Ffeil / File A/1 - Torion o'r wasg o gyfnod y frwydr = Press cuttings from the 'fight for victory' period

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

A/1

Teitl

Torion o'r wasg o gyfnod y frwydr = Press cuttings from the 'fight for victory' period

Dyddiad(au)

  • 1960-1966, 1974 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil / File

Maint a chyfrwng

2 focs o faint arbennig = 2 special-sized boxes

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Dwy ffeil (a nodwyd '1' a '2') yn cynnwys torion o'r wasg yn olrhain brwydr trigolion Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth yn erbyn ymdrechion Corfforaeth Abertawe i foddi eu dyffryn yn ystod hanner cyntaf y 1960au. Yn yr ail ffeil (a nodwyd '2'), ceir amlen rydd sydd hefyd yn cynnwys torion. Arnodwyd y torion gyda dyddiad eu cyhoeddi yn llaw'r Parchedig W. M. Rees. Ar flaen y ddwy ffeil, gludwyd copi o ffotograff yn dangos safiad trigolion Llangyndeyrn yn erbyn swyddogion Corfforaeth Abertawe, ynghyd ag eglurhad cryno printiedig o gynnwys y ffeiliau.
= Two files (noted '1' and '2') containing press cuttings from the 1960s chronicling the battle waged by the residents of Llangyndeyrn and the Gwendraeth Valley against Swansea Corporation's bid to drown their land. A loose envelope, also containing press cuttings, has been inserted within the file marked '2'. The cuttings are annotated with their date of publication in the hand of W. M. Rees. A copy of a photograph showing the Llangyndeyrn residents' stand against Swansea Corporation officials, together with a printed summary of the files' contents, have been affixed to the front covers of both files.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd gan fwyaf yn ôl dyddiad. = Arranged mostly chronologically.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Am ffotograffau o hanes brwydr Llangyndeyrn, gweler hefyd, er enghraifft, Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 (Y Lolfa, 2013); hefyd yr eitemau digidol o'r archif hon a drosglwyddwyd i Adran Sgrîn a Sain LlGC (gweler nodyn ym mhrif weithlen yr archif).
= For photographs depicting Llangyndeyrn's 'fight for victory', see also, for example, Sefyll yn y Bwlch: Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965 (Y Lolfa, 2013); also the digital items from this archive which have been transferred to the Screen and Sound Archive at NLW (see note in the main section of this archive).

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: A/1 (Bocs 1)