Showing 347 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Barddoniaeth,

An imperfect, composite volume (pp. 33-86, two imperfect, unnumbered leaves, pp. 93-146, with p. 72 blank) containing transcripts of Welsh strict-metre verse, mostly in the form of 'cywyddau', by Tudur Aled, William Phylip, Siôn Phylip, Siôn Dafydd Siencin, David ap Gwilim, Owen Gwynedd, William Lleyn, Evan Tew (1590), Ellis Rowland, Tomas Prys ('o Blas Iolyn'), Dafydd ddu ('o hiraddig'), Morys Thomas Howel, Siôn Tudur ('Swyddog Yn perthun i Esgobeth Llan Elwau'), Roger Cyffin, Gwerfil Mechain, Evan ap R. ap Llewellyn, Gutto'r Glyn, Gruffydd Owen, Edward Vrien, Edward ap Rhus, Rhys Cain, Ierwerth Fynglwyd, Rhees ap Ednyfed, Rhydderch ab Evan Llwyd ('Meisdr o ddysg'), Doctor John Cent, Sir David Trefor, Dafydd Evan ab Owen, Dafydd Nanmor, and Gryffydd Gryg. The greater part of the volume was probably transcribed by the Evan William whose name, in his own hand, appears on pp. 62, 83 (1775), and 121. 'Evan Williams, Gardener', referred to in the margin of p. 63 as the owner of the volume in 1779, is possibly the same person.

Evan William.

Llythyrau, barddoniaeth, etc.,

Miscellaneous items including holograph letters and notes (? some incomplete) from Rob[er]t Davies ['Bardd Nantglyn'] to Morgan Davies, Nannau, Merionethshire, 1826 (the parliamentary election for the ?borough of Denbigh, enclosing a series of nine 'englynion' on the said election), W. Jones, Stockwell, to Morgan Davies [?the same as in the preceding letter] at Sir Rob[er]t W[illia]m Vaughan, M.P., London, 1812 (enclosing a copy of verses entitled 'Cerdd Miss Forgans fawr o Blas y Coed' by J[ohn] Jones, [Jack] Glan y Gors), W. Jones to Evan Lewis, Dolgellau [1825] ( enclosing 'englynion' in memory of the Reverend R[ichard] Hughes, rector of Dolgellau), D[avid] Thomas ['Dafydd Ddu Eryri'] from Waunfawr and Llandwrog school, to Morgan Dafydd, Lady Williams's footman, Nannau [see the first two letters above], 1808 (the epitaph of Edward Jones, servant of Paul Panton of Plas Gwyn, Anglesey, and Bagillt, co. Flint), and ? to a recipient at Nannau, 1817 ('englynion' on the tombstone of a young man who died at Llanrwst, 1817), and [John Thomas] 'Eifionydd' to [ ], [18]87 (a promise to send recipient a booklet on Caernarvon Castle, thanks for a copy of a poem by Lewis Moris, the writer's wish to borrow the text of a talk on Llanrhaiadr by [Robert Ellis] 'Cynddelw', and any other manuscripts in recipient's possession); holograph copies or transcripts of Welsh poems in strict and free metres, some unattributed and some by Lewis Moris ['Llewelyn Ddu o Fôn'], William Jeffreys ('Gwilym Ffraid'), Dafydd Thomas [?'Dafydd Ddu Eryri'], ?Robert Davies ('Bardd Nantglyn'), and [John Cain Jones] 'Siôn Cain alias Siôn Ceiriog', the titles including the following - 'Englynion i Samuel Jones, Adarwr i Syr Robt. W. Fychan o Nannau . . .', 'I anerch Morgan Dafydd, Clochydd Llanelltyd', 'Englynion i gell gymysg y Parch. Roger Cloug[h]', and 'Glan Geirionydd'; holograph copies or transcripts of English poems including poems entitled 'To Wales' (by W. P., Llanfyllin, 1821), 'Thoughts suggested by the wonderful Contrast and variety Exhibited in the works of Nature throughout the principality (of Wales) and Especially in the vicinity of Snowdon' (by T. W. S., 1813), 'Lines Supposed to have been written by . . . Lieut. R. S. Gamage after his Condemnation', and 'Ye Petition of ye court-martial of Admiral Byng'; and a copy of an English carol by Walter Davies [? 'Gwallter Mechain'] headed 'Carol Plygen ar Ffarwel Ned Puw yn Saesoneg'.

