Ffeil M/4 - Cofrestr benthyciadau y Llyfrgell

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

M/4

Teitl

Cofrestr benthyciadau y Llyfrgell

Dyddiad(au)

  • 1918-1944 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

1 gyfrol (1 cm.)

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Mae'r ffeil yn cynnwys rhestr o lyfrau a fenthyciwyd o lyfrgell y capel, ynghyd ag enwau'r benthycwyr a dyddiadau benthyg a dychwelyd yr eitemau.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Amgaeedigion: rhestr brintiedig o'r llyfrau a gyflwynwyd i lyfrgell y capel yn 1918, a rhaglen Cymdeithas Lenyddol Capel Seion, 1925-1926.

Nodiadau

Preferred citation: M/4

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004249763

GEAC system control number

(WlAbNL)0000249763

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: M/4 (1).