Fonds GB 0210 JOSING - Joseph Herbert Canning Manuscripts,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 JOSING

Teitl

Joseph Herbert Canning Manuscripts,

Dyddiad(au)

  • [1921]-[1929] / (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

20 volumes.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Joseph Herbert Canning (d. 1940) was an engineer and manager of Newport Gas Company in Monmouthshire. As a Catholic, he became chairman of the Board of Managers of Catholic Non-Provided Schools in Newport; he also served as a member of Lord Moulton's Committee of Gas Engineers in the Ministry of Munitions during World War I, being awarded the OBE for his services. In 1930, he received the Papal honour of the Knight of St. Gregory. He undertook extensive research into the history of Catholicism in Monmouthshire, publishing articles on John Kemble and David Lewis. He also edited The Catholic Registers of Abergavenny, Monmouthshire, 1740-1838.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Purchased from Rennie Taylor, Newport, 1980.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Notes and transcripts made by Joseph Herbert Canning relating to local history, in particular to Catholic history in Monmouthshire, [1921]-[1929].

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: All records have been retained.

Croniadau

Accruals are not expected.

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

English, Latin.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

A hard copy of the catalogue is available at the National Library of Wales. The catalogue can be accessed online.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title supplied from contents of fonds.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844065

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows ANW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.;AACR2; and LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

August 2003; minor changes May 2005

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Compiled by Annette Strauch for the ANW project. The following sources were used in the compliation of this description: NLW, Joseph Herbert Canning Manuscripts; Burke's Handbook to the Order of the British Empire (London, 1921).

Ardal derbyn