Barddoniaeth,

An imperfect volume containing transcripts in various hands of Welsh poems in free metres ('cerddi', 'carolau', etc.) and a few 'englynion'. The free-metre verse includes poems (some incomplete) by ? Arthur Jones, Tho[ma]s Edwards ('Twm o'r Nant'), John Rhees, Huw Jones (Llangwn) (sic), Walter Davies [?'Gwallter Mechain'], Daniel Jones (o Rywabon), Rob[er]t Evans (Myvod), ?Humphrey Jones (o Benybont, Llanychy[m] rys), John Gryffudd y Masiwn, and Jonathan Huges (sic). The titles include 'Cerdd o hanes un Ambros Gwinet . . .', 'Cerdd . . . I ofyn côt Dros Robert Moris o Blwy Llansilin gan Mr. Sam[ue]l Deverox o Barc Llwydiarth', 'Cerdd . . . i ofun Clos Gan Ddavudd Richerts o Bentre Beirth Dros Ddavudd Jones o Llanvechen', and 'Cerdd o Ganmoliaeth i Walter Davies o Lanvechen am garol Plygen a wnaeth . . . 1787 . . . a ddadcaned gan Humphrey Jones o Benybont, Llanychy[m]rys, ddydd Nadolig mewn Tair o Eglwyswydd'.

Barddoniaeth,

An imperfect volume containing transcripts of miscellaneous Welsh and two English poems. The Welsh poems include free- metre verse by Henry Humphreys (Llansilin), John Williams (o Ddymbych), John Cain alias Siôn Ceiriog, Ellis Roberts (o Landdoged), Thomas Edwards ( o'r Nant), David Thomas ['Dafydd Ddu Eryri'] (o sir Gaernarfon), Jonathan Hughes (Pengwern, Llangollen), Walter Davies, Will[ia]m Jones (Llannerchrigog), Daniel Owens (Llannerchrigog), and Humphrey Jones; and 'englymon' by D[avid] Thomas ['Dafydd Ddu Eryri'] and Rob[er]t Williams ['Robert ap Gwilym Ddu'] (Bettws Fawr). The titles include 'Cerdd I annerch Mr. Edward Bennion, Meddyg a Physygwr', 'Pennill a wnaid i Rich[ar]d Midllton Iengaf o Gastell y Wain dyfod i Dref Dinbech, Medi 9, 1776', and 'Cerdd o fawl I Gwn Hela Perchedig Esqr. Mytton o'r Garth'. There is a table of contents at the beginning of the volume (p. i), and this indicates that the 'englynion' by David Thomas and Robert Williams are later insertions.

Barddoniaeth,

A composite volume containing transcripts of miscellaneous Welsh poems, some incomplete, in free and strict metre. The original, brown, paper cover is inscribed 'Amryw Gerddi, Cywyddau, Awdlau, &c., o waith y Beirdd. Date 1766', and the contents include free-metre verse ('cerddi', etc.) by 'Brys Bras Brwnt', Robert Williams, Robert Roberts, Dafydd y prydydd Hir (o Lan fair Talhauarn), Maurice ab Robert, Evan Ellis, John Cadwaladr, Hugh Jones (Llangwm), Rouland Jones (? of Pandy, Llanuwchllyn), Rees Jones, and Thomas Edwards; 'cywyddau' by Rice Jones, Edwart Rouland, Griffith Philip, Thomas Prys, Lewis Morice, Richard Phylip, Hugh Lloyd Cynfel, 'Y Cardwr Du', Dafydd ab Gwilim, Siôn Tyddur, Ellis Rowland, John Dafis, Morys Dwyferch (sic), and Richard Edwards; and 'englynion' by Hugh Jones (o Langwm).

Y Llyfr Brith o Gonwy,

A transcript, 1750, by 'William Owen o Gonwy yn Sir Gaernarfon ...' of 'cywyddau' and 'englynion' by Lewis Morris, John Roger, Hugh Hughes, Dafydd ap Gwilym, Wiliam Cynwal, Sion Tudur, William Sion, Owen Gruffydd, Michael Prichard, Hwmffre Dafydd ab Ifan, Wiliam ap Huw Llŷn, Huw Morus, Robert Humphreys ('Robin Rhagad'), Sion Rhydderch, Sion Dafydd Lâs, Ellis Rowland, Wiliam Phylip, Dafydd Manuel, John Vaughan (Caergai) and 'Thomas Llwyd Ifangc'.

William Owen.

Miscellanea,

Six manuscript leaves extracted during rebinding from a copy in the Evan D. Jones Library of Henry Perry: Eglvryn Phraethineb . . . (Llundain, 1595). They contain an incomplete 'cywydd marwnad'('Och frwydyr awch fu rydost . . .') written circa 1662; verses by Llowarch hen; 'Henwav Arglwydd', 'Henwav brwydr', 'Henwav gwayw', 'Henwav arfav am wr', 'Henwav baner', and 'Henwav pob pethav teg'; 'englynion'; and medical recipes.

