Ffeil = File 2/1 - Scripts for the radio programme 'in Britain Now'

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

2/1

Teitl

Scripts for the radio programme 'in Britain Now'

Dyddiad(au)

  • 1974-1979 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil = File

Maint a chyfrwng

1 folder.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1941-2009)

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

File comprises scripts fr Patrick Hanna's contributions to a BBC Radio 4 programme entitled 'In Britain Now', where journalists from the 'regions' of the UK spoke on various topics . The topics covered by Patrick Hannan from Wales included devolution, Gwynfor Evans, the coal industry, miners' strikes, the clean up after coal, Plaid Cymru, Wales as a nation, the European Economic Community (EEC) and industrial illnesses notably pneumoconiosis. The file also contains typed transcripts of the programme which include contributions from correspondents in other parts of the UK.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Original order has been retained within the file.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun
unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn
yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright restrictions apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: 2/1.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn