Is-fonds E. - Estate papers and deeds,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

E.

Teitl

Estate papers and deeds,

Dyddiad(au)

  • 1296-1951. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Is-fonds

Maint a chyfrwng

81 vols, 124 bundles, 8 rolls, 73 folders, 81 envelopes, 26 loose items.

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Estate papers and title deeds of Brogyntyn and other related estates, 1296-1951. They originate from Clenennau, Glyn, Sylfaen and Ystumcegid in Caernarfonshire and Merionethshire, Nant in Flintshire, Brogyntyn and Llanddyn in Shropshire and Denbighshire, Lea Hall and Brymbo in Shropshire and Denbighshire, Abertanat, Cemais and Penrhos mainly in Montgomeryshire, estates in Ireland and elsewhere. They comprise rentals, accounts and other estate administration papers, [1380s]-1951, manorial records, 1429-1844, household management papers, 1662-[c. 1949] and title deeds, 1296-1838.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged as four groups: estate administration papers, household management papers, manorial records and title deeds.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title of sub-fonds supplied from content.

Nodiadau

Last date estimated contemporary with deposit.

Nodiadau

Preferred citation: E.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004444350

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: E.