Welsh -- Societies, etc. -- England -- Liverpool.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh -- Societies, etc. -- England -- Liverpool.

Equivalent terms

Welsh -- Societies, etc. -- England -- Liverpool.

Associated terms

Welsh -- Societies, etc. -- England -- Liverpool.

3 Archival description results for Welsh -- Societies, etc. -- England -- Liverpool.

3 results directly related Exclude narrower terms

Eglwys yr Alban,

A draft article entitled 'Eglwys yr Alban. Blynyddoedd Mawr' [important years in the history of the Presbyterian Church of Scotland]. The article is written partly on the dorse of a manuscript of a circular on Temperance entitled 'Y Gymanfa Gyffredinol, Liverpool, 1929. Cylchlythyr Dirwest a Phurdeb at yr Eglwysi . . .'.

E. O. Davies.

Letters to Clwydfardd, &c.

  • NLW MS 10909C.
  • File
  • 1887-1933

Holograph letters to David Griffith (Clwydfardd), Archdruid of Wales, the correspondents including John Evans, Pontypridd, 1894, John Thomas (Eifionydd), 1894, and T. H. Thomas (Arlunydd Penygarn), 1892-1894; and holograph and autograph letters to Mrs [Sally] Chambers, Abergele, daughter of Clwydfardd, from Anna [Fison] Thomas (Morfydd Eryri), 1894, Francis Knollys (aft. 1st viscount Knollys), Meurig Lloyd Davies, Toronto, 1933, grandson of Clwydfardd, and others. The letters contain references to the Liverpool Welsh National Society; Moriah Calvinistic Methodist church literary society, Caernarvon; St David's Society of Toronto; and Clwydfardd's health, last illness and death, etc.

Griffith, David, 1800-1894

'Yr Aipht' : : Pryddest,

  • NLW MS 16674D.
  • file
  • [1884x1898] /

Pryddest yn dwyn y teitl 'Yr Aipht' gan ac yn llaw Edward Ffoulkes, sef yr ymgais fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl, 1884, ynghyd â drafftiau o'r un gwaith a thystysgrif enillydd; llythyr, dyddiedig 12 Ebrill 1885, oddi wrth Edward Ffoulkes at Alfred, Arglwydd Tennyson, ynghyd ag ateb Tennyson, dyddiedig 15 Ebrill 1885, a llythyr, dyddiedig 17 Hydref 1885, oddi wrth y Parch. Henry Griffith, Ventnor, Ynys Wyth at Edward Ffoulkes, ynghyd ag ateb Ffoulkes, dyddiedig 24 Hydref 1885; anerchiadau yn llaw Edward Ffoulkes ar '[William] Wordsworth' (i'w draddodi yng Nghymdeithas Lenyddol Moriah, Caernarfon, d.d.), ar 'Eben Fardd' [Ebenezer Thomas] (i'w draddodi yng Nghymdeithas Genedlaethol Gymreig Lerpwl, 10 Chwefror 1891, ynghyd â thoriad o'r Cymro, dyddiedig 5 Chwefror 1891, yn cyfeirio at y digwyddiad), ac ar 'Dadblygiad' (i'w draddodi yng Nghymdeithas Lenyddol Capel Coch, Llanberis, 26 Ionawr 1898) = An autograph pryddest entitled 'Yr Aipht' by Edward Ffoulkes, the winning entry in the National Eisteddfod held at Liverpool, 1884, together with rought drafts of the same work and a winner's certificate; a letter, dated 12 April 1885, from Edward Ffoulkes to Alfred, Lord Tennyson, together with Tennyson's reply, dated 15 April 1885, and a letter, dated 17 October 1885, from the Rev. Henry Griffith, Ventnor, Isle of Wight, to Edward Ffoulkes, together with Ffoulkes's reply, dated 24 October 1885; addresses in the hand of Edward Ffoulkes on '[William] Wordsworth' (to be delivered at Moriah Literary Society, Caernarfon, n.d.), on 'Eben Fardd' [Ebenezer Thomas] (to be delivered at the Liverpool Welsh National Society, 10 February 1891, together with a cutting from Y Cymro dated 5 February 1891, relating to the event), and on 'Dadblygiad' ['Development'] (to be delivered at Capel Coch Literary Society, Llanberis, 26 January 1898).
Ceir cyfeiriadau at Edward Dowden (ff. 59-60), William Angus Knight ((f. 61 recto-verso) ac eraill = There are references to Edward Dowden (ff. 59-60), William Angus Knight (f. 61 recto-verso) and others.

Foulkes, Edward, 1850-1917