Showing 53 results

Archival description
Prys, Thomas, 1564?-1634
Advanced search options
Print preview View:

Barddoniaeth

Transcripts by Walter Davies of awdlau, etc., by Gruffudd ap Ieuan ap Llywelyn Fychan, Sion Cent, William Llyn, Syr Owain ap Gwilym, Thomas Prys, Richard Phylip, Edmwnd Prys, and Sion Tudur; etc.

Barddoniaeth,

An imperfect, composite volume (pp. 33-86, two imperfect, unnumbered leaves, pp. 93-146, with p. 72 blank) containing transcripts of Welsh strict-metre verse, mostly in the form of 'cywyddau', by Tudur Aled, William Phylip, Siôn Phylip, Siôn Dafydd Siencin, David ap Gwilim, Owen Gwynedd, William Lleyn, Evan Tew (1590), Ellis Rowland, Tomas Prys ('o Blas Iolyn'), Dafydd ddu ('o hiraddig'), Morys Thomas Howel, Siôn Tudur ('Swyddog Yn perthun i Esgobeth Llan Elwau'), Roger Cyffin, Gwerfil Mechain, Evan ap R. ap Llewellyn, Gutto'r Glyn, Gruffydd Owen, Edward Vrien, Edward ap Rhus, Rhys Cain, Ierwerth Fynglwyd, Rhees ap Ednyfed, Rhydderch ab Evan Llwyd ('Meisdr o ddysg'), Doctor John Cent, Sir David Trefor, Dafydd Evan ab Owen, Dafydd Nanmor, and Gryffydd Gryg. The greater part of the volume was probably transcribed by the Evan William whose name, in his own hand, appears on pp. 62, 83 (1775), and 121. 'Evan Williams, Gardener', referred to in the margin of p. 63 as the owner of the volume in 1779, is possibly the same person.

Evan William.

Llyfr Ystrad Alun

  • NLW MS 7191B.
  • File
  • [late 17 cent.]

'Llyfr Ystrad Alun', containing (a) items in prose, (b) a very large number of 'cywyddau', 'awdlau', 'englynion', and 'carolau' or 'cerddi', and (c) some poems in English. --
(a) The prose items are 'Araith Wgan', 'Addysg rhifyddiaeth, yr hon ddengys rhifedi or ddaiar hyd y lleuad, or lleuad hyd yr haul, or haul hyd y Nefoedd, or nefoedd hyd vffern a lled a thewdwr y ddaear i bob ffordd', 'Dyna fal i mae y saith blaened yn Raenio yn gyntaf Satarnus, Jupiter, Mars, Sol, Venus, Mercurius a Luna...', and 'Breuddwyd Gronwy ddu'. -- (b) Among the poets represented are Sion Phylip, Raff ap Robert, Morgan ap Hughe Lewis, Edmwnd Prys, Wiliam Cynwal, Wiliam Phylip, Thomas Llywelyn, Dafydd Llwyd, Sion Cent, Sion Tudur, Hwmffre Dafydd ab Ieuan, Gruffudd Gryg, Thomas Prys, Dafydd Vaughan (alias Dafydd ab Ieuan), Huw Llwyd Cynfal, Huw Morus, Sion Ifan Clywedog, Maredudd ap Rhys, Hywel Swrdwal, Sion Brwynog, Dafydd Nanmor, Iolo Goch, Owain Gwynedd, Ieuan Brydydd Hir, Gruffudd ab Ieuan ap Llewelyn Fychan, Huw Arwystli, Gruffudd ab yr Ynad Coch, Ieuan ap Rhydderch ab Ieuan Llwyd, Robin Clidro, Harri Hywel, Taliesin, Dafydd ab Edmwnd, Guto'r Glyn, Rhys Goch Eryri, Gruffudd ap Dafydd Fychan, Tudur Aled, Bedo Brwynllys, Wiliam Llyn, Rhys Cain, Gutun Owain, Dafydd Gorlech, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Llywelyn ab Owain, Robin Ddu, Hywel Rheinallt, Ieuan Dyfi, Dafydd ap Gwilym, Gwerful vch Hywel Fychan, Rhys ap Harri, Mathew Owain, Dafydd Humphreys, J. Jones, Gruffydd James, Syr Hughe Heiward, Hopcyn Thomas ('O Llanelli'), Thomas Rowland, Wil Watkin Ju., Han Edward Morus, Wiliam Siencyn, Ifan ap Sion, Lewis Dwnn, Robin Dyfi, Ifan ap Cadwaladr, Sion Morgan, Lewis Gwynne, Tomos ab Han Sion, Sion Scrifen, Wiliam Dafydd, Rees Prees, Owen Edward, Oliver Rogers, Dafydd Manuel, Richard Abram, Rowland Vaughan, James Dwnn, Robert Lloyd, etc. -- (c) The English items include 'A Christmas Carol' by D. H., 'Agony of or Saviors birth' by J. Jones, 'A Confession of a sinner', 'The prayer of a sinner at the hour of death', 'An effectuall prayer for grace, mercy and forgiveness of sins', 'The dying teares of a penitent sinner', 'Queene Elizabeths delight', 'The Horny booke' by John Scriven, 'A lover departure' by D. ff. Two poems by Dafydd Vaughan, 'Gwir gariad' and ['Camgymeriad'], have stanzas in English and Welsh alternately, the Welsh following the English. -- As so many of the poems in the manuscript are by Dafydd Vaughan he may possibly have been the scribe. The volume has annotations by Walter Davies ('Gwallter Mechain') who has designated it 'Llyfr Ystrad Alun' and who transcribed some poems from it - see NLW MS 1658.

Barddoniaeth,

A transcript by Ioan Pedr and others of NLW MSS 1246-1247D, which contain transcripts by Rhys Jones ('o'r Blaenau') of 'cywyddau' and other poetry by Wiliam Llŷn, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Tudur Aled, Edward Mor[y]s, Gruffudd Hiraethog, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Gruffudd Gr[y]g, Dafydd ab Edmwnd, Lewis Daron, Lewis Menai, Siôn Tudur, Goronwy Owen, Sion Dafydd Las [John Davies], Thomas Prys, Huw Mor[y]s, Dafydd ap Gwilym, Dafydd Nanmor, Morys Dwyfech [Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion], Rhys Cain, Bedo Brwynllys, Bedo Aeddren, Ieuan Deulwyn, Gruffudd Llwyd ap Dafydd ab Einion [Llygliw], Edwart Urien, Siôn Cain, Ieuan Dew Brydydd, Lewis Glyn Cothi, Lewis Trefnant, Maredudd ap Rhys, Tudur Penllyn, Ieuan ap Hywel Swrdwal, Llawdden, Owain Gwynedd, Sion Ceri, Syr Ifan [o Garno], Robin Ddu, Hywel [ap] Rheinallt, Gutun Owain, Guto'r Glyn, Huw Arwystli, Dafydd Ddu Hiraddug, Ieuan ap Tudur Penllyn, Iolo Goch, Siôn Cent, Ieuan Brydydd Hir [Hynaf], Huw Llwyd Cynfal, Gruffudd Llwyd ab Ieuan, Richard Cynwal, Huw Machno, Robert Dyfi, Iorwerth Fynglwyd, Syr Rhys o Garno, Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys, Richard Phylip, Evan Evans ('Ieuan Brydydd Hir' ['Ieuan Fardd']), Ieuan Du'r Bilwg, Aneirin Gwawdrydd, Taliesin, Morys ab Ieuan ab Einion, Deio ab Ieuan Du, Rhys Pennardd, Meil[y]r Brydydd, Cynddelw [Brydydd Mawr], Thomas Jones (Tregaron), Wiliam Cynwal, Llywarch Hen, Bedo Hafes[b], Huw Pennant, Edward Richard (Ystradmeurig) and David Richards ('Dafydd Ionawr').

Ioan Pedr and others.

Barddoniaeth

A seventeenth century transcript of 'cywyddau' and other poetry by Edmwnd Prys, John Havard ('o lanyspyddaid'), Tudur Aled, Simwnt Fychan, Siôn Tudur, Robin Dyfi, Dafydd ap Gwilym, Dafydd ab Edmwnd, Sion Fychan (Caethle), Robin Clidro, Richard Phylip, Huw Arwystli, Siôn M[a]wddwy, Sion Celli, Syr Huw Roberts, Sion Cent, Sion Phylip, David Jones, Ffowc Prys, Sion Cain, Thomas Prys, Huw Llwyd (Cynfal), Richard Elis, Sion Gibbs ('gyfraithiwr ludlo'), John Davies (Mallwyd), Morys ab Ieuan ab Einion, Dafydd Nanmor, Iolo Goch, Wiliam Llŷn, Owain Gwynedd, Syr Lewis Meudwy, Syr Phylip o Emlyn, Deio ab Ieuan Du, Bedo Brwynllys, Ieuan Dew Brydydd, Syr Robert Myltwn, Bedo Hafesb, Syr Rhys o Garno, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Gruffudd Phylip, Robin Ddu and Gruffudd ap Dafydd Fychan.

Barddoniaeth,

Transcripts by Ioan Pedr and others of 'cywyddau' by Thomas Prys, Gruffudd Hiraethog, Siôn Tudur, Ieuan Llwyd o'r T[y]wyn, Guto'r Glyn, Llywelyn Goch ap Meurig Hen, Richard Gruff[y]dd ap Huw, Dafydd ab Edmwnd, Gruffudd Kenrick Coch, Edmwnd Prys, Owain Waed Da, Hywel Cilan, Iorwerth Fynglwyd, Owain ap Llywelyn ap Moel y Pantri, Tudur Aled, Mor[y]s ab Ieuan ab Ein[io]n, Robert Leiaf, Ieuan Dyfi, Wiliam Llŷn, Huw Arwystli, Siôn Cent, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Dafydd Nanmor, Siôn Phylip, Rhys ap Hywel ap Dafydd ab Einion, Lew[y]s Môn, Syr Dafydd Owain, Gruffudd Gryg and Dafydd ap Gwilym.

Ioan Pedr and others.

Barddoniaeth,

Transcripts, mainly by Rhys Jones o'r Blaenau, editor of Gorchestion Beirdd Cymru (Amwythig, 1773), of 'cywyddau' and other poetry by William Llŷn, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Tudur Aled, Edward Morus [Perthi-llwydion], Gruffudd Hiraethog, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Gruffudd Gr[y]g, Dafydd ab Edmwnd, Lewis Daron, Lewis Menai, Sion Tudur, Goronwy Owen, Sion Dafydd Lâs, Thomas Prys, Huw Mor[y]s, Dafydd ap Gwilym, Dafydd Nanmor, Mor[u]s Dwyfech [Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion], Rhys Cain, Bedo Brwynllys, Bedo Aeddren, Ieuan Deulwyn, Gruffudd Llwyd ap Dafydd ab Einion, Edwart Urien, Sion Cain, Ieuan Dew Brydydd, Lewis Glyn Cothi, Lewis Trefnant, Maredudd ap Rhys, Tudur Penllyn, Ieuan ap Hywel Swrdwal, Llawdden, Owain Gwynedd, Sion Ceri, Syr Ifan [o Garno], Robin Ddu, Hywel [ap] Rheinallt, Gutun Owain, Guto'r Glyn, Huw Arwystli, Dafydd Ddu Hiraddug [Dafydd Ddu Athro], Ieuan ap Tudur Penllyn, Iolo Goch, Sion Cent, Ieuan Brydydd Hir [Hynaf], Huw Llwyd Cynfal, Gruffudd Llwyd ab Ieuan, Richard Cynwal, Huw Machno, Robert Dyfi, Iorwerth Fynglwyd, Syr Rhys o Garno, Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys, Richard Phylip, Evan Evans ('Ieuan Brydydd Hir'), Ieuan Du'r Bilwg, Aneirin Gwawdrydd, Taliesin, Morys ab Ieuan ab Einion, Deio ab Ieuan Du, Rhys Pennardd, Meil[y]r Brydydd, Cynddelw [Brydydd Mawr], Thomas Jones (Tregaron) ['Twm Sion Cati'], Wiliam Cynwal, Llywarch Hen, Bedo Hafesp, Huw Pennant, Edward Richard (Ystradmeurig) and David Richards ('Dafydd Ionawr').

Jones, Rhys, 1713-1801

Mysteria Kabalae Bardicae,

A manuscript in the hand of Lewis Morris ('Llewelyn Ddu o Fôn; 1701-65) based on a volume entitled 'Mysteria Kabalae Bardicae' and on other sources quoted by the scribe. It contains poetry by Taliesyn, Merddin, Rhys fardd, Gronw ddu o Fon, Ll'n ap Owain, Y Bardd Cwsg, Y Ffreier Bacwn, Robin Ddu, Davydd ap Gwilim, Llowarch Offeiriad, Iolo Goch, Sr Roger y ffeiriad, Huw ap Rhisiart ap Dld, Bleddyn Fardd, Gronwy Gyrriog, Gruffyth Gryg, Alis verch Gryffyth ap Ieuan, Iefan ap Rhydderch ap Ievan Llwyd, D'd Nanmor, Gvttor Glyn, Tvdvr Aled, Sion Brwynog, Gyttvn Owain, Tvdvr Penllyn, Gruffydd Llwyd ap Davydd ap Einion, Simwnt Vychan, Sion Keri, Ieuan ap Tudur Penllyn, Llewelyn ap Guttyn, Lewis Mon, Sion ap Howel ap Ll'n Vychan, Gruff. ap Ieuan ap Ll'n V'n, Rhys Meigen, Deio ap Ieuan Du, Lewis ab Edwart, Gronw ap Ednyfed, Sion Tudr, Bedo Eurddrem, Huw Arwystl, Ll'n Brydydd Hodnant, Robt. Puw, Edward Morris (Perthi Llwydion), Huw Morys, Lewis Morris, Rhys Cain, and anonymous poetry; 'Llyma freuddwyd Grono ddu o fôn'; 'Prophwydoliaeth Ddewi'; 'Prophwydoliaeth yr Eryr o Gaer Septon'; 'Prophwydoliaeth y Doctor Banystr'; 'Prophwydoliaethau Robin ddu'; a list of, and extracts from poems, by Dafydd Lloyd ap Llewelyn ap Gryffydd; 'Araith Iolo Goch'; notes from a manuscript in the hand of Thomas Prys of Plas Iolyn; 'The British Triades' translated from a copy in the hand of Mr [Robert] Vaughan of Hengwrt; 'Achau'r Cwrw a'i Fonedd a'i Hanes'; 'Some Remarks upon the Commodities of Anglesey, & Quaere wh. ye Laziness of the Inhabitants be not a great Cause of their Poverty & Want of Trade'; 'Achau Elsbeth Brenhines Lloegr'; etc. The volume was begun in 1726, and there are some additions to the year 1759. There are a few entries by Peter Bailey Williams (1821), and also by St Geo[rge] Armstrong Williams, who has included a short biography of Lewis Morris.

Llyfr Michael Prichard,

A manuscript described as 'Llyfr o hen areithiau a Chywyddau' in the hand of Michael Prichard of Llan Llyfni. It contains poetry, largely in the form of 'cywyddau', by Michael Prichard, Sion Phylipp, Sion Tydur, Rhys Cain, Huw Llwyd Cynfel, Robert ab Howel ab Morgan, William Llyn, Dafydd ab Euan ab Owen, y Rhys ab Ednyfed, Owen Griffith, Thomas Lloyd [recte Prys] (Plas Iolyn), Dafydd Manuel, Wmphrey Dafydd ab Ifan ('Clochydd Llann brenn Mair'), Elis Rowland, Gryffydd ap Llywelyn Fychan, Wiliam Cynwal, Edward ap Rhys, and Thomas Llwyd (Penmen), and anonymous poems; 'Hanes y Twrstan, neu araith S. Tudyr', 'Breuddwyd Sion Tudur', and 'Prognosticasiwn Sion Tydur'; and a mediaeval Welsh glossary ('Llymma bart o'r hen Gymraeg; ar iaith arferedig wrthi') extracted from a book of Thomas Price of Plas Jolyn. The volume was compiled during the period 1726-9. There are a few additions in other hands, among them 'englynion' in praise and in memory of Michael Prichard by William Elias, [Griffith Williams] ('Gutyn Peris'), etc. At the end are two incomplete indexes, the one by Michael Prichard and the other by Owen Williams, Waunfawr. The spine is lettered 'Michael Prichard MS'.

Miscellanea,

A volume containing miscellaneous prose and verse items in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') and consisting of two main sections pp. 1-282 and pp. 283 466. The contents of the first section, pagination in brackets, include notes headed 'South Walian Rural Poetry (Cerdd Deuluaidd)' (9-10); notes relating to the antiquity of the period of the formation of the Welsh language and to the use of the 'Silurian dialect' as the 'literary dialect of North Wales' in medieval times ? to circa 1400 with suggestions as to the reason for this and mention of a 'History of Wales or rather of Britain' by T. Price of Plas Iolyn (23-30); notes relating to features of the bardic 'Dosparth y Ford Gronn' (39); comments on the tradition relating to the original home of the 'Cymry of Britain' being 'Gwlad yr Haf' (46); a note on the expression 'Y mae wedi myned i Gaerffili' linking its origin with the activities of the Spencer family in that area (51); lists, in English and Welsh, of the five royal (or kingly or princely) tribes of Wales (54-6); an extract from a 'cywydd' allegedly composed by Lewis Morganwg to Sir Wiliam Herbert of Raglan with a note on a bardic meeting convened by the latter in which the said Lewis was licensed as 'pencerdd gwlad ar holl Forganwg a Gwent' and the order of bards and musicians was reorganised into a system subsequently adopted in Gwynedd and Powys (73-4); notes relating to an 'eisteddfod' held 'ym monachlog Pen Rhys yng Nglyn Rhondde' in which the bard Gwilym ab Ieuan Hen alias Gwilym Tew exhibited a system of strict metres exemplified in his 'awdl' to the Virgin Mary (75-7); examples of 'foolish attempts which I [Edward Williams] made in very early youth . . . to write English verse on the principles of Welsh versification' (81); brief notes relating to the Welsh bards Casnodyn, Trahaearn Brydydd Mawr, Addaf ap Dafydd, Gruffudd ap Addaf ap Dafydd, and Rhys Goch ap Rhiccert (82-3); brief notes referring to the 'new system of bardism' instituted by King Arthur and systems based on it, e.g. 'Cadair Tir Iarll' (83-4); a list of the seven ecumenical councils held, 314-553 (87); ? a copy of a proposed title-page for 'Gair ym Mhlaid y Bibl . . . Yn atteb i Lyfr Tomas Paine . . .' being ? an intended translation by E[dward] Williams ('Iolo Morganwg') of Bishop Richard Watson of Llandaf's work [An Apology for the Bible . . . Letters . . . to Thomas Paine] (88); a note recording the death, 22 December 1803, of John Williams [Edward Williams's brother] (88); a brief note on the bardic 'clerwr' (92); a note relating to the contents of 'Bonedd y saint', its publication in the 'Welsh Archaiology', and a version 'amplified or interpolated' by the insertion of 'legends of wonderful miracles' to be found in a manuscript called Llyfr Twrog of 'circa 1300 or rather later' (93); a brief general note on Welsh bards (96); statistics relating to world religions (97); lists of Glamorgan proverbs (99, 177-8, 192, 195-6, 219-20, 226-7, 231-2, 238); an anecdote relating to Thomas Wyndham of Clear Wall [co. Gloucester] and the payment of annuities to his family's retired servants (100); Welsh medicinal recipes (106, 125, 194); miscellaneous extracts headed 'Mangoffeion o Lyfr Ysgrif Prydyddiaith Daf. Jones Llanfair Dyffryn Clwyd sef nodau achlysurol (yn ysgol Rad y Cymry yn Llundain)' (115-19); a note on 'corfanau' (126); a list of seventy-five books, etc., with the superscription 'Edward Williams about the year 1798 sold Books and Stationary in Cowbridge and for a monthly order for books from London had the following from time to time amongst other orders' (128- 31); notes on the 'Clares, Lords of Glamorgan' (162-3); a note relating to Welsh pedigrees and their use to substantiate claims to land (164-5); data relating to Owen Glyn Dwr (166); a list of 'Glamorgan words and idioms' ( 171-2); the words and music of a dance tune 'Llanbedr ar fynydd, cainc ar fesur Triban' (173; see IM, t. 44); brief notes relating to the Cogan (later Williams) family from temp. Henry VII (175-6); transcripts of Welsh stanzas attributed to Dafydd Nicolas composed to exemplify 'Mesurau cerdd deuluaidd cyffredin ym Morganwg' with an added note by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (179-80); two lists headed 'Glamorgan words' and 'Enwau dirprwyiadol ym Morganwg' (181-3); a list of twenty-four names, etc., headed 'Awduron Dywenydd Morganwg' (187-8); (continued)

