File NLW MS 24057B - Pregethau Griffith Jones, Llanddowror

Identity area

Reference code

NLW MS 24057B

Title

Pregethau Griffith Jones, Llanddowror

Date(s)

  • 1760 (Creation)

Level of description

File

Extent and medium

iv, 600 ff. (tudaleniad gwreiddiol 35-474, 487-790, 793-1244 gyda gwallau; 2 ddalen ychwanegol ar ôl tt. 216 a 228; ff. i-ii wedi eu camleoli, dylent fod ar ddiwedd y gyfrol) ; 200 x 155 mm.

Ail-rwymwyd ac ail-gefnwyd y gyfrol mewn chwarter lledr yn LlGC, 2016, gan gadw'r bwrdd uwch gwreiddiol a gweddillion y clasbiau; 'W[E]LC[H] MA[NU]SCR[IPT] SE[R]MO[NS] I' mewn aur ar y meingefn gwreiddiol.

Context area

Name of creator

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Archival history

Mae arnodiadau ar tt. 191 ac 835, sydd yn cofnodi lleoedd a dyddiadau (1810, 1814), yn yr un llaw a nodiadau cyffelyb yn NLW MS 5920A.

Immediate source of acquisition or transfer

Madoc Books; Llandudno; Pryniad; Mai 2014; 006737646.

Content and structure area

Scope and content

Y gyfrol gyntaf mewn cyfres o chwech yn cynnwys adysgrifau o bregethau ar y Testament Newydd gan y Parch. Griffith Jones, Llanddowror, wedi eu copïo yn nhrefn y Beibl. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys pregethau ar Efengyl Mathew ac fe'i cwblhawyd ar 5 Tachwedd 1760 (t. 1244). = The first volume in a series of six containing transcripts of sermons on the New Testament by the Rev. Griffith Jones of Llanddowror, transcribed in Bible order. This volume contains sermons on the Gospel of St Matthew and was completed on 5 November 1760 (p. 1244).
Mae'r gyfrol wedi ei ysgrifennu mewn dwy law: mae'r rhestr cynnwys anghyflawn (ff. ii-iii) a nifer o gywiriadau ac arnodiadau yn y testun yn llaw'r Parch. Thomas Evans, curad Llanddowror a rheithor Walton, sir Benfro; ni adnabuwyd copïwr y prif destun (tt. 35-1244) gan y catalogydd. O'r 93 pregeth a gopïwyd i'r gyfrol yn wreiddiol (gw. y nodyn y tu mewn i'r clawr blaen) erbyn hyn mae pump, gan gynnwys y cyntaf, yn anghyflawn, ac mae un ar goll yn gyfan gwbl (tt. 476-[486]). = The volume is in two hands: the incomplete table of contents (ff. ii-iii) and a number of corrections and annotations to the text are in the hand of the Rev. Thomas Evans, curate of Llanddowror and rector of Walton, Pembrokeshire; the scribe of the main body of the text (pp. 35-1244) has not been identified by the cataloguer. Of the 93 sermons originally transcribed in the volume (see note inside front cover) five are now incomplete, including the first, and one is missing in its entirety (pp. 476-[486]).

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, peth Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Wynebddalen yn eisiau; dalennau ar goll cyn f. iii ac ar ôl f. iv; tt. 1-34, 475-486, 791-792 ar goll. Bwrdd îs gwreiddiol a bron i gyd o'r rhwymiad lledr gwreiddiol wedi ei golli; gweddillion y meingefn gwreiddiol wedi'i hepgor wrth drwsio'r gyfrol yn 2016; ymylon rhai dalennau yn fregus, gyda mân rwygiadau yma ac acw; trwsiwyd rhai o'r rhain yn 2016; wedi'i heffeithio gan leithder a chan inc mewn mannau.

Finding aids

Finding aid

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Mae'r bumed gyfrol yn y gyfres nawr yn NLW MS 24B, tra mae cyfrolau 3 a 4 nawr yn Caerdydd, Llyfrgell Ganolog MSS 2.162, 2.1103 yn eu tro; mae dwy gyfrol tebyg, yn gyfangwbl yn llaw Thomas Evans ac yn cynnwys pregethau Griffith Jones ar yr Hen Destament, nawr yn NLW, CMA 8326 (i-ii). Ceir copïau eraill o bregethau gan Griffith Jones, rhai ohonynt yn llaw Thomas Evans, yn NLW MSS 85A, 770A, 4495A a 5920A.

Related descriptions

Notes area

Note

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Note

Preferred citation: NLW MS 24057B.

Note

Ceir y teitl 'Trysor o Ddifinyddiaeth' ar wynebddalennau cyfrolau eraill yn y gyfres (NLW MS 24B, NLW, CMA 8326 (i-ii), Caerdydd, Llyfrgell Ganolog MS 2.1103).

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Ionawr 2017.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys M. Jones.

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related places

Physical storage

  • Text: NLW MS 24057B.