Fonds GB 0210 RHIDAVES - Papurau Rhiannon Davies Jones

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 RHIDAVES

Teitl

Papurau Rhiannon Davies Jones

Dyddiad(au)

  • 1878, 1912-2014 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

3 bocs bach (0.027 metrau ciwbig)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Yr oedd Rhiannon Davies Jones yn nofelydd hanesyddol. Fe’i ganwyd ar 3 Tachwedd 1921 yn Llanbedr, Sir Feirionydd. Derbyniodd ei haddysg ym Mhrifysgol Bangor a bu’n athrawes cyn mynd i ddarlithio yng Ngholeg Caerllion ac wedyn yn y Coleg Normal ym Mangor lle arhosodd tan ei hymddeoliad. Enillodd y Fedal Ryddiaith ddwywaith - am ei nofel Fy hen lyfr cownt yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1960 ac am Lleian Llanllŷr yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1964. Ysgrifennodd ddeg o nofelau hanesyddol. Bu farw ar 22 Hydref 2014.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Anna Wyn Jones a Lisbeth James; Rhodd; Mehefin 2017; 992347811102419

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau llenyddol a theuluol Rhiannon Davies Jones, 1878-2014 (gyda bylchau), yn cynnwys barddoniaeth, ei thraethawd MA, ysgrifau, ffotograffau, llyfrau ymwelwyr a phapurau amrywiol. = Literary and family papers of Rhiannon Davies Jones, 1878-2014 (with gaps), her MA thesis, articles, photographs, visitor books and miscellaneous papers.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn ddwy gyfres yn LlGC: papurau llenyddol a phapurau teuluol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir copi o deyrnged Eurfryn Davies, Llandegfan, Ynys Môn, a draddodwyd yn ei hangladd yn Eglwys Penuel, Bangor, 30 Hydref 2014, yn NLW ex 2979.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

992347811102419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Meic Stephens (gol.), Cydymaith i lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997), Y Bywgraffiadur Cymreig arlein a gwefan newyddion Golwg 360, gwelwyd 17 Medi 2019.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig