Showing 651 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Papurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Ceredigion,

 • GB 0210 CYMION
 • fonds
 • 1964-1969 /

Papurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Ceredigion, 1964-1969, yn cynnwys cofnodion sefydlu'r gangen,1964, a chofnodion, gohebiaeth a thorion o'r wasg,1964-1969 = Papers of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Ceredigion, 1964-1...

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Rhanbarth Ceredigion.

Papurau Cymdeithas Emynau Cymru,

 • GB 0210 CYMNAU
 • fonds
 • 1971-1979 /

Gohebiaeth, 1972-1979; cofnodion y cyfarfodydd cyffredinol blynyddol, 1973-1979; rhestri aelodau, 1972-1974; cofnodion archebion a thaliadau, 1971-1979; deunydd printiedig, yn cynnwys copi o Bwletin, 1973-1976; a thorion papur newydd,1973-1978 = C...

Cymdeithas Emynau Cymru.

Papurau Cymdeithas Cymry Wallasey,

 • GB 0210 CYMSEY
 • fonds
 • 1943-1992 /

Cofnodion Cymdeithas Cymry Wallasey, 1943-1992, yn cynnwys llyfrau cofnodion,1944-1992; cyfriflyfrau, 1943-1992; llyfrau cyfeiriadau, 1956-1992; a gohebiaeth, 1973-1980; cofnodion a chyfrifon Aelwyd Wallasey, 1948-1967; a chofnodion Undeb Eglwysi ...

Cymdeithas Cymry Wallasey.

Papurau Cymdeithas Telynau Cymru,

 • GB 0210 CYMTEL
 • fonds
 • 1961-1987 /

Papurau Cymdeithas Telynau Cymru, 1961-1987, yn cynnwys cofnodion y pwyllgor gwaith, 1963=1982; cofnodion pwyllgor Gweithdy'r Delyn, 1961-1983; rhestri aelodaeth, 1967-1981; adroddiadau blynyddol,1967-1980; papurau ariannol, 1966-1983; gohebi...

Cymdeithas Telynau Cymru

Cofnodion Cymdeithas Bob Owen

 • GB 0210 CYMWEN
 • fonds
 • 1976-2006

Cofnodion Cymdeithas Bob Owen, yn cynnwys papurau yn ymwneud â sefydlu'r gymdeithas, agendâu a chofnodion cyfarfodydd y pwyllgor gwaith a chyfarfodydd blynyddol, ffurflenni tanysgrifio a rhestri aelodaeth, cofnodion ariannol, torion papur new...

Cymdeithas Bob Owen.

Papurau Cynog Dafis,

 • GB 0210 CYNFIS
 • fonds
 • 1934-1997 /

Papurau Cynog Dafis, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol,1964-1973, ffeiliau yn ymwneud ag addysg, 1961-1982, ffeiliau yn ymwneud â chynghrair Plaid Cymru/Y Blaid Werdd yng Ngheredigion, 1991-1997, a phapurau, 1996-1997, yn ymwneud ag etholiad cyffr...

Dafis, Cynog, 1938-

Papurau David Bowen a Ben Bowen,

 • GB 0210 DABEBO
 • fonds
 • 1790-[1955] /

Papurau personol, crefyddol a llenyddol a grewyd ac a gasglwyd gan David Bowen, a phapurau llenyddol, crefyddol a phersonol ei frawd Ben, a olygwyd gan David Bowen wedi ei farwolaeth, 1897-1903. = Personal, religious and literary papers created by...

Bowen, David, 1874-1955

Papurau Dafydd Elis Thomas,

 • GB 0210 DAELTH
 • fonds
 • 1971-1992 /

Papurau gwleidyddol Dafydd Elis Thomas, yn cynnwys adroddiadau a datganiadau i'r wasg, 1975-1991; areithiau ac erthyglau, 1980-1990; gohebiaeth gyffredinol a gwahoddiadau, 1974-1992; gohebiaeth, nodiadau ar drafodaethau a phapurau eraill yn y...

Elis-Thomas, Dafydd, 1946-

Papurau Dafydd Guto Ifan,

 • GB 0210 DAFIFAN
 • fonds
 • 1931-1995 /

Papurau Dafydd Guto Ifan, 1931-1995, yn cynnwys torion o'r wasg, erthyglau,nodiadau a ffotograffau yn ymwneud ag awduron llyfrau Cymraeg i blant a llên gwerin. = Papers of Dafydd Guto Ifan, 1931-1995, comprising press cuttings, articles, note...

Ifan, Dafydd Guto.

Papurau Dafydd Orwig,

 • GB 0210 DAFORWIG
 • fonds
 • [c.1890s]-1995 /

Papurau, [c.1890au]-1995, a gasglwyd gan Dafydd Orwig, yn ymwneud yn bennaf â Phlaid Cymru, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â chenedligrwydd, diwylliant, gwleidyddiaeth ac economeg Cymru, yn eu plith amrywiaeth o adroddiadau, datganiadau a chyhoeddi...

Orwig, Dafydd.

Papurau Dai Williams (Tregaron),

 • GB 0210 DAIWILLIAMS
 • fonds
 • 1903-1959 /

Papurau Dai Williams, 1934-1959, yn cynnwys gohebiaeth, cyfansoddiadau, sgriptiau radio a deunydd arall yn ymwneud yn arbennig ag Adar Tregaron, yn cynnwys gweithiau cerddorol a digrif gan Idwal Jones, sefydlydd Adar Tregaron, ynghyd â phapurau er...

Williams, Dai, 1899-1971

Papurau'r Parch. Dan Jones,

 • GB 0210 DANJONES
 • fonds
 • [20 gan., canol], /

Papurau'r Parch. Dan Jones, [20 gan., canol], yn cynnwys pregethau a nodiadau'n ymwneud â phregethau. = Papers of the Rev. Dan Jones, [mid-20 cent.], comprising sermons and notes relating to sermons.

Jones, Dan, 1900-1973.

David Thomas (Dewi Glanrhondda) Papers,

 • GB 0210 DAOMAS
 • fonds
 • 1884-1933 /

Papurau'r bardd David Thomas, yn cynnwys barddoniaeth, 1884-1932, papurau personol,1887-1933, papurau amrywiol [ar ôl 1893], a deunydd printiedig, 1899 = Papers of the poet David Thomas, including poetry, 1884-1932, personal papers, 1887-1933...

Thomas, David, Dewi Glanrhondda, 1861-1933

Papurau Ymchwil Dr David Jenkins, Penrhyn-coch,

 • GB 0210 DAVJEN
 • fonds
 • 1913-2001(crynhowyd [1949x1973]-2001) /

Llythyrau, 1959-[1998], yn ymwneud â bywyd cyhoeddus Dr David Jenkins, a gwaith ymchwil, 1913-2001, yn ymwneud â'i gyhoeddiadau Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Dinbych, 1973) a Bro a Bywyd Thomas Gwynn Jones [Caerdydd, 1984]. Ceir drafftiau teip...

Jenkins, David, 1912-2002

Llawysgrifau David de Lloyd,

 • GB 0210 DAVOYD
 • fonds
 • [1891]-1946 /

Sgorau yn llaw yr awdur o alawon gwerin Cymru wedi eu trefnu gan David de Lloyd [1903x1948]; rhan-ganeuon ganddo yn dwyn y teitl 'Daybreak' a 'Shed No Tear!, 1942-1946; copïau o alawon, rhai ohonynt yn ymddangos yn Forty Welsh Tradi...

Dr David John de Lloyd (1883-1948).

Papurau Dyddgu Owen

 • GB 0210 DDYWEN
 • Fonds
 • 1934-1991

Papurau Dyddgu Owen, 1934-1991, yn cynnwys drafftiau teipysgrif a llawysgrif o'i nofelau a gweithiau llenyddol eraill,1953-1986; amrywiol darlithoedd ac anerchiadau, 1950au-1980au; sgriptiau ar gyfer radio a theledu, 1957-1976; dyddiaduron, 1...

Owen, Dyddgu.

Papurau Dewi Emrys

 • GB 0210 DEWRYS
 • Fonds
 • 1936-1960

Papurau Dewi Emrys, 1936-1960, yn cynnwys ei gerddi cyhoeddedig a rhai nas cyhoeddwyd; cerddi a gyflwynwyd ar gyfer cystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol ac eisteddfodau eraill; torion o gerddi a luniwyd ar achlysur ei farwolaeth yn 1952; d...

Emrys, Dewi, 1881-1952

CMA: Cofysgrifau Capel Dinorwig

 • GB 0210 DINWIG
 • fonds
 • 1865-1866, 1870-1984

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1865-1866, 1870-1984, a chofnodion yr Ysgol Sul, [1885]-1887, 1910-1960, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau a chofnodion pwyllgorau a chymdeithasau yn ymwneud â'r Capel.

Dinorwig (Church : Dinorwic, Wales)

Cofnodion Undeb Dirwestol Dyffryn Taf,

 • GB 0210 DIRWESTTAF
 • fonds
 • 1929-1949 /

Cofnodion Pwyllgor Gŵyl Undeb Dirwestol Dyffryn Taf, 1929-1020, yn cynnwys cyfrifon ariannol, rhaglenni yr ŵyl, a phapurau eraill yn ymwneud â'r Gymanfa Ddirwestol = Records of the Dyffryn Taf Temperance Union, Festival Committee, 1929-1949, ...

Undeb Dirwestol Dyffryn Taf.

Papurau D. J. Roberts,

 • GB 0210 DJROBERTS
 • fonds
 • [c. 1833]-1977 (crynhowydd [20fed ganrif]) /

Papurau y Parch. D.J. Roberts, c. 1833-1977,yn cynnwys deunydd a defnyddiodd wrth ymchwilio i hanes Capel Mair, ac a gyhoeddwyd dan y teitl Capel Mair, Aberteifi (Llandysul,1955), a hefyd gohebiaeth a nodiadau, 1905-1971, yn ymwneud â bywgraffiad ...

Roberts, D. J. (David John).

Results 81 to 100 of 651