Dangos 28 canlyniad

Disgrifiad archifol
Gwenallt, 1899-1968
Rhagolwg argraffu Gweld:

Gohebiaeth gyffredinol

Llythyrau, 1915-1977, at Elizabeth Williams, nifer yn ymwneud â G. J. Williams a chyhoeddi ei waith; capel Bethesda'r Fro; dyfodol yr iaith Gymraeg; Undeb Cymru Fydd a Phlaid Cymru. Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae Glyn Ashton, Rachel Bromwich (2), D. Simon Evans (4), Aneirin Talfan Davies, Cassie Davies, Rachel Ellenborough (21, ynghyd â pheth o'i gwaith dan yr enw Rachel Law, a gwybodaeth yngŷn ag achau'r teulu (Iolo Morganwg)), Gwynfor Evans (2), Raymond Gower, Bedwyr Lewis Jones (2), Bobi Jones (2), D. Gwenallt Jones (3; ac 1 oddi wrth Nel Gwenallt ar farwolaeth ei gŵr), E. D. Jones (6), Ceri Lewis, Saunders Lewis (3; un oddi wrtho at ei wraig, Margaret, pan oedd yn y carchar; a 3 oddi wrth Margaret at Elizabeth Williams; ac 1 llythyr, 1931, at Saunders Lewis oddi wrth J. Alun Pugh), Timothy Lewis (2), T. J. Morgan, Rhys Nicholas, Iorwerth Peate, Eurys Rowlands, R. J. Thomas (6), a D. J. Williams (6).

Llythyrau at David Bowen, I-O

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan Norah Isaac, John Gwili Jenkins, Cynan, William John A.S., D. Gwenallt Jones, E. Cefni Jones, E. K. Jones, J. T. Jones, Moelona, Tydfil, D. T. Morgan, Eluned Morgan, T. J. Morgan a J. Dyfnallt Owen.

Isaac, Norah

Llythyrau A-Z

Mae'r ffeil yn cynnwys hanner cant a phump o lythyrau, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Sir John Cecil-Williams (2), Hafina Clwyd (1), Goronwy Daniel (1), Sephora Davies (1), Y Parch. G. A. Edwards (4), Huw [Ethall] (3), Yr Athro D. Simon Evans (1), Gwynfor Evans (1), James Hanley (1), Lancelot Hogben (1) Cledwyn Hughes (1), Augustus John (1), Alun Jones (1), Yr Athro Bedwyr Lewis Jones (4), Bobi Jones (1), Gwenallt, (1), Gwenan Jones (3), Gwyn [Erfyl Jones] (3), Ceri Lewis (1), Hywel Lewis (1), Saunders Lewis (2), David Lloyd (1), J. R. Owen (6), Syr Thomas Parry (3), Marged [Pritchard] (1), Melville Richards (1), R. S. Thomas (1), Elfed Thomas (1), Huw Wheldon (1), D. J. Williams (1), Gerwyn Williams (1) a T. H. Parry Williams (1).

Cecil-Williams, John Lias Cecil, Sir, 1892-1964

Llythyrau J

Llythyrau, 1928-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Kenneth Jackson (3); M. Auronwy James; A. O. H. Jarman (2); David Jenkins (15); J. Geraint Jenkins; R. T. Jenkins (18); Dilwyn John (13); W. Goscombe John (4); Herbert Lloyd-Johnes (25); Cynan (7); Bedwyr Lewis Jones (4); Ben G. Jones (8); Bobi Jones (9); C. C. Lloyd Jones; D. Gwenallt Jones (3); D. Parry-Jones (4); Derwyn Jones; Dic Jones (2); E. K. Jones (2); Evan D. Jones (5); F. Hope-Jones; Frank Llewellyn-Jones (2); Frank Price Jones (6); G. O. Jones (10); Gerallt Jones; Gwilym Arthur Jones (3); Gwilym R. Jones (8); Gwyn Jones (2); Gwyn I. Meirion-Jones (4); Iorwerth Jones (9); J. R. Jones (4); R. Brinley Jones (10); R. Gerallt Jones (2); R. Tudur Jones (6); Sam Jones (5); T. Llew Jones (4); Tegwyn Jones (3); Thomas Jones (1870-1955) (6); a Thomas Jones (1910-1972) (3).

Jackson, Kenneth Hurlstone, 1909-1991

Llythyrau J (Jaffrennou - Jones, J. R.)

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae A. O. H. Jarman (2), R. T. Jenkins (16), Dilwyn John (5), Bedwyr Lewis Jones (2), Bobi Jones (7), D. Gwenallt Jones (24, rhan o un llythyr yn llaw Waldo Williams), E. D. Jones (32), Gwilym R. Jones (3) a Iorwerth Hughes Jones (5).

Llythyrau Jones (A-D)

Llythyrau, 1915-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Cynan (2), Alun Jones (Cilie), Aneurin Jenkins-Jones (1), Bedwyr L[ewis] Jones (7), Bobi Jones (10), Dafydd [Jones, 'Isfoel'] (1), Dafydd Glyn Jones (2), [D.] Gwenallt Jones (25), gan gynnwys drafft o'i gerdd 'Rhydcymerau' er mwyn cael barn D. J. Williams ar ei ddisgrifiad o'i dad-cu Esgeirceir gan na welodd mohono erioed, [D. J.] Odwyn Jones (6), Dafydd Orwig [Jones] (3), ac englyn, [1966], gan Dic [Jones] wedi iddo brynu copi o Storïau'r Tir.

Cynan, 1895-1970

Papurau Idwal Jones,

  • GB 0210 IDWNES
  • fonds
  • 1915-1957 /

Llythyrau, 1915-1936, yn bennaf at ei deulu tra bu'n gwasanaethu yn y fyddin, 1915-1919; teipysgrifau a llawysgrifau o'i ddramâu a sgriptiau radio, 1920-1936, a thorion papur newydd o adolygiadau, 1926-1940; barddoniaeth, caneuon, parodïau, rhyddiaith a deunydd arall, 1924-1932; copi teipysgrif o 'Ann y Wernolau',drama gan ei fam, Mrs Teifi Jones, 1921; a deunydd amrywiol a ychwanegwyd gan D. Gwenallt Jones tra bu'n ymchwilio ar gyfer Cofiant Idwal Jones, 1934-1957. = Letters, 1915-1936, mainly to his family whilst serving in the army, 1915-1919; typescripts and manuscripts of plays and radio scripts, 1920-1936, and newspaper cuttings of reviews, 1926-1940; poetry, songs, parodies, prose and other material, 1924-1932; a typescript copy of 'Ann y Wernolau', a play by his mother, Mrs Teifi Jones, 1921; and miscellaneous material added by D. Gwenallt Jones while researching <i>Cofiant Idwal Jones</i>, 1934-1957.

Derbyniwyd bocs ychwanegol o bapurau gan Mrs Eirain Rees (nee Jones), Medi 2008. Mae'r grŵp yn parhau heb ei gatalogio.

Jones, Idwal, 1895-1937

T. Gwynn Jones

27 o lythyrau yn ymwneud â rhifyn coffa T. Gwynn Jones o'r Llenor, yn cynnwys llythyrau oddi wrth T. H. Parry Williams, E. Morgan Humphreys, Dewi Morgan, David James Jones (Gwenallt), Richard Aaron, J. M. Edwards, J. Lloyd-Jones, John Tudor Jones (John Eilian), Sir Thomas Parry, W. J. Gruffydd, D. Rees Griffiths (Amanwy), E. Tegla Davies, Gwilym R. Jones, Dafydd Jenkins, Geraint Bowen, Idris Bell, 1949.

Parry-Williams, T. H. (Thomas Herbert), Sir, 1887-1975

Gohebiaeth gyffredinol: 1958

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwenallt, Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Waldo Williams, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Euros Bowen, Aneurin Talfan Davies, Alun Llywelyn-Williams, Elis Gwyn Jones, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, John Gwilym Jones a Pennar Davies. Ar gefn drafft o lythyr gan Bobi Jones mae copi o eirda a roddwyd iddo gan Griffith John Williams ym 1952.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1966

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. E. Caerwyn Williams, R. S. Thomas, Islwyn Ffowc Elis a Gwenallt. Ceir cyfeiriadau at roi Gwobr Griffith John Williams i Gwaed Gwirion, Emyr Jones, yn ogystal â chyfeiriadau Tecwyn Lloyd at rai o helyntion is-etholiad Sir Gaerfyrddin, 1966 a llythyr oddi wrth Vernon Jones, athro yn Ysgol y Berwyn y Bala, yn cynnig y syniad, am y tro cyntaf, o enwebu Saunders Lewis ar gyfer Gwobr Nobel.

Bowen, Euros,

The dragon has two tongues

The file comprises correspondence, 1964-1971, including draft letters by Glyn Jones, relating to The dragon has two tongues (London, 1968), mostly from the literary agents, Laurence Pollinger Ltd, and publishers, J. M. Dent & Sons Ltd, and includes letters from Brynmor Jones (4), Gerald Morgan, Gwyn Thomas, Maxwell Fraser, Gwyn Jones (2), Keidrych Rhys, D. Gwenallt Jones, Roland Mathias (4), Meic Stephens, Richard Morris Jones, Alun R. Jones, editor Mabon (copy), Ron Berry, A. G. Prys-Jones (2), W. C. Elvet Thomas, Bryn Griffiths, and Elwyn Davies. A number of letters concern permission to quote from the works of writers featured in the book and the Welsh Arts Council prize awarded to Glyn Jones for the work; some letters contain references to The Island of Apples. -- Also included are royalty statements and other related papers including manuscript drafts of sections of the essay on Dylan Thomas, and a hand-painted design by Glyn Jones for the dust jacket. In addition, the file contains a programme of the Theatr Clwyd Company production 'My People', 1980, based on Caradoc Evans's short stories, which includes an extract from The dragon has two tongues; and printed notes regarding the television series 'The dragon has two tongues', 1985.

Jones, Brynmor, 1930-1999

Llythyrau llenorion Cymraeg

  • NLW MS 22036D.
  • Ffeil
  • 1917-1986

Over seventy letters and cards, 1917-1986, of miscellaneous provenance from twentieth-century Welsh writers to various recipients; the correspondents include E. Tegla Davies (1) 1956, W. J. Gruffydd (1) 1952, R. T. Jenkins (1), 1946, David James Jones (Gwenallt) (1) 1953, T. Gwynn Jones (9) 1923-1939, J. Saunders Lewis (5) 1931-1976, Caradog Prichard (4) 1962-1972, Kate Roberts (28) 1937-1983, D. J. Williams (6) 1917-1969, and T. H. Parry-Williams (1) 1953.

Poems by various authors

The file comprises typescript, manuscript and printed copies of poems by various authors (in many cases the author's name is not noted). Includes a typescript copy of a poem by Peter Levi entitled 'Thirty ways of drowning in the sea', with a letter from Alasdair Clayre at All Souls College, Oxford, dated 17 Sept. 1965, asking David Jones whether he would like 'a drawing or two drawings of yours to be used as illustrations for a limited edition of this poem?' (for drafts of a reply to this letter see A2/1), and typescript copies of poems by Charles Madge ('The Storming of the Brain', dated 2 July 1950), Dylan Thomas ('Elegy'), Saunders Lewis ('The Choice', translated by R. Wynne), Stefan George ('Come in the Park described as dead and see', translated by Vernon Watkins and signed by him), William Hayward, Herbert Read, and a translation of 'Wales' by Gwenallt Jones.

Levi, Peter

Gohebiaeth gyffredinol: 1965

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Gwenallt, Bobi Jones, Alun Talfan Davies, John Gwilym Jones, Kate Roberts, Bedwyr Lewis Jones, Gwyn Thomas, Rhiannon Davies Jones, Alun Jones, Y Cilie, Gareth Miles a G. J. Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

General correspondence: Meic Stephens

The file comprises mainly of correspondence, 1968-1969, relating to the preliminary meeting and other early meetings of the English Language Section of the Academi. The preliminary meeting was arranged by Meic Stephens and the file includes invitations sent out by him, letters of reply, and letters commenting on this first meeting. The file also includes letters inviting writers to become members of the Academi, their replies and lists of those writers who have accepted or declined membership. There are a few references to discussions about the establishment of a new English language literary magazine, an idea which was rejected for the time being. There are letters from and references to, many prominent Anglo-Welsh and Welsh language writers including Dannie Abse, Alison Bielski, W. H. Boore, Alexander Cordell, Brenda Chamberlain, Tony Conran, Rhys Davies, Tudor David, Menna Gallie, Bryn Griffiths, Peter Gruffydd, Raymond Garlick, Ll. Wyn Griffith, Gwenallt, Cledwyn Hughes, Richard Hughes, Emyr Humphreys, A. G. Prys Jones, David Jones, Dedwydd Jones, Glyn Jones, Gwyn Jones, Jack Jones, John Idris Jones, Sally Roberts Jones, Bill Meilen, Gerald Morgan, Robert Morgan, Roland Mathias, Leslie Norris, John Ormond, Alun Owen, D. Parry-Jones, Cecil Price, Alun Richards, Gwyn Thomas, R. S. Thomas, John Tripp, Aled Vaughan, Richard Vaughan, Harri Webb, Gwyn Williams, Herbert Williams, John Stuart Williams and Raymond Williams.

Stephens, Meic

Papurau J. Gwyn Griffiths

  • NLW ex 2337
  • ffeil
  • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. Gwenallt Jones, Gwynfor Evans, Aneirin Talfan Davies a Bobi Jones. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys papurau yn ymwneud â Phlaid Cymru, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1948-1958, Cangen Abertawe o'r Blaid, a phapurau amrywiol eraill.

Griffiths, John Gwyn

Gohebiaeth gyffredinol: 1960

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod cyfarfodydd cynnar yr Academi ac ethol ei swyddogion cyntaf; Yr Athro Griffith John Williams (Llywydd), Iorwerth Peate (Cadeirydd), Bobi Jones (Ysgrifennydd) a Gwilym R. Jones (Trysorydd), ynghyd â llungopïau o'r drafodaeth a fu yn y wasg a sylwadau ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' ac a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin. Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, John Gwilym Jones, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Saunders Lewis, J. M. Edwards, Thomas Parry, Gwenallt, Waldo Williams, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Euros Bowen, D. J. Williams, T. J. Morgan a D. Myrddin Lloyd.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Tegwen Clee (Morris); Aneirin Talfan Davies; Jennie Eirian Davies (3); Dr Noelle Davies (5); T. I. Ellis (2); Moses Griffith; J. Gwyn Griffiths (3); Gwenallt; Edward Nevin; Arglwydd/Lord Ogmore (cyn hynny/formerly David Rees Rees-Williams) (4); Iorwerth C. Peate (3); Dewi Watkin Powell (5); Y Barnwr/Judge J. Alun Pugh; Keidrych Rhys (2).

Clee, Tegwen, 1901-1965

Canlyniadau 1 i 20 o 28