Birmingham

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Birmingham

Equivalent terms

Birmingham

Associated terms

Birmingham

2 Archival description results for Birmingham

2 results directly related Exclude narrower terms

Hanes y Bedyddwyr,

Brief biographical sketches by Evan Owen of Welsh Baptist ministers in London, with outlines of the history of Welsh Baptist churches in Birmingham and London.

Evan Owen.

Llyfr casglu

Llyfr casglu Apel y Capeli Annibynol Cymreig y Parch. Evan Jones, Trelech, gyda tystlythyrau a manylion casgliadau yn yr Alban ac Iwerddon, Mawrth-Ebrill 1835 (ff. 2-11), a ddefnyddiwyd wedi hynnu gan Samuel Roberts fel llyfr nodiadau, [?1864]. = A Welsh Congregational Churches Appeal Fund collecting book of the Rev. Evan Jones, Trelech, with testimonials and details of collections in Scotland and Ireland, March-April 1835 (ff. 2-11), subsequently used by Samuel Roberts as a notebook, [?1864].
Yn cynnwys adysgrifau anghyflawn, [?1864], o 'Anerchion byrion wrth Fwrdd y Cymundeb' gan S.R. (ff. 12 verso-38 verso, 49-60), ac anerchiad i gyfarfod gweddi yn Birmingham yn Chwefror 1835 (ff. 42-48). Cyhoeddwyd rhain yn Samuel Roberts, Pregethau, areithiau a chaniadau (Utica, E.N., 1864), tt. 53-65, 71-75, 80-86, 221-224. = Contains incomplete transcripts, [?1864], of communion addresses by S.R. (ff. 12 verso-38 verso, 49-60), and of 'Outlines of an Address at the United Missionary Prayer Meeting in Birmingham' from February 1835 (ff. 42-48). There were published in Samuel Roberts, Pregethau, areithiau a chaniadau (Utica, N.Y., 1864), pp. 53-65, 71-75, 80-86, 221-224.

Jones, Evan, of Trelech, d. 1855.