Welsh -- Societies, etc. -- England -- Durham.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh -- Societies, etc. -- England -- Durham.

Equivalent terms

Welsh -- Societies, etc. -- England -- Durham.

Associated terms

Welsh -- Societies, etc. -- England -- Durham.

1 Archival description results for Welsh -- Societies, etc. -- England -- Durham.

1 results directly related Exclude narrower terms

Papurau Cymdeithas Cymry Durham,

  • NLW ex 2483.
  • file
  • 1966-2006.

Papurau, 1966-2006, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, papurau ariannol, rhaglenni a phapurau amrywiol eraill yn ymwneud â'r gymdeithas. Bu Dr Lewis Davies (m. 2006), diweddar ŵr y rhoddwr, yn ysgrifennydd a thrysorydd y gymdeithas am nifer o flynyddoedd. = Papers of the Durham Welsh Society, 1966-2006, including minutes of meetings, correspondence, financial papers, programmes and various other papers, relating to the society. Dr Lewis Davies (d. 2006), the donor’s late husband, was secretary and treasurer of the society for many years.

Durham Welsh Society.