Cyfres / Series A - Torion o'r wasg = Press cuttings

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

A

Teitl

Torion o'r wasg = Press cuttings

Dyddiad(au)

  • 1960-2020 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Cyfres / Series

Maint a chyfrwng

2 focs o faint arbennig + 1 amlen = 2 special-sized boxes + 1 envelope

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Torion o'r wasg o gyfnod brwydr Llangyndeyrn yn olrhain hanes llwyddiannus trigolion Cwm Gwendraeth yn eu hymdrechion yn erbyn Corfforaeth Abertawe yn ystod hanner cyntaf y 1960au; ynghyd â thorion mwy diweddar o'r wasg sydd hefyd yn cofnodi hanes y frwydr.
= Press cuttings from the period of Llangyndeyrn's 'fight for victory' which chronicle the Gwendraeth Valley inhabitants' successful battle against Swansea Corporation during the first half of the 1960s; together with more recent press cuttings which also record the history of the struggle.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd gan fwyaf yn ôl dyddiad. = Arranged mostly chronologically.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig