Showing 651 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Papurau Annie J. Parry,

 • GB 0210 ANNJRRY
 • fonds
 • 1874-1907 /

Papurau'n ymwneud â gyrfa academaidd Annie Julian Parry, 1906-1934, a'i gwaith fel athrawes, a phapurau'n ymwneud â'i rhieni, 1874-1907 = Papers relating to the academic career and to the work as a school teacher of Annie Julia...

Parry, Annie Julian, 1889-1972.

Papurau Anthropos

 • GB 0210 ANTHROPOS
 • Fonds
 • 1869-1944

Papurau Anthropos, 1869-1944, yn cynnwys gohebiaeth, 1869-1944, a llythyrau o gydymdeimlad at ei weddw, 1944; papurau personol eraill, 1878-1944, yn cynnwys dyddiaduron, llyfrau nodiadau ar bynciau llenyddol a diwinyddol; torion o'r wasg, 188...

Anthropos, 1853?-1944.

Papurau Ap Nathan,

 • GB 0210 APNATHAN
 • fonds
 • 1868-1959 (crynhowyd [c. 1905]-1959) /

Papurau'r Parch James Ednyfed Rhys (Ap Nathan), a phapurau'r unigolion canlynol a ddaeth i'w feddiant: y Parch. Evan Rees (Dyfed), Jonathan Rees (Nathan Wyn), David Watkin Jones (Dafydd Morganwg) a Thomas Jones, Trealaw. Mae papurau...

Y Parch. James Ednyfed Rhys (Ap Nathan); y Parch. Evan Rees (Dyfed); Jonathan Rees (Nathan Wyn); David Watkin Jones (Dafydd Morganwg); Thomas Jones, Trealaw.

Papurau Glyn M. Ashton,

 • GB 0210 ASHTON
 • fonds
 • 1910x[1991] (crynhowyd [1930x1991]) /

Mae papurau Glyn M. Ashton a dderbyniwyd yn 1992 yn cynnwys ei bapurau ymchwil, ynghyd â nifer o ysgrifau ac adolygiadau, gweithiau llenyddol, sgriptiau radio, gohebiaeth a deunydd printiedig. -- Mae'r papurau a dderbyniwyd yn 2001 yn cynnwys...

Ashton, Glyn M

Cofnodion yr Atlas Cymraeg

 • GB 0210 ATLASCYM
 • fonds
 • 1979-1984

Cofnodion gweithgor golygyddol yr Atlas Cymraeg, gan gynnwys drafftiau o destun yr Atlas wedi eu golygu, cofnodion cyfarfodydd, adroddiadau a gohebiaeth.

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru.

Papurau Angharad Tomos

 • GB 0210 ATOMOS
 • fonds
 • 1979-1998

Mae'r fonds yn cynnwys nodiadau a drafftiau llawysgrif a theipysgrif o rai o gyfrolau a sgriptiau Angharad Tomos, 1986-1997, gan gynnwys dau ddarn sylweddol o waith anghyflawn ac anghyhoeddedig. Ceir un ffolder o'i herthyglau ar gyfer Y ...

Tomos, Angharad, 1958-

CMA: Cofysgrifau Eglwys Babell, Pont Siôn Norton

 • GB 0210 BABELL
 • fonds
 • 1906-1948

Cofysgrifau eglwys Babell, Pont Siôn Norton, 1906-1948, yn cynnwys cyfrifon a chasgliad y Weinidogaeth.

Eglwys Babell (Pont Siôn Norton, Wales)

Sgriptiau BBC (Cymru/Wales) Scripts,

 • GB 0210 BBCSCRIPTS
 • fonds
 • 1932-1993 /

Sgriptiau a chopïau o sgriptiau, yn Gymraeg a Saesneg yn cynnwys sgyrsiau, 1937-1975; dramâu, 1937-1975; rhaglenni nodwedd, 1937-1975; sgyrsiau nodwedd, 1938-1975; Awr y Plant (sgyrsiau; storiâu, dramâu a rhaglenni nodwedd; ac amrywiol), 1932-1974...

BBC Wales.

Dyddiaduron Teulu Bebb, Blaendyffryn,

 • GB 0210 BEBBYN
 • fonds
 • 1887-1940; 1987 /

Dyddiaduron Edward H. Bebb, 1887-1899; dyddiadur Anne Bebb, 1903; dyddiaduron William Breeze Bebb,1910-1940, a nodiadu teipysgrif Bethan Bebb yn seiliedig at y dyddiaduron [1987] = Diaries of Edward H. Bebb, 1887-1899; diary of Anne Bebb, 1903; di...

Bebb, Edward Hughes, d. 1902

CMA: Cofysgrifau Capel Beddgelert

 • GB 0210 BEDERT
 • fonds
 • 1873-1998

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â gweinyddu Capel Beddgelert a threfnu cyfarfodydd a gwasanaethau. Mae hefyd yn cynnwys llyfrau cyfrifon ysgrifennydd y 'Cyfarfod Ysgolion', sef cyfarfod chwarterol Ysgolion Sul Beddgele...

Capel Beddgelert (Beddgelert, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Berea, Glanadda, Bangor

 • GB 0210 BERDDA
 • fonds
 • 1856-2000

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion gweinyddol, 1866-1989, gan gynnwys cofrestri'r capel, 1866-1974, a chofnodion pwyllgorau amrywiol, 1891-1971; cofnodion ariannol, 1856-2000; hanes yr achos a'r capel, 1935-1975; a phapurau amrywiol, ...

Berea (Church : Bangor, Wales)

Papurau W. Berllanydd Owen

 • GB 0210 BERWEN
 • Fonds
 • 1929-1984

Papurau Berllanydd, [1929]-1984, yn cynnwys dyddiaduron, 1929-1933,1935-1970, 1982-1984, papurau personol yn cynnwys copïau o'i ewyllys,1981,nodiadau ar gyfer pregethau, anerchiadau crefyddol a gwaith bugeiliol, barddoniaeth a deunydd eistedd...

Owen, W. Berllanydd (William Berllanydd), 1899-1984.

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Aberdâr,

 • GB 0210 BETDAR
 • fonds
 • 1860-1970 /

Cofysgrifau Capel Bethania, Aberdâr, yn cynnwys llyfrau cofnodion, 1922-1966; cofnodion ariannol, 1860-1970; ac ystadegau'r Capel, 1898-1932.

Bethania (Church : Aberdare, Wales).

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr

 • GB 0210 BETDWR
 • fonds
 • 1851-1999

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â gweinyddu'r Capel a'r Ysgol Sul, [c.1851]-1999.

Eglwys Bethel, Heol Tre-Dŵr (Water Street, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Dyserth

 • GB 0210 BETDYS
 • fonds
 • 1854-1974

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau gweinyddol ac ariannol Eglwys Bethel, Dyserth. Ceir yn eu plith llyfrau cyfrifon, 1854-1951, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1915-1967, cofrestri eglwysig, 1900-1974, llyfrau cofnodion, 1916-1966, a thaflen...

Eglwys (MC) Bethel (Dyserth, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethania, Bargoed,

 • GB 0210 BETHBARG
 • fonds
 • 1876-1971 /

Cofysgrifau Eglwys Bethania, Bargoed, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1903-1951; cofnodion ariannol, 1876-1971; a phapurau cynnar, 1876-1881, yn ymwneud â sefydlu'r Eglwys, gan gynnwys hanes yr Eglwys, gohebiaeth a chofnodion y cyfarfod cyntaf.

Bethania (Church : Bargoed, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Corris Uchaf

 • GB 0210 BETHCU
 • fonds
 • 1897-1919

Mae'r fonds yn cynnwys Cofrestr Aelodau Cymdeithas Dirwestol y Methodistiaid Calfinaidd, 1897-1919, a Llyfr Casgliad yr Ugeinfed Ganrif, 1901-1903.

Capel Bethania (Corris, Wales)

Sgriptiau Bethan Phillips,

 • GB 0210 BETIPS
 • fonds
 • [1987]-[1991] /

Drafftiau o sgriptiau i'r 12 pennod o Dihirod Dyfed, [1987]-[1991], yn ogystal â theipysgrifau a llawysgrifau o rai penodau o'r llyfr o'r un enw, [1991]; torion papur newydd yn ymwneud â'r gyfres gyntaf,1987-1989, a llungopi o&...

Phillips, Bethan.

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Talsarnau

 • GB 0210 BETTAL
 • fonds
 • 1837-1865

Mae'r fonds yn cynnwys adysgrifau, 1807-1865, o gofrestri genedigaethau a bedyddiadau Capel Bethel, Talsarnau.

Bethel Chapel (Talsarnau, Wales)

Results 21 to 40 of 651