genealogical data headed 'Achau Morganiaid Tredegyr o Lyfr Mr. Cobb o Gaerdydd' (191); an anecdote relating to an unnamed incumbent of an unspecified parish in co. Glamorgan temp. Edward VI (193); notes relating to two eighteenth century 'eisteddfodau' held at Llansanffraid ar ogwr and Pont y Goetre Hen and to the Powel family of y Tonn Du and Y Goedtre Hen incorporating 'englynion' attributed to . . . Pywel and Benjamin Dafydd 'o Lynnogwr' (200-01); the words of a 'triban' set to music (203); the music of an air called 'Bwbach Darllain al. Bwbach darlludd' (204; see IM, t. 53, n. 38); a list of traditional customs in Glamorgan ('Arferion Morganwg') (208-09; see IM, tt. 38-40); a genealogy tracing the direct descent of Rhisiart Fychan, Iarll Carberry (earl of Carberry), fl. 1661, from Gwaithfoed, king of Caredigion, and a note on the arms of the said Gwaithfoed and his descendants (213-14); ? extracts from letters from Charles Winter [Arminian Baptist minister at Craig Fargod, co. Glamorgan] to Harri Charles referring to, inter alia, Rhys Dafydd [? Rees David, Arminian Baptist of the same period and area] (220-22); genealogical notes tracing the descent of Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd of Mathafarn [poet] and his descendants from Padarn Beisrudd (223-4); the words and music of an unnamed Glamorgan air (225); a short list of old churches ? in Glamorgan, a short list of Glamorgan place-names containing the element cog-, a note on George Morgan of Pen Cefn Cribwr, ? circa 1680, and two triads (230); a list of rhyming proverbs (233-5); a list of 'Silurian idioms' (237); a brief historical note relating to Swansea castle (242); a note relating to Siôn Cent, Dafydd Ddu 'o Hiraddug', and 'chwedl Einiawn ap Gwalchmai a'r Ellylles' (245); a note on Urien Rheged (247); information allegedly obtained from Mr. [Thomas] Richards of Llangrallo [co. Glamorgan], the lexicographer, concerning manuscripts in the library at Tre groes [near Pencoed, co. Glamorgan] (264; see TLLM, t. 105); a list of eighteenth century poets mainly of cos. Carmarthen and Glamorgan (266); transcripts of Welsh free-and strict-metre verse, sometimes a single 'englyn' or stanza or extracts from a poem, including verse attributed to Daf. ap Edmwnd or Morys Dwyfech, Y Tywysog Llywelyn ap Gruffudd, and Einiawn Offeiriad (120), [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (124, 174, 202, 211-12, 217, 228, 267-82), Lewys Fowel and Siôn Rhydderch (161), Rhys Brydydd and Owain Gwynedd (173), Wil Hopcin (184), Ieuan Tir Iarll or John Bradford (189-90), Lewys Wiliam, 'gwerthwr llyfrau o Ferthyr' ('Tribanau'r Hoywal newydd, a elwir yn Saesneg Canal, o Ferthyr Tudfyl . . . i Dre Caer Dydd . . .') (197-9), 'yr offeiriad Willams (sic) o Benarth . . . cylch 1715' (202), y Parchedig Thomas Wilkins (205), Jonathan Hughs (207), Deio ap Ieuan Du (219), Lewis Hopcin and Edwd. Evan (228), Siôn Thomas Harri (242), and Morys Jones 'o blwyf Llangathen' (246), and unattributed verse (103, 174, 184, 185-6, 202, 205, 206, 207, 225, 239-41); lists of Welsh words (9-60, 90, 122-3, 132-4, 160, 218, 243); and extracts from various printed works including [James] Currie: The Life of [Robert] Burns, Walter Nicol: The Villa Garden Directory, H. P. Wyndham: Tour thro Monmouthshire and Wales, The Monthly Magazine, The Encyclopaedia Britannica, the works of Sir William Jones, etc. P. 283 is inscribed 'Casgledydd Penn Ffordd Yn Cynnwys amrafaelion o Goffadwriaethau a Sylwadau perthynol gan mwyaf i Forganwg sef Hynafiaethau, Prydyddiaeth Sathredig, Diarhebion, Geiriau ag ymadroddion Cymreig, Ceinciau ac erddiganau, hen Ddefodau ag arferion, Enwogion, ag hynodion o wyr a phethau, Hen Gestyll, Hen adeiliadoedd eraill, Hen orseddau, Cromlechau, etc., ynghyd ac amrafaelion o frasnaddiadau Cerdd dafawd Iolo Morganwg . . . 1800' (see IM, t. 67) and this appears to be the 'title-page' for the section now paginated 307-466 (previously 1-158) a list of the contents of which is to be found on pp. 285-8. Included are, pagination in brackets, lists or groups of Welsh proverbs or idiomatic expressions (309, 318, 320, 326, 343-4,347-9 373 376 379 382 411, 414-16, 428, 443-5, 454-5); groups or lists of Welsh words or phrases (309, 327, 338, 339 374-6, 377-8, 381, 413, 419, 428 446-7); (continued)

a short list of sayings attributed to Charles Winter aforementioned Arminian Baptist minister of Craig Fargod church [co. Glamorgan], circa 1750 (310); notes on a tradition relating to nine mounds associated with King Arthur in South Wales (316); an anecdote relating to a 'safe-conduct' given by Wm. Davies, incumbent of Llangyfelach, 1770, to an Englishman called Wiliam Hopman to travel from Llangyfelach to Llanymddyfn (319-20); a list of antiquities, etc., [in co. Glamorgan] (340-42); an anecdote relating to a visit by Siencyn Tomas, dissenting minister from co. Cardigan, to an 'eisteddfod' at Pil [co. Glamorgan] with a copy of an 'englyn' of welcome to him attributed to Siôn Rhydderch (343); notes relating to the locations of meetings of poets ('cyrddau prydyddion') held in co. Glamorgan (345); extracts from a pedigree of the family of Syr Rhys ap Thomas (349); a list of six principles headed 'Cyfraith Morganwg' (382); a brief note on the meeting house at Botffordd [co. Glamorgan] built in 1739 (383); an anecdote relating to Sir Wiliam Lewys of Gilfach Fargod and his attempt to apprehend parishioners of Gelligaer [co. Glamorgan] who were attending a service in a [dissenting] meeting house temp. Charles or James II (383); a note relating to the erection of a [dissenting] meeting house at Coed y Cymmer [co. Brecknock] in 1747 (383); an anecdote relating to the minister of a [dissenting] congregation at Sychbant, Mynydd yslwyn [co. Monmouth], temp. Charles II, with brief comments on the activities of bailiffs and constables with regard to dissenters during that period (384); a list of Glamorgan medicinal recipes ('Meddyginiaethau cyffredin yin Morganwg') (412); notes relating to Welsh harps including the triple harp, and to harpists named Elis Siôn Siamas of Llanfachreth, co. Merioneth, temp. Queen Anne, Siôn Siams, and Gruffudd Evan of Llanwynno [co. Glamorgan] (417-19); a list of names of places, rivers, etc., in co. Glamorgan (429-31); a list of four Welsh triads (447); notes relating to a Glamorgan harvesting custom (448); an extract from 'Brut y Tywysogion' re the Lord Rhys's 'eisteddfod' held in Cardigan (449); a description of a traditional game or pastime called 'Brigant neu chware'r Brigant' with the words and music of an accompanying song (450-52; for the text and comments see D. S[ilvan] E[vans]: 'Chwareu Brigant', The University College of Wales Magazine, vol. III, pp. 159-63; see also IM, t. 53); a further brief note relating to Glamorgan pastimes (452); lists of rivers, mountains, and castles in co. Glamorgan (461-4); transcripts of Welsh poems in strict and free metre including verse attributed to David Davies of Castell Hywel (306), William Moses 'o Gethin ym Merthyr Tudfyl neu Gwilym Glynn Taf' (307-09, 310, 314), Dafydd Nicolas (311-12, 321-3, 324, 339, 386, 449, 466), Dafydd Williams 'o Bont Run' (312 ), Edward Efan 'o Aberdar' (313), Thos. Llen 'o Regoes' (313, 337), Rhys Morgan 'o Bencraig Nedd yn eisteddfod Y[s]trad Dyfodwg, 1751' (314-15), Efan Siencyn Dafydd (317), [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (325, 328-37, 350-62, ? 362-9, 370-71, 379-80, 385-6, 387-408 (a sequence of one hundred and sixty tribannau entitled 'Tribanau Mebinogaidd Iolo Morganwg sef Tribanau Diarhebol'), 409-10, 420-21, 432, 438-41, 456, 466), Wm. Efan ( 338), Llywelyn 'o'r Canerw' (345), Morgan Wiliam 'o Gogyrwen' (379), Efan Thomas 'o Lan y Lai' (425), Ann Llywelyn 'o'r Blue Bell' (432), Iorwerth ab Ioan (435), Siôn Bwl 'o Lantrisaint' (453), Thos. Wiliam 'o Dregolwyn' (456), Dafydd o'r Nant (456), Huw Morys (456), ? Edward Evan (458-9), and Llelo Llwnc y Trothwy (465-6), and unattributed verse (312, 313, 317, 323, 324, 325, 327, 346, 372, 432, 442, 449, 457-60); and the words and music of airs called 'Cainc ar y Clych ym Morganwg' (413), 'Can Crottyn y Gwartheg neu Y Fuwch wynebwen lwyd' (421-2; see IM, t. 64, n. 55), 'Canu bachgen y Felin' (422-3), 'Can y Maensaer neu'r Maensaer mwyn' (424-5; see IM, t. 64, n. 55, and tt. 360-61), 'Can yr Angylion' (433), 'Cainc yr odryddes' (435; see IM, tt. 60-64), and 'Cainc y Cathreiwr' (436; see again IM, tt. 60-64), and of 'Salm ar y Bader' by 'Iolo Morganwg' (437-8).

