Mills, Keith, 1945-

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Mills, Keith, 1945-

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

1945-

Hanes

Lleoedd

Swansea

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Writer

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Keith Mills, Flames across the Tawe: the illustrated history of Swansea City Fire Brigade (Derby : Breedon 2001); NLW Keith Mills Fire Services Research Papers

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

nb2003099347

Dynodwr sefydliad

GB 0210

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig