Welsh -- Societies, etc. -- England -- Manchester.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh -- Societies, etc. -- England -- Manchester.

Equivalent terms

Welsh -- Societies, etc. -- England -- Manchester.

Associated terms

Welsh -- Societies, etc. -- England -- Manchester.

1 Archival description results for Welsh -- Societies, etc. -- England -- Manchester.

Only results directly related

Papurau Cymdeithas Cymry Manceinion,

  • NLW ex 2508.
  • file
  • 1925-1991.

Dwy gyfrol yn perthyn i Gymdeithas Cymry Manceinion (Cymdeithas Genedlaethol Cymry Manceinion yn wreiddiol), sef llyfr cofnodion, 1954-1991, gan gynnwys rhaglenni'r tymor, a llyfr lloffion yn cynnwys erthyglau papurau newydd yn nodi gweithgareddau’r gymdeithas a'r eglwysi, 1925-1932. Dathlodd y gymdeithas ei chanmlwyddiant ym 1986. = Two volumes relating to Cymdeithas Cymry Manceinion (Manchester Welsh Society, originally known as Manchester Welsh National Society), being a minute book, 1954-1991 including programmes of events, and a scrap-book containing newspaper articles, 1925-1932, detailing the society’s activities and also the churches. The society celebrated its centenary in 1986.

Cymdeithas Cymry Manceinion.