Fonds GB 0210 CYMIAITHMORGWE - Archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Morgannwg Gwent

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 CYMIAITHMORGWE

Teitl

Archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Morgannwg Gwent

Dyddiad(au)

  • 1984-2007 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

0.306 metrau ciwbig (34 bocs ffeil)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 1962 i hybu defnydd o'r Gymraeg. Fe'i trefnir yn gelloedd lleol. Sefydlwyd celloedd yng Nghaerdydd ac ym Mlaenau Morgannwg yn 1964, ac mae'n dal yn weithredol o dan Ranbarth Morgannwg Gwent.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Colin Nosworthy; Caerdydd; Rhodd Chwefror 2017

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau, 1984-2007, Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, Ranbarth Morgannwg Gwent, yn cynnwys gohebiaeth, datganiadau i’r wasg, nodiadau, a thorion o’r wasg, yn ymwneud â gweithredu polisi iaith Gymraeg fewn siopau, busnesau, a chwmniau preifat yn ardal Morgannwg Gwent. Mae’r rhan fwyaf o’r papurau yn deillio o Gell Caerdydd y Gymdeithas.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Cadwyd yr holl cofnodion a rhoddwyd i’r Llyfrgell.

Croniadau

Disgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn bedair gyfres: Siopau preifat; Banciau & chymdeithasau adeiladu; Bwytai; a Sefydliadau Corfforaethol a Chyhoeddus eraill.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg a Saesneg

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Prif archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yw LLGC, Archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg; gweler hefyd LLGC, Papurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Ceredigion; ac LLGC, Archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Cell Casnewydd).

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Rhif rheoli system Alma

99747440502419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Statws

Draft

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Ionawr 2018

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad hwn gan Lucie Hobson. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: papurau o fewn yr archif; prif archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, LLGC; Phillips, Dylan, Trwy ddulliau chwyldro?: hanes Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 1962-1992 (Llandysul, 1998).

Ardal derbyn