fonds GB 0210 HILLSL - CMA: Cofysgrifau Capel Hill's Lane, Amwythig

Identity area

Reference code

GB 0210 HILLSL

Title

CMA: Cofysgrifau Capel Hill's Lane, Amwythig

Date(s)

  • 1838-1945 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

15 cyfrol, 1 bwndel

Context area

Name of creator

Administrative history

Bu Methodistiaid Calfinaidd Amwythig yn addoli o 1805 ymlaen yn hen gapel y Wesleaid, Hill's Lane, a adeiladwyd yn 1781. Yn 1826 prynwyd y capel ganddynt ac fe'i chwalwyd er mwyn adeiladu capel newydd ar yr un safle. Yn 1870 adeiladwyd capel newydd eto ar yr un safle. Roedd y capel yn rhan o Henaduriaeth Trefaldwyn Isaf, Dosbarth y trefydd Seisnig.

Bu'r Capel am gyfnod yn hollol Gymreig, ond wedyn cafwyd gwasanaeth cymysg o Gymraeg a Saesneg. O 1886 ymlaen, cafwyd gwasanaeth Cymraeg yn y bore a gwasanaeth Saesneg yn yr hwyr. Caewyd y capel yn 1931 oherwydd gorchymyn pwrcasu gorfodol ac ymunodd yr aelodau â'r Eglwys Saesneg yn St David's, Belmont, yn y flwyddyn honno.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan Mr R. M. Edwards, Croesoswallt, Rhagfyr 2002.; 0200301499

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion ariannol amrywiol, 1864-1931, cofrestri a llyfrau cofnodion yr Ysgol Sul, 1838-1914, a gohebiaeth a deunydd perthynol, 1925-1945, Capel Hill's Lane, Amwythig.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau

System of arrangement

Trefnwyd yn ddwy gyfres: cofnodion ariannol a chofnodion yr Ysgol Sul; ac yn ddwy ffeil.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • English
  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Saesneg, Cymraeg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LLGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir cofysgrifau Hill's Lane, yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1812-1829, cofrestr aelodaeth, 1808-1870, cofrestr aelodau'r Gymdeithas Ddirwest, 1836-1855, ac amryw gyfrifon, 1826-1922, yn LLGC, CMA 13130-13138. Ceir gohebiaeth, 1903 a 1932-1933, a gwybodaeth bellach am y capel yn CMA 16510, 4493, 18389, a HZ1/5/25-6. Ceir hefyd adroddiadau blynyddol, 1892-1914 gyda bylchau, yn LLGC.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Awst 2003

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Nia Mai Wiliams.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog hwn: Griffith, Edward, Hanes Methodistiaeth Trefaldwyn Isaf, Caernarfon, 1914; Presbyterian Church of Wales, Hill's Lane, Shrewsbury, Report for 1907.

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: CMA: Cofysgrifau Capel Hill's Lane, Amwythig.