Ffeil FH1/4 - Myddelton of Gwaunynog

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

FH1/4

Teitl

Myddelton of Gwaunynog

Dyddiad(au)

  • [pre-1614] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

1 roll

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

The file comprises a pedigree roll, with coloured coats of arms, thought to be in the hand of Rhys Cain, showing possible lines of descent of William Myddelton (died 1636), son of John Myddelton of Gwaunynog, and Alis vch Hugh ap Ellis. [The Griffith connection occurred later, when John Griffith (1) of Garn married Mary, daughter of Foulk Myddelton in about 1670.]

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Pre-dates the death of Rhys Cain in 1614.

Nodiadau

Preferred citation: FH1/4

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004252255

GEAC system control number

(WlAbNL)0000252255

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: FH1/4 (21).