fonds GB 0210 ALUIES - Papurau Syr Alun Talfan Davies,

Identity area

Reference code

GB 0210 ALUIES

Title

Papurau Syr Alun Talfan Davies,

Date(s)

  • 1938-1999 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.335 metrau ciwbig (22 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Talfan Davies,; Rhodd,; 1972, 1993, 1999 a 2000

Content and structure area

Scope and content

Gohebiaeth a phapurau eraill yn ymwneud â Llyfrau'r Dryw/Cristopher Davies (Cyhoeddwyr) Cyf, Landybïe, 1938-1972, yn cynnwys llythyrau at, ac oddi wrth lawer o lenorion pennaf Cymru; gohebiaeth yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau a sefydliadau gan gynnwys y diwydiant cyhoeddi, yr Eisteddfod Genedlaethol, y Blaid Ryddfrydol, y Swyddfa Gymreig, Prifysgol Cymru, y BBC a HTV, Urdd Gobaith Cymru, Cronfa Trychineb Aberfan a Banc Brenhinol Cymru, 1943-1999; papurau cyfreithiol, 1964-1972; memoranda a chylchlythyrau, 1941-1986; a ffeiliau amrywiol yn cynnwys papurau personol, darlithoedd, torion papur newydd, ffotograffau a deunydd printiedig,1938-1987 = Correspondence and other papers concerning Llyfrau'r Dryw/Christopher Davies (Publishers) Ltd, Llandybïe, 1938-1972, including letters to and from many significant Welsh literary figures; correspondence concerning a variety of subjects and institutions including the publishing industry, the National Eisteddfod, the Liberal Party, the Welsh Office, the University of Wales, the BBC and HTV, Urdd Gobaith Cymru, the Aberfan Disaster Fund and the Royal Bank of Wales, 1943-1999; legal papers, 1964-1972; memoranda and circulars, 1941-1986; and miscellaneous files including personal papers, lectures, newspaper cuttings, photographs and printed matter, 1938-1987.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: papurau llenyddol, papurau cyfreithiol, a ffeiliau wedi'u trefnu yn ôl pwnc (rhodd 1998); gohebiaeth, gohebiaeth gyffredinol, a ffeiliau amrywiol (rhodd 1999); memoranda a chylchlythyrau, papurau cyfreithiol, amrywiol, a deunydd printiedig (rhodd 1993); a gohebiaeth gyffredinol, ac amrywiol (rhodd 2000).

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog (ac eithrio rhoddion 1999 a 2000) ar gael ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Mae llawysgrif, rhan o rodd 1993, yn awr yn NLW MS 23181C.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Catalogiwyd rhodd 1993 yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1994, tt. 10-12 yn wreiddiol.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844085

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Syr Alun Talfan Davies; LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1994; LlGC, Mynegai i Ysgrifau Coffau Cymreig (2000).

Accession area