and 48 small archival boxes; 5.768 cubic metres.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1880-1944)

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Donation 1970, Donation: Daniel Davies; Cardiff; July 2012: Donation: Daniel Davies; Cardiff; October 2020.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papers of David Davies, the first Baron Davies of Llandinam (1880-1944), along with papers of other members of the family, David Davies (1818-1890), Edward Davies (1852–1898), Revd. Gwilym Davies (1879-1955), Gwendoline Elizabeth Davies (1882-1951) and Mary Sidney Davies (1884-1963). They reflect Lord Davies varied business and political interests and include the records of the New Commonwealth Society, papers related to the League of Nations Union Welsh National Council, the first and second world wars, the Temple of Peace, the King Edward VII Welsh National Memorial Institute, the National Library of Wales, the Royal Welsh Agricultural Show, University of Wales Aberystwyth, Davies’s coal and railway interests, international affairs, drafts and copies of Davies’s publications mainly on international relations, papers of the David Davies Memorial Institute and papers related to Gregynog Press.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Duplicates of publications have been removed from the collection.

Croniadau

System o drefniant

Arranged into 13 sub fonds.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright restrictions apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: Lord Davies of Llandinam Papers

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006232071

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Compiled by Rob Phillips, 2017. The following sources were used in the compilation of this description: Dictionary of Welsh Biography WWW site (26.6.2017), material including publication within the collection.

Ardal derbyn