'Iolo Morganwg'.

Barddoniaeth a rhyddiaith,

Forty-four loose leaves (many imperfect and stained) and a fragment containing miscellaneous material in a number of ?late sixteenth and seventeenth century hands. The contents include notes in English and Welsh on palmistry; transcripts, largely incomplete, of Welsh poems in strict and free metres by ? Owen Jones, Griff. ap Dd. Fychan, ? Willi[am] ffylyp, Dd. Llwyd ?Lln. ap Owain, Robin Ddu o Fôn, David Lloyd ap Lln. ap Griffith, Thomas Price, Owen Gwynedd, Wiliam Llyn, Sowdwal, Siôn Keri, Siôn Tudur, Tomas Brydydd, Doctor Siôn Kent, Siôn ap Howel, Gruffudd Hiraethoc, Rys Kain, and Edw[a]rt Maelor; transcripts of two 'englynion', one in English and one in Latin; etc. The inscription 'Hwn o Lyfr Meyryg Dafydd, July 1821' (in the hand of Edward Williams) appears in the volume.

Llyvyr Jams Dwnn,

A manuscript containing poetry by Siâms Dwnn, Huw Arwystli, Gruffydd Phylip, Dafydd Nanmor, Dafydd ap Gwilym, Guto'r Glyn and others Pp. 1-498 are in the hand of Siâms Dwnn (see p. 457); pp. 499-521 are in the hand of 'Tho: P.' [Thomas Prys]; and pp. 521, ll. 10-542 are in a hand resembling that of Siôn Cain. At p. 238 some lines are given in fragments only, the scribe's original being imperfect. Prophecies, including those attributed to Merlin and Taliesin, are listed on pp. 507-520. At p. 521 is a copy of a letter from Thomas Prys to his 'cosin Lewis Evans'.

Siâms Dwnn, Thomas Prys and ?Siôn Cain.

Brut y Tywyssogion

The first of two volumes (see also NLW MS 1975B) containing an account, in the autograph of Evan Evans (Ieuan Fardd), of volumes I-VII of the Sebright Manuscripts ('being Edward Lhuyd's MSS' (p. 17)), with some extracts (pp. 17-79); and the beginning of a transcript of Brut y Tywysogion from the Red Book of Hergest (pp. 81-278); etc.

Barddoniaeth,

Transcripts by Owen M. Edwards and another of 'cywyddau' by John Cent, John Vaughan o Gairgai, William Phylip, William Wynn, Rowland Hugh, Thomas Prys, and Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd (Dafydd Llwyd, Mathafarn); and 'englynion' and an elegy by Thomas Edwards ('Dochan Fardd').

O. M. Edwards and others.

Cywyddau a baledi,

Transcripts mainly by [Sir] Owen M. Edwards of poetry by Ellis Cadwaladr, William Cadwaladr, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd [Dafydd Llwyd, Mathafarn], Dafydd Nanmor, John Edwards, Elis y Cowper, Gruffudd Hiraethog, Guto'r Glyn, Gutun Owain, Iolo Goch, Hugh Jones, 'Mr. Lewis curad Cerrig y Drudion', Lewis Glyn Cothi, Mathew Owen, Gruffydd Phylip, Siôn Phylip, William Phylip, Edmwnd Prys, Thomas Prys, Robert Siôn Owen, Ellis Rowland, Simwnt Fychan, Siôn Dafydd Las [John Davies], Tudur Aled and John [Siôn] Tudur.

O. M. Edwards and others.

Barddoniaeth Gymraeg

  • NLW MS 16251B.
  • File
  • [1730x1790]

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg a chynghorion meddygol a ddangoswyd, yn ôl nodyn (f. 63 verso) gan John Jones (Jac Glanygors), i John Edwards (Siôn Ceiriog) yn Llundain, 11 Gorffennaf 1790. = A volume containing poetry in Welsh and medical recipes shown, according to a note (f. 63 verso) by John Jones (Jac Glanygors), to John Edwards (Siôn Ceiriog) in London, 11 July 1790.
Mae'r gyfrol yn cynnwys cywyddau ac englynion o'r 16 gan. hyd at 18 gan., gan gynnwys gweithiau Gruffydd ap Ieuan ap Llywelyn Fychan, 'Syr' Dafydd Owain, Siôn Tudur, Simwnt Fychan, Thomas Prys o Blas Iolyn, William Phylip, ac Ellis Rowland o Harlech (ff. 1-41), ac englynion Saesneg (f. 1 verso); ceir rysáit llawfeddygol ar f. 7, cynghorion meddygol rhwng ff. 41 verso a 63 verso, a nodyn, 28 Gorffennaf 1790, gan David Samwell (Dafydd Ddu Feddyg) ar f. 64; fe nodir rhai o'r cerddi a'r ryseitiau ar dudalen gynnwys (f. 66 verso). = The volume comprises 'cywyddau' and 'englynion' from 16 cent. to 18 cent., including the works of Gruffydd ap Ieuan ap Llywelyn Fychan, 'Syr' Dafydd Owain, Siôn Tudur, Simwnt Fychan, Thomas Prys of Plas Iolyn, William Phylip, and Ellis Rowland of Harlech (ff. 1-41), and English poetry written in the 'englyn' metre (f. 1 verso); a veterinary recipe is included on f. 7, medical recipes between ff. 41 verso and 63 verso, and a note, 28 July 1790, by David Samwell (Dafydd Ddu Feddyg) on f. 64; some of the poetic works and recipes are listed in a contents' page (f. 66 verso).

Mân Lyfrau Dewi Fardd ...

A composite volume comprising: (I) Four booklets in the hand of David Jones ('Dewi Fardd', 1708?-85), Trefriw containing an incomplete text of his '[Cronicl] Hanes [Cymru] a'i Thrig[olion] er amser Julius Caesa[r] hyd amser neu Deyrna[siad] y Brenhin Iago y Cyntaf'; a 'cywydd' by Tho. Prys; an incomplete list of titles (pp. 484-526) in David Jones : Blodeu-gerdd Cymry (Y Mwythig, 1759); and carols, etc., among them 'Newyddion Gyng'aneddau' by David Jones. (Ii) A booklet largely in the hand of Evan Thomas (ob. 1781), Cwmhwylfod, Sarnau, near Bala containing extracts from Y Drych Cristianogawl (Rhotomagi, 1585); and poetry in strict and free metres by Evan James, Sr. Rogier, Edward Sam[ue]l, Dafydd yn Ifan ('o Lanfair Careinion'), Edwart Moris, John Edward Ma..., Hugh Hughes and John William(s); and anonymous compositions, among them a 'Hymn yngulch duwdod Iesu Grist ...'. The spine is lettered 'Mân Lyfrau Dewi Fardd ac eraill'.

Barddoniaeth,

An imperfect composite volume largely in the hand of David Rowland, Bala, and begun by him probably in 1757. It includes 'cywyddau' and other poems in strict metres by Owen Griffith (Gruffudd), Gwerfil Vachan ('Gwyrfyl merch Howel Vaughan o flodwal', 1590), Tudur Aled, Mr William Wynne, David ab Gwilim, Edward Maurice, Owen Gwynedd, Ned Rowland, Rowland Hughes 'or Graienun' (1758, 1776), Taliesin, Sr Roger, John David, Meredyth ap Reec, Humphrey Dafydd ab Evan, Dafudd Nanmor, Robert Lewis (1767), Robert William(s) (1768), Rice Jones 'or Blaene' (1774), etc.; poems in free metres ('carolau', 'dyriau', 'tribannau', etc.) by Maurice Richard, Robert Sion Evan (1668), Rowland Hughes, Lewis Morris ['Llywelyn Ddu o Fôn'], Hugh Hughes ['Y Bardd Coch o Fôn'], Gwilim ab Ierwerth (William Edwards 'o Lanfawr'), John Dafudd lâs ('pan oedd yn gwisgo Lifre Hugh Nanau Esqr.'), Ellis Roberts, William Pirs Dafydd, and Hugh Jones (Llangwm), together with several anonymous 'cerddi'; and prose texts comprising an extract from the parish register of 'Tre Gwayan', Anglesey, 2 March 1581[/2] ('Fe fu farw hen wr ymhlwu Tregauan yn Sir Fôn un William ab Howel ab Dafydd ab Ierwerth, ai oed yn : 105 : o flynyddoedd, ag fe fu yn briod dair gwaith ...'), traditional lore in connection with two lakes in Snowdonia ('yn yr Ryri') called 'y Dulyn' and 'ffynnon y llyffaint' (... 'allan o hên lyfre Thomas Price o Blâs Iolyn Esqr'), 'Rhinwedd y Ceiliog', 'Dyma hanes Peilatus ap Jerus' ('medd llyfr Antwn o Went'), 'Dyma Hannes yn dangos fel yr aeth Joseph i brynu lliain gan Sydonia I amdoi Corph Crist', 'Dechreu Araeth Wgan', and an anecdote testified by Richard ap John 'o Llanganhafal yn nyffryn Clwyd' concerning a five years' old boy of Llanfachreth in Merioneth who in 1615 could play the harp 'yn Gynghaneddol Gowir Dane'. There is also a list, in a later hand, of preachers and their texts at a [Methodist Association, c. 1800, and an inset of 12 pp. in the hand of 'Huw ap Huw' [i.e. Hugh Hughes, 'Y Bardd Coch o Fôn' containing elegies to Lewis Morys ['Llywelyn Ddu o Fôn'] by Gronwy Owen and the scribe. The volume is lettered 'Cerddi Cymraeg'.

