Art festivals -- Wales.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Art festivals -- Wales.

Equivalent terms

Art festivals -- Wales.

Associated terms

Art festivals -- Wales.

10 Results for Art festivals -- Wales.

10 results directly related Exclude narrower terms

Anerchiadau a barddoniaeth,

Three notebooks containing addresses given at eisteddfodau, meetings of Gorsedd y Beirdd, etc.; Welsh poetry; and various notes.They include notes on Bardism, the outline of an address on 'John Elias o Fôn', and copies of the programme f...

Barddoniaeth John Lewis,

A collection of poems, 'pryddestau', 'englynion' and other forms by John Lewis, 1860-1864. Many of the poems were successfully entered for competition at local 'eisteddfodau', e.g. at Bridgend, Brecon, Blaenpennal, Ll...

Gorsedd y Beirdd and the National Eisteddfod,

Papers, 1917-1957, of Winifred Coombe Tennant, mainly relating to 'Gorsedd y Beirdd' and to the National Eisteddfod of Wales. They include correspondence, 1917-1954, concerning the Gorsedd and the National Eisteddfod, her efforts to assi...

Llythyr Selyf Roberts,

A letter, 15 October 1963, in Welsh, from the novelist Selyf Roberts to Gwilym Rhys Roberts, secretary of the Literature Committee of the 1965 National Eisteddfod in Montgomeryshire, arguing the importance of giving prose equal status to poetry in...

Roberts, Selyf.

Papurau T. H. Parry-Williams ac Amy Parry-Williams,

 • GB 0210 THPAIAMS
 • fonds
 • 1873-1994 /

Papurau T. H. Parry-Williams yn ymwneud â'i addysg brifysgol ac fel athro, 1905-1960, teithiau i Dde a Gogledd America, 1925 a 1935, llythyrau oddi wrth deulu, cyfeillion ac amrywiol lenorion, academyddion ac ysgolheigion o Gymru ac Ewrop, 19...

Parry-Williams, T. H. (Thomas Herbert), Sir, 1887-1975.

Cerdd i gyfarch eisteddfod,

Cerdd anhysbys i gyfarch eisteddfod, yn cychwyn 'Ha wyr hen ddifyr ddefod...', [20 gan., ¼ cyntaf]. = An anonymous poem addressing an eisteddfod, beginning 'Ha wyr hen ddifyr ddefod...', [20 cent., first ¼].

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ffeiliau'r Swyddfa Ganolog,

 • GB 0210 EISTEDDFOD
 • fonds
 • 1959-1997 (crynhowyd 1978-1997) /

Cofnodion Swyddfa Ganolog Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yn cynnwys cofnodion Cyngor yr Eisteddfod, 1959-1973, ffeiliau yn ymwneud ag eisteddfodau cenedlaethol, 1959 (Caernarfon)-1996 (Bro Dinefwr), a llyfrau lloffion yn ymwneud ag eisteddfodau ce...

National Eisteddfod of Wales. Swyddfa Ganolog.

Papurau O. Llew Owain

 • GB 0210 OLEWOWAIN
 • Fonds
 • 1785-[c. 1955]

Papurau O. Llew Owain, 1785-[c. 1955], yn cynnwys llythyrau a phapurau yn ymwneud yn bennaf ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, a Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, 1901-1951; ceisiadau am swyddi, 1939-1947; gweithiau Owain Llew Owain,...

Owain, O. Llew (Owain Llewelyn), 1877-1956.

Papurau Brinli,

 • GB 0210 BRINLI
 • fonds
 • 1841-1981 /

Papurau yn ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau Brinli yn cynnwys llyfrau ysgol a defnyddiau addysgiadol eraill, 1915-1977; papurau cyfreithiol, yn bennaf gohebiaeth a nodiadau, 1918-1980; cofnodion Cyngor Dosbarth Trefol Maesteg, 1927-1976;...

Richards, Brinley.