Showing 658 results

Archival description
Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Barddoniaeth Gymraeg (Casgliad William Bodwrda),

 • NLW MS 16129D.
 • file
 • 1958.

Copi ffotostat o 'Harvard MS Welsh 8,' sef cyfrol yn perthyn i gasgliad llawysgrifau William Bodwrda yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg gan feirdd o'r 14 gan. hyd at 17 gan., a gopïwyd [1640x1660]. = A photostat facsimile of 'Harv...

Bodwrda, William, 1593-1660

Barddoniaeth Gymraeg a Saesneg,

 • NLW MS 23940A.
 • file
 • 1829-[1830au].

Cyfrol, 1829-[1830au], o bosib yn llaw un Richard Prichard, yn cynnwys copïau o farddoniaeth Gymraeg (ff. 1-6 verso) a Saesneg (ff. 18 verso-22 verso). = A volume, 1829-[1830s], possibly in the hand of one Richard Prichard, containing copies of po...

Barddoniaeth John Jones, Glanygors,

 • NLW MS 23942B.
 • file
 • [1795]-[1811] /

Llawysgrif yn cynnwys pump cerdd ar hugain, [1795]-[1811] (dyfrnod 1795), yn llaw John Jones (Jac Glan-y-Gors), gan gynnwys tair cerdd ar ddeg nad ydynt, fe ymddengys, wedi eu cyhoeddi (ff. 1-39 verso); dyddiwyd y cerddi 1790-1811. = A volume cont...

Jones, John, 1766-1821.

Barddoniaeth a chaneuon.

 • NLW MS 14402B.
 • File
 • [1780au]

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth a chaneuon yng Nghymraeg a Saesneg, ynghyd â rhai testunau rhyddiaith Cymraeg, a gopïwyd, [1780au], gan Humphrey Jones o Gastell Caereinion, sir Drefaldwyn. = A volume of Welsh and English poetry, with some Welsh pro...

Jones, Humphrey, 1719-1810.

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 16799D.
 • file
 • 1733-[1970].

Casgliad o farddoniaeth amrywiol, 1733-[1970], yn tarddu o nifer o ffynhonnellau, wedi eu derbyn rhwng 1910 a 1970 a'u hel gyda'u gilydd yn y Llyfrgell Genedlethol. = A collection of miscellaneous poetry, 1733-[1970], derived from variou...

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 14918B.
 • file
 • 1902-[1917].

Casgliad o dair cerdd holograff Cymraeg, 1902-[1917], a roddwyd i'r Llyfrgell Genedlaethol gan wahanol ffynonellau rhwng 1934 a 1956. = A collection of three holograph Welsh poems, 1902-[1917], received by donation from various sources by the...

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 21702E.
 • File
 • 1663-1994

Barddoniaeth o'r ail ganrif ar bymtheg hyd yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys gweithiau gan Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Le...

Llwyd, Alan.

Bocs Pen-blwydd Arad Goch,

 • NLW ex 2746.
 • file
 • 2010.

Bocs Pen-blwydd Cwmni Theatr Arad Goch yn Ugain Oed. Bocs mawr lliwgar yn cynnwys deunyddiau amrywiol i ddathlu pen-blwydd Arad Goch yn 20 oed.

Cwmni Theatr Arad Goch.

Brad,

 • NLW ex 2795.
 • file
 • [1958] /

Proflenni gali o ddrama Saunders Lewis gyda nodiadau, a nodyn yn llaw'r dramodydd yn gofyn am broflen ychwanegol.

Lewis, Saunders, 1893-1985

Brawdoliaeth gyffredinol,

 • NLW ex 2638.
 • file
 • [?1897] /

Llyfr nodiadau, [?1897], yn cynnwys cerddi amrywiol, gan gynnwys enghraifft wych o gerdd hir yn nhraddodiad yr arwrgerdd yn dwyn y teitl 'Brawdoliaeth gyffredinol', o bosib gan William Davies, Bronheulwen, Llanidloes ['Brawdoliaeth ...

Davies, William.

Bydd yn Wrol,

 • NLW ex 2827.
 • file
 • 1996 /

Sgript a sgript camera (ail ddrafft) y ffilm 'Bydd yn Wrol' gan John Owen, 1996, wedi ei chynhyrchu gan Terry Dyddgen-Jones, cynhyrchiad HTV ar gyfer S4C, ac a enwebwyd ar gyfer gwobr y ffilm deledu orau yng Ngŵyl Prix Europa TV Festival...

Owen, John, 1952-

Byw yn y Wladfa,

 • NLW ex 2567.
 • file
 • [2004]-[2008] /

Copi o sgwrs a luniwyd yn wreiddiol gan Glenys Jones ar achlysur dathlu canmlwyddiant sefydlu'r Wladfa yn 1965 ond a addaswyd ar ôl ei marwolaeth yn 2004. Ymfudodd i Lerpwl o Batagonia a bu'n siarad gyda gwahanol gymdeithasau yng Nglanna...

Jones, Glenys, d. 2004.

CMA: Cofnodion Capel Newydd y Brithdir, Gwynedd

 • GB 0210 NEWBRI
 • fonds
 • 1912-2000

Mae'r fonds yn cynnwys llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1912-1973, llyfrau cyfrifon, 1912-2000, Capel Newydd y Brithdir, ynghyd â phapurau'n ymwneud â gwerthu'r Foelas (Tŷ'r Gweinidog), 1971-1973.

Capel Newydd y Brithdir (Brithdir, Gwynedd, Wales)

CMA: Cofnodion Capel Y Morfa, Abergele

 • GB 0210 MORELE
 • fonds
 • 1930-2003

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau Capel y Morfa, Abergele, gan gynnwys dau lyfr cofnodion, 1930-1996, dau lyfr cyfrifon, 1967-2002, pamffledi yn ymwneud â hanes y capel a'r henaduriaeth, 1966-2003, a phapurau perthnasol eraill, 1966-2003.

Morfa (Church : Abergele, Wales)

CMA: Cofnodion Eglwys Seilo, Llandudno,

 • GB 0210 SEILLAN
 • fonds
 • 1854-2000 /

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1854-2000, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1899-1957, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau, cofnodion pwyllgorau a phapurau yn ymwneud â chymdeithasau'r Eglwys. = The fonds comprises t...

Seilo (Church : Llandudno, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Aberfan,

 • GB 0210 ABRFAN
 • fonds
 • 1892-1988 /

Cofysgrifau Capel Aberfan, yn cynnwys llyfrau'r Trysorydd, 1892-1988; tair cyfrol yn cynnwys cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth, 1897-1981; cyhoeddiadau Sabothol, 1917-1958; cofnodion y Blaenoriaid, 1947-1976; cofrestr genedigaethau, bedyddia...

Capel Aberfan (Aberfan, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Abergeirw

 • GB 0210 ABEGRW
 • fonds
 • 1897-1975

Mae'r fonds yn cynnwys llyfrau cyfrifon amrywiol Capel Abergeirw, sir Feirionnydd, 1899-1940; ynghyd â llyfrau'r ysgrifennydd, 1941-1975; llyfr cofrestriad aelodau'r Capel, 1910-1917; a chofrestr aelodau Cymdeithas Ddirwestol y Cape...

Eglwys Abergeirw (Llanfachreth, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Beddgelert

 • GB 0210 BEDERT
 • fonds
 • 1873-1998

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â gweinyddu Capel Beddgelert a threfnu cyfarfodydd a gwasanaethau. Mae hefyd yn cynnwys llyfrau cyfrifon ysgrifennydd y 'Cyfarfod Ysgolion', sef cyfarfod chwarterol Ysgolion Sul Beddgele...

Capel Beddgelert (Beddgelert, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Berea, Glanadda, Bangor

 • GB 0210 BERDDA
 • fonds
 • 1856-2000

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion gweinyddol, 1866-1989, gan gynnwys cofrestri'r capel, 1866-1974, a chofnodion pwyllgorau amrywiol, 1891-1971; cofnodion ariannol, 1856-2000; hanes yr achos a'r capel, 1935-1975; a phapurau amrywiol, ...

Berea (Church : Bangor, Wales)

Results 41 to 60 of 658