Proflenni,

Proof sheets of projected editions by E. Stanton Roberts of 'cywyddau' by Tudur Penllyn, Ifan ab Gruffydd Leiaf, Hywel Rheinallt, Gutto'r Glyn, Gruffydd Hiraethog, Hum ap Dafydd, Dafydd Llwyd ap Llywelyn, Robin Ddu, Dafydd Nanmor?, Rhys Cain, Lewis ap Edward, Howel ap Dafydd ap Ieuan ap Rhys, Lewys Glyn Cothi, Llawdden, and Robt. Lewis.

E. Stanton Roberts.

Barddoniaeth, etc.,

Transcripts from manuscript sources, with copious variant readings, of 'cywyddau' by Ifan ap Gruffudd leiaf, Tudur Penllyn, Gruffydd Hiraethog, [Lewis Glyn Cothi], Guttor Glyn, Tvdvr Pennllynn, Thomas Kelli, Ho'll Rinallt, Howel Kilan, Dafydd Llwyd Lle'n ap Gruffudd, Robin Ddu ap Siankyn Bledrydd, Hugh Roberts Llên, Ll'n ap Guttyn, Rhys Cain, etc. At the beginning is a list of contents. Also included in the volume are a few extracts from the tale of Owein a Lunet, and notes on 'The Mediaeval Church & Monasticism'.

E. Stanton Roberts.

Barddoniaeth,

A fragment (pp. 21-8, 33-8, 52-7, 62-3, and four unnumbered folios) of a manuscript collection of Welsh poetry including the end of an ode by Richard Cynwal, 1632, and 'cywyddau' by Siôn Cent, Moris Roberts, Ellis Rowlant, John Davies, Rowland Price, Dafydd Nanmor, and Siôn Phylip.

Gwaith Wmffre Dafydd ab Ifan,

A transcript of a collection of poetical meditations, prayers, psalms, and 'cywyddau', composed by Humphrey David ab Evan, sexton of Llanbryn-Mair, about 1637 to 1644; with a few 'cywyddau' by Siôn Phylip, William Phylip, and Doctor Siôn Kent, and 'englynion' by William Cynwal and Hugh Machno. The statement in David Williams: Cofiant Cynddelw, p. 684, that the greater part of the volume is in the author's own hand is incorrect.

Wmffre Dafydd ab Ifan, fl. 1600?-1664?

Llyfr Ifan Llwyd,

A collection of carols on biblical and religious themes by Thomas Iefan, Dd. ap Gruffudd o Drewyn, Edmwnt Prys, Siôn Morys, 'Un o Lunden', and others un-named; 'dyrïe karwssio'; 'englynion i wragedd'; various 'englynion'; 'Owdwl y gath' by Robert Klidro; 'Araith Wgan'; 'Ymddiddan rhwng yr wttreswr a'r dylluan' by 'Thomas y darlleniwr'; 'cywyddau' by Edward ap Raff, 'O.G.', and others un-named; and a draft letter from his children to Ieuan ap Thomas Lloyd containing a reference 'to the new found land wch is called Ferginiae'.

Ifan Llwyd.

Llyfr John Davies, Capel y Fidog,

A small book of transcripts of Welsh poetry in the hand of John Davies, Pentrefoelas. It contains 'Cywydd y pren eirin yn dair rhan'; 'Cywydd yn erbyn Medd-dod'; and 'cywyddau' by Llewelyn ab Evan, Edward ap Rheece, Meredydd ap Rhys, William Cynwal, and 'englynion' by Owen Gruffydd, Moris Powel, Edward Maelor, and Simwnt Vaughan.

John Davies, ('Siôn Dafydd Berson').

Tri chywydd,

 • NLW MS 9857C.
 • File
 • [1655x1658].

Transcripts of 'cywyddau' by Gryffydd Nannau, Gwilim ab Ieuan Hen, and Llywelyn Goch Amheirig Hen. The transcripts were written on two fly-leaves of Thomas Stanley: History of Philosophy, London, 1655, in the original binding with the words 'E Libris ... Salesbury e Coll: Jesu Oxon'. on the inside front cover. Three sons [William, John, and Gabriel] of Owen Salesbury of Rug matriculated at Jesus College between 1656 abd 1658.

Cywyddau a cherddi,

 • NLW MS 9111A.
 • File
 • [18 cent.].

A collection of 'cywyddau' attributed to Dafydd ap Gwilym (17), Dafydd Nanmor (2), Hugh Morys, Madog Benfras, Iolo Goch, and Rhys Cain; 'cerddi' by Ellis Roberts Cowper, and Lewis Morris ('Llywelyn Ddu') ('Llythur Cymun Morgan Goch y Melinydd', with an addition by William Jones, and 'Cerdd Marwnad Llewelyn bach o Gaer ludd'); 'englynion' by Merddyn Emrys and Huw Huws; and an English 'charol to be sung on Christmas morning' by Hugh Hughes, 'late of Foel near Llanerchymedd'.

'Ail Biser Sioned',

 • NLW MS 9047A.
 • File
 • [1724x1800] /

A collection of poems, medical and veterinary recipes, and miscellanea entitled 'Ail Biser Sioned sef Casgliad Cadwalader Davies [Gwyddelwern] wrth ei bleser . . .', with some additions. The poems include 'carolau', 'cerddi', 'cywyddau' and 'englynion' by Hugh Morys, Dafydd Nanmor, Maredudd ap Rhys, William Wynne, John [Siôn] Cadwaladr, Jonathan Hughes, Lewis Morris ('Llywelyn Ddu'), Ellis Roberts, Rees Ellis, Roger Thomley, Ellis Cadwaladr, Matthew Owen, Edmwnd Prys, Dafydd Manuel and others. A valentine from Cadwaladr Davies to Jane Jones is dated 14 February 1749.

Davies, Cadwaladr, b. 1704

Casgliad o farddoniaeth, &c.

 • NLW MS 6729B
 • File
 • 18-19 cents

A collection of 'carolau', 'cerddi', 'englynion', and other verse in various metres. The poets include John Rhees, 1776-8, Hugh Jones 'o Faes y glase' (1749-1825), Robert Evan 'o Feifod' (fl. c. 1750), Edward Morus 'o'r Plas yn y Pentre', 1785, Ellis Rowland (c. 1650-c. 1730), George Humphreys (senior) (1747?-1813), 1803-7, George Humphreys (junior), Ellis Roberts (d. 1789), Jonathan Hughes (1721-1805), Evan Williams, Rhys Lloyd, Harri 'o Graig y Gath' [Harri Parri (1709?-1800)], Hugh Morris (1622-1709), John Thomas (Pentrefoelas), Thomas Edwards (Twm o'r Nant) (1739-1810) and John Cain alias 'Ceiriog' (c. 1575-c. 1650). Also included is a shoemaker's accounts and a charm against tooothache.

Barddoniaeth, &c.,

 • NLW MS 6499B [RESTRICTED ACCESS].
 • File
 • [17-18 cents].

A composite volume containing verse and prose written in various hands, mainly of the 17th and 18th centuries, with additions of the 18th century.

Historical notes,

 • NLW MS 23278B
 • File
 • [1584x1592], [1750x1799] /

An imperfect copy of David Powel, The historie of Cambria, now called Wales ... (London, 1584), containing many notes and comments on the text, including collation with other chronicles (Roger de Hoveden, Stow, Matthew Paris, Giraldus Cambrensis and Brut y Tywysogion, e.g. p. 333). Most of the notes are probably in the hand of George Owen Harry (c. 1553-c. 1614), rector of Whitechurch and Llanfihangel Penbedw, co. Pembroke (see signature on pp. 1 and 15 (first sequence) and notes on pp. xvi, 115, 193); included are a brief pedigree of Llywelyn ab Iorwerth (p. 63) and coats of arms, mostly in trick (pp. 28, 103, 115, 131-7, 193, 246, 392). An englyn on the death in 1569 of William Herbert, 1st earl of Pembroke, is written, probably by the same scribe, on p. viii. According to a note on p. 402, the scribe read the volume in 1584 and 1592. Several leaves are missing and the deficiency in the printed text is supplied on inserted leaves in a mid or late XVIII cent. hand.

George Owen Harry and others.

Adysgrif,

 • NLW MS 23272C
 • File
 • 1835, 1866, 1929 /

A copy of Evan Griffiths, Esponiad ar y Bibl Sanctaidd ... Cyfrol IV (Abertawy, 1835) with leaves pasted to the stubs of leaves excised at the beginning of the volume, on which Wiliam Siôn (1874-1947), Cefn Cribwr, Tythegston, later of Cymer, Glyncorrwg, co. Glamorgan, has transcribed, 1929, Welsh poetry in strict metre from Cardiff MS 5.44, 'Llyfr Hir Llanharan' (written c. 1613, by Llywelyn Siôn), ff. 1-14 and compiled lists of the contents of the original manuscript (ff. iv, xix-xxxi verso), of the poets whose works it contains (ff. xi-xvi verso, xxxii-iv) and of the patrons to whom they sang (ff. v-x). Also included are a biographical note on Llywelyn Siôn (f. iii verso), and a brief account of 'Y Wentaeg', the Welsh dialect of Gwent, Morgannwg and part of Brycheiniog (f. lxxxi recto-verso).

Siôn, Wiliam, 1874-1947

Results 1 to 20 of 347