Showing 16 results

Archival description
Griffiths, Ann, 1776-1805
Print preview View:

Detholion o gerddi,

  • NLW MSS 16670-1A.
  • file
  • [1862x1891] /

Detholion o gerddi gan ac yn llaw Hugh Jones ('Huw Myfyr') a John Evans ('Isfryn'). Cyhoeddwyd nifer o'r cerddi yng nghyfnodolion y cyfnod (nodir y manylion yn y gyfrol). = Anthologies of autograph poetry by Hugh Jones ('Huw Myfyr') and John Evans ('Isfryn'). Many of the poems were published in the periodicals of the day (details noted in volume).
16670A: Mae rhai o'r cerddi'n dwyn ôl adolygu a dyddir rhai o'r cerddi. 16671A: Dyddir ambell i gerdd. Ceir englyn i 'Isfryn' gan 'Pedrogwyson' (y Parchedig John Owen Williams, Madryn) ar f. i verso. Hefyd yn y gyfrol ceir toriadau o wahanol gyfnodolion, gan gynnwys llythyr i'r Faner oddi wrth 'Isfryn' parthed Ann Griffiths (ff. 11-12), a thoriadau yn dwyn ysgrifau marwolaeth 'Isfryn' (ff. 21 verso-22 verso). = 16670A: Some of the poems show signs of editing and some are dated. 16671A: Some poems are dated. There is an englyn to 'Isfryn' by 'Pedrogwyson' (the Reverend John Owen Williams, Madryn) on f. i verso. Also included in the volume are press cuttings from Welsh periodicals, including a letter relating to Ann Griffiths sent to Y Faner by 'Isfryn' (ff. 11-12), and press cuttings containing obituary notices of 'Isfryn' (ff. 21 verso-22 verso).

Hugh Jones ('Huw Myfyr') & John Evans ('Isfryn').

Drafft o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg,

  • NLW MS 16881D.
  • file
  • 19 gan.

Drafft pedwaredd ganrif ar bymtheg o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg, sy'n cynnwys emynau llawysgrif a theipysgrif gan Joseph Harris ('Gomer'), William Rees ('Gwilym Hiraethog'), Morgan Rhys, William Williams, Pantycelyn, Christmas Evans, Titus Lewis, James Spinther James, Ann Griffiths, Benjamin Francis ac eraill, yr oll o'r emynau wedi'u pastio'i mewn i'r gyfrol. Ceir hefyd gyfieithiadau i'r Gymraeg, rhai ohonynt gan Gethin Davies, o emynau gan Isaac Watts, Charles Wesley, Bernard o Clairvaux, James Montgomery, Sarah Flower Adams ac eraill. Yn rhydd yn y gyfrol ceir copi o bryddest yn dwyn y teitl 'Gerddi y Beibl' gan ac yn llaw Robert Jones ('Meigant'), a ddyfarnwyd yn ail orau yn Eisteddfod Aberhosan, Nadolig 1880, ynghyd â beirniadaeth gan ac yn llaw Richard Davies ('Cyfeiliog') = A nineteenth century draft of a Welsh Baptist hymn book, containing manuscript and typescript hymns by Joseph Harris ('Gomer'), William Rees ('Gwilym Hiraethog'), Morgan Rhys, William Williams, Pantycelyn, Christmas Evans, Titus Lewis, James Spinther James, Ann Griffiths, Benjamin Francis and others, all of which are pasted into the volume. There are also translations into Welsh, some by Gethin Davies, of hymns by Isaac Watts, Charles Wesley, Bernard of Clairvaux, James Montgomery, Sarah Flower Adams and others. Loose in the volume is a copy of an autograph pryddest entitled 'Gerddi y Beibl' by Robert Jones ('Meigant'), judged second best at Aberhosan Eisteddfod, Christmas 1880, together with an autograph adjudication by Richard Davies ('Cyfeiliog').

Drama radio: Ann

Copïau drafft a theg o sgriptiau'r ddrama radio Ann, a ddarlledwyd ar Radio Cymru Ionawr 2005, gan gynnwys un sgript dan ei theitl blaenorol Dwy Chwaer, Un Gân a chyfieithiad o sgript Ann i'r Saesneg.

Drama radio: Y Galwr/Dadlau Rhin

Deunydd yn ymwneud â'r ddrama radio Dadlau Rhin [?teitl blaenorol Y Galwr], a addaswyd ar gyfer Radio Cymru o'r ddrama lwyfan o'r un enw, gan gynnwys copïau drafft a theg o'r sgript (dan y ddwy deitl), gohebiaeth ebost rhwng Menna Elfyn a chynhyrchydd y darllediad Aled Jones, cerdd mewn llawysgrifen gan Menna Elfyn, a thoriad o'r wasg ynglŷn â'r emynyddes Ann Griffiths.

Emynau Ann Griffiths,

Draft notes by D. Morgan Lewis on the original and printed forms of the hymns of Ann Griffiths, Dolwar Fach, Llanfihangel yng Ngwynfa, Montgomeryshire.

David Morgan Lewis.

Emynau Ann Griffiths,

An offprint of D. Morgan Lewis: 'Ffurf Wreiddiol Hymnau Ann Griffiths', Y Llenor, 1924, pp. 110-29, 172-87, with a few revisions in the author's hand.

David Morgan Lewis.

John Hughes, Pontrobert,

A notebook containing a record of places at which John Hughes, Pontrobert preached various sermons, and a transcript of a letter by Ann Griffiths.

Lloffion Llenyddol,

A scrap-book lettered 'Lloffion Llenyddol' compiled by John Jones ('Myrddin Fardd') and containing press cuttings under such titles as 'Y diweddar [Aneurin Jones] Aneurin Fardd', 'Anne Griffiths' (1864), 'Gweithiau Williams, Pant y Celyn', 'Beddau ein Henwogion', 'Cofgolofn Llewelyn [ap Gruffydd, 'Y Llyw Olaf']', 'Ein Gwroniaid Meirw', 'Edward Jones, Maes-y-plwm', 'Eisteddfod Llandudno, 1864', 'Dechreuad a chynnydd llech-chwarelau Llanllechid a Llandegai', 'Yr Eisteddfod', 'Elizabeth a Phrotestaniaeth', 'Llenyddiaeth Gymreig', 'Ysbryd yr oes - Cyfarfodydd Llenyddol', 'Cywreinfa i Gymru', 'Amgueddfa a Llyfrgell i'r Genedl', 'Y Proffeswr Kuno Meyer, ar iaith a llenyddiaeth Cymru', 'Llyfrgell Genedlaethol i'r Cymry', 'Elusenau y Rhiwlas a Thlodion y Bala a'r Amgylchoedd', 'Ar i bob un godi ei flodau ei hun (Darlith gan Elfed)', 'Ymgom gyda'r Athraw Owen M. Edwards', 'Rhai llyfrau a ddarllenais (Gan Proff. D. J. Evans, MA, Athens, O.)', 'Barnwr Cymreig i Gymru', 'Gorsedd y Beirdd', 'Eisteddfod Genedlaethol 1894', 'Cymdeithas Gymreigyddol Powys' (1861-2), 'Y Barnwr Vaughan Williams yn Llynlleifiad (Anerchiad ar "Y Cymeriad Celtaidd")', 'Y Llawysgrif [Codex B] yn Llyfrgell Athrofa y Bala', 'Pontrhydfendigaid', 'Pobl Fychain Fawr [y Gymry] (gan Mr T. O. Russell)', 'Llyfrgell Syr Thomas Phillipps [Middle Hill]', 'Gobebiaeth o Gymru (Gan Dr Cefni Parry)', 'Adgofion mebyd ac ieuenctyd (Gan y Parch O. R. Morris, Minnesota)', 'Y Dyn Cyntefig (Gan y Parch. D. Roberts, Cazenovia, N.Y.), 'Disgyblion Moses versus Monsieur Voltaire (Cyfieithedig gan [Thomas Williams] Asaph Glyn Ebwy)', 'Ymweliad a'r Bala', 'Fy Adgofion o Sir Benfro'. (Gan [ ] 'Ioan Medi'), 'Cilgeran fel y mae', 'Dechreuad yr Ysgol Sabbothol', 'Trysorau y diweddar Mr Nicholas Bennett', 'Darganfyddiad o hen lyfr Cymraeg gwerthfawr yng Ngheredigion', etc.

Material for Cofiant Ann Griffiths,

(I) A home-made notebook containing material compiled and collected by Morris Davies, Bangor towards his Cofiant Ann Griffiths ... (Dinbych, 1865). The material consists mainly of an incomplete draft biography and press cuttings, with an interleaved copy of John Hughes: Cofiant Mrs Ann Griffiths ... (Llanfyllin, 1847). The volume is made up of blank forms of claims by the Official Assignee, County Court Office, on behalf of Insolvents, 185[ ]. (Ii) An incomplete draft of the manuscript of Morris Davies: Cofiant Ann Griffiths ... (Dinbych, 1865), with copious revisions and suggestions by J[ohn] J[ones, Llanfyllin]. The text corresponds fairly closely to pp. 9-89 of the published biography.

Miscellanea

'Atebion i ofyniadau Mr. O. M. E[dwards] ar Llyfr Hymnau y Methodistiaid [Calfinaidd]'; 'Prif ddiffygion in Canu Cynnulleidfaol'; 'Emynau Ann Griffiths'; and a letter, 1914, to Gwrtheyrn from Hugh W. E. Jones, Ty'r Nant, Ysbyty Ifan, enclosing copies of four hymn-tunes composed by the writer and published in the United States of America.

Jones, Hugh W. E., fl. 1914

T. Glwysfryn Hughes: Anerchiadau a cherddi

  • NLW MS 13953A.
  • File
  • 1880-1895

A volume containing holograph addresses and poetry in Welsh, 1880-1895, including a copy of a poem composed in 1865 (ff. 118 verso-121 verso) by T. Glwysfryn Hughes; the addresses include 'Daniel O'Connell' (ff. 4-17 verso), 'Goronwy Owen' (ff. 52 verso-68 verso), and 'Ann Griffiths' (ff. 141 verso-160); also included is a transcript, 1883, of minutes relating to the closure in 1865 of Rose Place C. M. Church, Liverpool, and the opening of Fitzclarence Street C. M. Church, Liverpool (f. 2 verso).

Hughes, T. Glwysfryn

Ann Griffiths

Pamffled cyhoeddedig E. Griffiths, 'Emynau a Llythyrau Ann Griffiths', (Caernarfon, 1903) ac anerchiad ar Ann Griffiths, heb ei ddyddio.