Miscellanea,

A composite volume containing miscellaneous notes, jottings, etc., of an extremely varied nature in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Included, pagination in brackets, are small groups or short lists of Welsh words sometimes with English definitions and sometimes with illustrative extracts from the works of Welsh poets, grammatical notes, etc. (41-2, 51, 55, 63-4, 72, 85-6, 89-93 99, 163-6, 168, 171-3, 178); transcripts of 'englynion' attributed to Iorwerth ab Sierlyn 'uwch benn Bedd Siôn Ceiriog . . . 1792' (54) and Huw Llwyd Cynfel (187); extracts consisting of single stanzas, couplets, or even single lines from the works of the Welsh poets D[afydd] ab G[wily]m, W[ilia]m Cynwal, Gruff. ab . . . ab Tudur, Lewys Morys, Edm[wn]d Prys, and [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (38-41), Gwalchmai (48), Wm. Midd[leto]n (49), Thos. Prys of P[las] Iolyn (50), Howel ab Owain Gwynedd (52-3), Iolo Goch or Gruff. Llwyd ab Daf ab Einion (63), Llen. Moel y Pantri, Tudur Aled, and Guttun Owain (to illustrate specific words) (85-6), ? Thos. Redwood (93), and Teilo Sant (95); transcripts of English verse including anonymous stanzas (41), four stanzas with the superscription 'Question in Arithmetic from the Welsh' ( 87), an epitaph by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (95), and a stanza again by 'Iolo Morganwg' (187); miscellaneous items including a list of six principles headed 'requisites of Language by Ed. Wms.' (17), notes relating to bardic ceremonial (20), two bardic triads (38), notes relating to the division of a community into four classes, viz. grand jurors, jurors, private citizens, and subjects, and their roles in government (45- 6), notes relating to mottoes and titles of bardic 'gorseddau' (56-9), a note on metempsychosis (60), a list of twenty books and authors with a note written sideways in the margin 'Books and Authorities for the History of the Bards' (73), brief notes referring to old inscriptions [in Britain], the features called Caer y Vynwent and Maen y chwyfan in co. Flint, the administration of the Isle of Man, and the Picts (77-80), a brief note relating to medieval North Wales prose (86), notes headed 'August 30th 1808' containing brief topographical, agricultural, etc. memoranda referring to places called Bryn y Menyn [on] Coettre Hen Estate, Cefn Hirgoed, and Hirwaen [? co. Glamorgan] (90), a brief note relating to 'chware cnau mewn Ilaw Morganwg' (93), lists of subject or chapter headings for a ? four - volume work to be divided into 'Volume of Welsh Tracts Translated', 'Historical Volume', 'Vol. III. Barddoniaeth amrafaelion oesoedd a Thestunau', and 'Volume IV' (no headings but to contain sections on, or relating to, 'Meddygon Myddfai', 'Cato Gymraeg', 'Trin Perllanau', 'Hen arddoriaeth', etc.) (94), a brief note on influences on North Walian and South Walian poetry (95), a note on the number of letters in the ? Welsh alphabet at various times (96), a Welsh bardic triad (96), a short list of Welsh proverbs (97), a note referring to the state of the Welsh language and the language of the Normans at the time of the Norman settlement in Wales, the adoption of Welsh by Norman authors such as, allegedly, Robert, earl of Glo[uceste]r, Walter de Mapes, Robert, duke of Normandy, etc. (98), a list of various taxes or fees, e.g. churchwardens' rate, fees for notices to quit, charges for parish register certificates, etc. (100), brief notes relating to the functions of the 'Penrhaith, the most ancient Title of sovereignty in Britain, i.e. Chief or Foreman of the Rhaith or Senatorial Assembly', the lesser officials called 'pencenedl', the assembly called 'Rhaith Gwlad', etc., references to the allegedly false views of the seventeenth century antiquary Robert Vaughan of Hengwrt on these matters in his book British Antiquities Revived, and more general remarks on 'monokingism' and what is termed 'natural Government, not hereditary, not elective' (101-07), a brief note relating to 'corfannau' ( 110), notes referring to scripts of ancient inscriptions headed 'Saxon Characters' (111-112), a note relating to 'Englynion byrron' and 'Englynion hirion' in Glamorgan and the defining of certain types of 'odlau' by . . . Swrdwal (113), a note relating to the word 'rhath' and to the village and church of Rhath near Cardiff (120), statistics relating to the religions of the world 'From Malte Brun's System of Universal Geography, Paris, 1816' (125), a list of various bardic 'cylymau' headed 'Cwlm Eisteddfod, cwlm gorsedd' (166), a note headed 'Sapiential and Satyrical Triades' (167), a list of ten subject or chapter headings under the general superscription 'Collections for a History of the Ancient British Bards and Druids' (169-70), three lists of Welsh historico-literary material and / or authors under the headings (1) 'Oldest Documents', (2) 'Northwalian Grammars', and (3) 'Southwalian recent' (170), a note containing generalisations concerning the Welsh language (179-80), and other miscellanea; extracts from a variety of printed sources including [Henry Home] Lord Kaimes: Elements of Criticism, [John] Lempriere: A Classical Dictionary, [Paul Henri] Mallet: Northern Antiquities, Monthly Review, Month[ly] Mag[axine], The Edinburgh Review, The Critical Review, Courier, and Thomas Langley: [An Abridgement of the Notable Worke of] Polidore Vergile; etc.

'Iolo Morganwg'.

Barddoniaeth,

A collection of 'cerddi', 'englynion', and 'cywyddau', written about 1800, including poems by John Griffith, Llanddyfnan, John Dafydd Laes (Bardd Nannau), Thomas Prys (Plas Iolyn), Lewis Glyn Cothi, Siôn Tudur, Jonathan Hughes, Llewelyn ap Guttyn, Telynior Llwydiarth, Ieuan Fardd, John Rhydderch; 'caniad Mair' and 'Caniad Simion'; 'Cyneddfau amryw barthau Cymru'; and a copy of an inscription on the tomb of Mo: Lloyd, Cerrig Ceinwen, 1647.

Results 1 to 20 of 53